Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Lukio

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Iltaopiskelu
Verkko-opiskelu
Lähiopiskelu

Laajuus

1 lukuvuosi

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Aineopinnot voi aloittaa lähiopintoina lukuvuoden jokaisen viiden jakson alussa. Verkko-opinnot voi aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana.

Lukuvuoden 2023–2024 jaksojen alkamis- ja päättymispäivät ovat:
1. jakso: 24.8.–10.10.2023
2. jakso: 11.10.–4.12.2023
3. jakso: 7.12.2023–9.2.2024
4. jakso: 12.2.–8.4.2024
5. jakso: 9.4.–29.5.2024

Ilmoittautumislomake aukeaa Hae koulutukseen -nappulaa painamalla.

Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintosihteeri lähettää opintoihin liittyvän aloitusviestin ennen opintojen alkua. Muistathan liittää ilmoittautumiseen mukaan todistuskopiot aiemmista opinnoistasi.

Ylioppilastutkinnon korottaja/täydentäjä ilmoittautuu ensin aikuislukioon aineopiskelijaksi (maksu 95 euroa) ja ilmoittautumisen jälkeen valitsee opintojaksot, jotka haluaa suorittaa ylioppilaskokeisiin valmistautuessaan. Aikuislukiossa ei voi osallistua vain ylioppilaskokeisiin, vaan edellytämme myös valittujen opintojaksojen suorittamista.

Syksyn 2024 ylioppilaskokeisiin aikova, ilmoittaudu aineopiskelijaksi!

Jos aiot osallistua syksyn 2024 yo-kokeisiin täydentääksesi ylioppilastutkintoasi tai korottaaksesi arvosanojasi, ilmoittaudu aineopiskelijaksi 9.4.–20.05.2024. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat opintosihteeriltä viestin liittyen opintovalintoihisi sekä myöhemmin ohjeita ylioppilaskokeisiin ilmoittautumisesta. Lue lisää ylioppilastutkinnosta: https://www.gradia.fi/jyvaskylan-aikuislukio-ylioppilastutkinto/l16689.

Mikäli tavoitteenasi on suorittaa koko lukio, lue lukio-opintojen suorittamisesta aikuislukiossa: www.gradia.fi/jyvaskylan-aikuislukio-lukio-opinnot/l16685.

Opinnot lukuvuodelle 2024–2025 alkavat 27.8.2024.

Lukuvuoden 2024–2025 jaksojen alkamis- ja päättymispäivät ovat:
1. jakso: 27.8.–11.10.2024
2. jakso: 21.10.–4.12.2024
3. jakso: 9.12.2024–14.2.2025
4. jakso: 17.2.–8.4.2025
5. jakso: 9.4.–28.5.2025

Kenelle

Aineopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat
• opiskella yksittäisiä lukion aineita
• opiskella perusopetuksessa englantia tai suomi toisena kielenä -opintoja
• korottaa lukion päättötodistuksen arvosanojaan tai täydentää lukio-opintojaan
• korottaa aiemmin suoritetun ylioppilastutkintonsa arvosanoja tai täydentää ylioppilastutkintoaan uusilla aineilla

Aineopiskelun lukuvuosimaksu on 95 euroa, ja sillä voi opiskella koko lukuvuoden aikana yhden tai useampia opintojaksoja. Aineopiskelijaksi ilmoittautuminen on sitovaa ja velvoittaa opiskelijan maksamaan lukuvuosimaksun.

Perusopetuksessa on tarjolla englantia ja maahanmuuttajille S2-opintoja alkeista perusopetuksen päättövaiheeseen. Suomi toisena kielenä opinnot alkavat 1. jaksossa.

Vieraista kielistä on tarjolla 3. jaksosta alkaen alusta venäjän ja espanjan lyhyen kielen opinnot ja ensimmäisestä jaksosta alkaen niiden jatkavat opinnot.

Kuvaus

Lukion oppimäärien laajennukset/korotukset

Lukion päättötodistuksen jo suorittanut henkilö voi täydentää opintojaan sellaisilla aineilla, joita ei ole aikaisemmin opiskellut (esim. B3-kielet) tai laajentaa aiemmin suoritettua oppimäärää (esim. B-kieli --> A-kieli, lyhyt matematiikka -->pitkä matematiikka). Lukion päättötodistuksen jo suorittanut henkilö voi aineopiskelijana myös yrittää korottaa oppimääriä suorittamalla määrätyt opintojaksot ja saamalla niistä paremman arvosanan.

Koulutuksen sisältö

Oppiaine suoritetaan aikuislukion opetussuunnitelman mukaan: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opetussuunnitelma/11622328/lukio…

Jyväskylän aikuislukion kurssitarjotin lv 2023-2024 https://www.gradia.fi/hae-opiskelemaan/lukiot/aikuislukio/opiskelu-aiku…

Kustannukset

Aineopiskelijamaksu on 95 euroa/lukuvuosi. Lukuvuosimaksulla voit opiskella yhden tai useampia opintojaksoja. Ylioppilastutkinnon suorittaminen ammatillisen tutkinnon pohjalta on aineopiskelua ja siitä peritään myös aineopiskelijamaksu. Tutkintotavoitteinen opiskelu on ilmaista. Varsinaisena tutkintotavoitteisena opiskelijana opinto-oikeus aikuislukiossa kestää valmistumiseen saakka (valtionosuusrahoitteisena, kunnes on käyttänyt max 4 vuotta lukioaikaa ja tämän jälkeen lukuvuosimaksullisena, eli 95 e/lukuvuosi).

Opiskelijat kustantavat itse oppikirjat ja muut opiskeluvälineet (tietokone).

Mahdollinen peruutus on tehtävä joko soittamalla tai sähköpostitse opintosihteerille viimeistään kahden viikon kuluessa opintojen aloitusjakson alkamisesta. Tällöin lukuvuosimaksua ei peritä. Myöhemmin tehdyn peruutuksen jälkeen maksu peritään täytenä.

Lisää koulutuksesta

Monta tapaa opiskella

Aineopiskelija voi suorittaa opintoja lähi- tai verkko-opintojaksoina. Lähiopinnot ovat iltaopiskelua ma-to klo 17.00-20.00.

Aineopinnot verkko-opintoina:
Verkko-opinnot tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman tavan suorittaa opintoja. Opiskelumuoto sopii opiskelijoille, jotka eivät työn, perhesyiden ym. takia voi osallistua lähiopiskeluun. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta motivoitumista, sitoutumista ja itsekuria, sillä suurin osa opintojakojen opiskelusta tehdään itsenäisesti. Verkko-opintojaksoja voi suorittaa koko lukuvuoden ajan oman opintosuunnitelman mukaan. Opettajien ohjaustunneilla on mahdollista saada neuvoja ja opastusta opintojen tekemiseen.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut