Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Käsityömestarin tutkinto on sinulle, joka haluat kehittää itseäsi ja ammattitaitoasi syventämällä osaamistasi sekä tuottamalla lisääntyvässä määrin alan monipuolisia palveluita kuten ohjaustoimintaa. Tämä osaamisala voidaan suorittaa vapaasti miltä tahansa taideteollisuusalan alueelta, joilla ei ole muuta sopivaa osaamisalaa.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvilla tulee olla Taideteollisuusalan perustutkinto tai ammattitutkinto suoritettuna. Haussa otetaan huomioon myös vastaavat tiedot omaavat hakijat.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Käsityömestari voi työskennellä yrittäjänä, ammatinharjoittajana, työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa.
Käsityömestari osaa suunnitella, valmistaa, korjata, huoltaa, tuotteistaa alansa tuotteita sekä toteuttaa palvelumuotoilua.

Käsityömestarin työssä heijastuu mestaritason ammattitaito ja arvostus kulttuuriperintöön sekä uuden luomiseen.

Kestävä kehitys ja kierrättäminen ovat aina olleet aloille ominaisia piirteitä johtuen mm. työssä käytettävistä materiaaleista, raaka-aineiden kalleudesta, käsityön ja perinteen kunnioittamisesta ja valmistusmenetelmistä sekä säilyttävästä työotteesta.

Rakenne

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osp.

Käsityöntekemisen osaamisalan pakollisten tutkinnon osien laajuus on 90 osp
• Tuotteistaminen
• Mestarityön valmistaminen

Valinnaisten tutkinnon osien laajuus on 90 osp
• Ohjaustoiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
• Taideteollisuusalan yrittäjänä toimiminen

Monta tapaa opiskella

Koulutus sisältää lähipäiviä ja itsenäistä opiskelua. Pääpaino on työpaikalla tai omassa yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa ja työn kehittämisessä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa sovitaan opinnot ja opiskelutavat.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koulutusmaksu on 400€. Oppisopimuskoulus on opiskeliijalle maksutonta.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on 490€.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä