Laajuus

yksi lukuvuosi

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Aineopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka

• haluavat opiskella yksittäisiä lukion aineita
• haluavat opiskella perusopetuksen yksittäisiä oppiaineita
• korottajat ja täydentäjät (perusopetuksen tai lukion)

Aineopiskelun lukuvuosimaksu on 95 euroa, ja sillä voi opiskella koko lukuvuoden aikana yhden tai useampia kursseja. Aineopiskelijaksi ilmoittautuminen on sitovaa ja velvoittaa opiskelijan maksamaan lukuvuosimaksun.

Perusopetuksessa on tarjolla englantia ja maahanmuuttajille S2-opintoja alkeista perusopetuksen päättövaiheeseen.

Venäjän ja espanjan lyhyen kielen opintoja on tarjolla aikuislukiossa.

Opinnot alkavat jaksojen alussa 30.9.2019,14.11.2019, 13.1.2020, 2.3.2020, 14.4. 2020. Abikursseille voi ilmoittautua 9.8. mennessä. YO-kirjoituksiin valmentavat kurssit järjestetään aikuislukiossa 12.8-16.8.2019 aikana. Jyväskylän aikuislukion opinnoista kiinnostuneet ilmoittautuvat sähköisellä lomakkeella, johon linkki löytyy sivun alareunasta. Wilma-tunnukset saat opintotoimistosta (Harjun kampus, A3.126) ilmoittautumisen jälkeen. Opintotoimisto on avoinna maanantaista torstaihin klo 12 - 17.

Mikäli tavoitteenasi on suorittaa koko lukio, ks. https://www.gradia.fi/jyvaskylan-aikuislukio-lukio-opinnot/l16685.

Kuvaus

Lukion oppimäärien laajennukset/korotukset

Lukion päättötodistuksen jo suorittanut henkilö voi täydentää opintojaan sellaisilla aineilla, joita ei ole aikaisemmin opiskellut (esim. B3-kielet) tai laajentaa aiemmin suoritettua oppimäärää (esim. B-kieli --> A-kieli, lyhyt matematiikka -->pitkä matematiikka). Lukion päättötodistuksen jo suorittanut henkilö voi aineopiskelijana myös yrittää korottaa oppimääriä suorittamalla määrätyt kurssit ja saamalla niistä paremman arvosanan, lisätietoa laajennuksista/korotuksista ( https://peda.net/jao/aikuislukio/nimet%C3%B6n-bad1/aineopinnot)

Rakenne

Oppiaine suoritetaan aikuislukion opetussuunnitelman mukaan. (https://peda.net/jao/aikuislukio/opetussuunnitelmat/aike-2018)

Jyväskylän aikuislukion kurssitarjotin lv 2019-2020: https://peda.net/jao/aikuislukio/nimetön-bad1/kurssitarjonta

Monta tapaa opiskella

Aineopiskelija voi suorittaa opintoja lähi- tai verkkokursseina (https://www.gradia.fi/jyvaskylan-aikuislukio-verkko-opinnot/l16686). Lähiopinnot ovat iltaopiskelua ma-to klo 17.00-20.40.

Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostitse ohjeet Wilma-tunnusten hankkimiseksi. Wilmassa voit tehdä kurssivalintoja ja seurata omia opintosuorituksiasi.

Aineopinnot verkko-opintoina

Verkko-opinnot tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman modernin tavan suorittaa opintoja.
Tämä opiskelumuoto sopii opiskelijoille, jotka eivät työn, perhesyiden ym. takia voi osallistua lähiopiskeluun. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta motivoitumista, sitoutumista ja itsekuria, sillä suurin osa kurssien opiskelusta tehdään itsenäisesti. Verkkokurssit tarjotaan jaksoissa ja niiden suoritusaika on kaksi jaksoa. Opettajilla on ohjaustunteja jaksoittain, joissa opiskelijoiden on mahdollista saada neuvoa ja opastusta kurssien tekemiseen.

Kustannukset

Aineopiskelijamaksu on 95 euroa/lukuvuosi. Lukuvuosimaksulla voit opiskella yhden tai useampia kursseja.

Opiskelijat kustantavat itse oppikirjat ja muut opiskeluvälineet (tietokone).

Laskun eräpäivä on opintojen alettua noin 1 kk sisällä sen jakson alkamisen jälkeen, johon opiskelija on ilmoittautunut. Mahdollinen peruutus on tehtävä aikuislukion opintotoimistoon sähköpostilla leena.smolander@gradia.fi ennen opintojen alkamista. Tällöin opiskelija maksaa kirjaamisosuuden 35 €.

Jatko-opintomahdollisuudet

Yksittäisten aineiden opiskelulla voi parantaa jatko-opintoihin hakeutumisen valmiuksia kertaamalla lukion kursseja tai opiskelemalla uusia oppiaineita.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Paikkakunta

Jyväskylä