Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Onko erilaisten ihmisten kohtaaminen ja toisten ihmisten hyvinvoinnin edistäminen sinun juttusi? Omaatko hyvät kädentaidot sekä yrittäjämäisen asenteen? Löytyykö sinulta luovuutta, hahmottamiskykyä sekä väri- ja tyylitajua?

Hius- ja kauneudenhoitoalan koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden päästä työskentelemään monipuolisissa palveluammateissa, joissa tavoitteena on tuottaa asiakkaan kauneutta, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja.

Hius- ja kauneudenhoitoalan ammateissa tärkeä työväline on oma persoona. Koulutus sopiikin hyvin sinulle, joka omaat myönteisen elämänasenteen, kiinnostuksen asiakaspalveluun, olet kehittymishaluinen sekä oma elämänhallintasi on kunnossa.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoon voivat yhteishaussa hakea ainoastaan hakukelpoiset hakijat. Huomaathan: jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea kyseiseen koulutukseen yhteishaussa. Hakuväyläsi on tällöin jatkuva haku. Lisätietoa https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/nain-haet-kevaan-yhteis…

Kelpoisuusvaatimukset

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä terveydentilavaatimuksia. Ihoallergiset oireet ja ärsytysihottumat, hengityselinsairaudet sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat kuitenkin hankaloittaa alan tietyissä työtehtävissä toimimista.

Kuvaus

Hius- ja kauneudenhoitoalan opintojen aikana valitset yhden osaamisalan, josta syvennät osaamistasi. Valintasi perusteella sinusta tulee kampaaja, parturi, kosmetiikkaneuvoja tai kosmetologi. Opintosi sisällöt painottuvat osaamisalan mukaan. Opit mm.

•suunnittelemaan, toteuttamaan sekä markkinoimaan asiakaslähtöisesti mm. ihon perushoitoja, ehostuksia, ihon laitehoitoja, hiusten ja parran hoitoja, hiusten leikkauksia, kampauksia sekä värikäsittelyjä
•tuntemaan kosmeettiset aineet ja niiden vaikutukset ihoon, hiuksiin ja hiuspohjaan
•luomaan persoonallisia tyylikokonaisuuksia eri menetelmiä yhdistämällä
•opastamaan asiakasta tarkoituksenmukaiseen koti- ja jatkohoitoon
•ohjaamaan ja neuvomaan asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä tuotteiden käytössä.

Ihon ja hiusten erilaisia hoitoa (esim. vartalo-, jalka- ja hiushoitoja) harjoitellaan koulutuksen aikana oppilaitoksen omassa kauneushoitolassa tapahtuvan asiakaspalvelun avulla sekä pari- ja ryhmätyöskentelynä. Parityöskentelyssä toimit itse asiakkaana ja opit näkemään/tuntemaan asioita asiakkaan näkökulmasta.

Opintojen jälkeen sinun on mahdollista toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä tai työllistyä toisen palvelukseen.

KAMPAAJANA ja PARTURINA osaat tehdä asiakkaille hiustenleikkauksia ja kampauksia erilaisilla tekniikoilla sekä mm. hoito- ja partakäsittelyjä ja värjäyskäsittelyjä. Voit työskennellä parturi-kampaamoissa joko yrittäjänä tai työntekijänä. Voit toimia myös tuotemyynti- ja koulutustehtävissä mm. maahantuojien ja tavaratalojen palveluksessa.

KOSMETOLOGINA osaat tehdä asiakkaille kasvo-, jalka- ja käsihoitoja sekä opastaa asiakkaita ihon itsehoidossa ja tuotteiden käytössä. Kosmetologina voit työskennellä mm. kauneushoitoloissa, kylpylöissä, palvelutaloissa, kongressikeskuksissa ja hotelleissa, laivoilla tai tavaratalojen kosmetiikkaosastoilla joko yrittäjinä tai työntekijöinä. Kosmetologina sinulla on mahdollisuus työskennellä myös myynti- ja koulutustehtävissä.

KOSMETIIKKANEUVOJANA osaat ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä tuotteiden käytössä. Kosmetiikkaneuvojana voit työllistyä mm. tavaratalojen, laivojen ja lentokenttien kosmetiikkaosastoille, apteekkeihin tai voit toimia maahantuojien myynti- ja koulutustehtävissä. Kosmetiikkaneuvojat toimivat yleensä työntekijöinä, mutta voivat toimia myös yrittäjinä.

Rakenne

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Ammatillisiksi opinnoiksi (145 osp) voit valita YHDEN seuraavista osaamisaloista

• KAMPAAJATYÖN osaamisala, tutkintonimike KAMPAAJA
• PARTURITYÖN osaamisala, tutkintonimike PARTURI
• HIUS- JA KAUNEUDENHOIDON NEUVONNAN osaamisala, tutkintonimike KOSMETIIKKANEUVOJA
• IHON HOIDON osaamisala, tutkintonimike KOSMETOLOGI¨

Osaamisalavalinta tehdään opintojen alkuvaiheessa.

Lisätietoa tutkinnon rakenteesta löydät täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855076/reformi/rakenne

Kustannukset

Kullakin osaamisalalla on määritellyt oppikirjat ja työvälineet, jotka jokaisen opiskelijan tulee hankkia. Lisäksi kaikilla opiskelijoilla tulee olla työasu ja työkengät. Hankintakustannukset vaihtelevat osaamisaloittain.
•Kirjahankinnat noin 100 -125 €
•Työvälineet osaamisalasta riippuen noin 100 - 480 €
•Työasu, työkengät, nimineula noin 120 - 180 €

Jatko-opintomahdollisuudet

Hius- ja kauneudenhoitoalan lisäosaamista voit hankkia työelämän kautta suorittamalla Gradiassa mm. yrittäjän ammattitutkinnon. Luonteva tie jatkaa opintoja on myös estenomin ammattikorkeakouluopinnot.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
24.6.–31.7. ma–pe klo 12–15

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä