Laajuus

yksi lukuvuosi

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Aineopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka

• haluavat opiskella yksittäisiä lukion aineita
• haluavat opiskella perusopetuksen yksittäisiä oppiaineita
• haluavat korottaa tai täydentää (perusopetuksen tai lukion)

Aineopiskelun lukuvuosimaksu on 95 euroa, ja sillä voi opiskella koko lukuvuoden aikana yhden tai useampia kursseja. Aineopiskelijaksi ilmoittautuminen on sitovaa ja velvoittaa opiskelijan maksamaan lukuvuosimaksun.

Perusopetuksessa on tarjolla englantia ja maahanmuuttajille S2-opintoja alkeista perusopetuksen päättövaiheeseen.

Aikuislukiossa on tarjolla vieraista kielistä myös venäjän ja espanjan lyhyen kielen opintoja.

Hakeutuminen

Opinnot alkavat jaksojen alussa. Keväällä 2020 on jäljellä vielä yksi aloitus: 14.4.2020. Jyväskylän aikuislukion opinnoista kiinnostuneet ilmoittautuvat sähköisellä lomakkeella, johon linkki löytyy sivun alareunasta. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostitse ohjeet Wilma-tunnusten hankkimiseksi. Wilmassa voit tehdä kurssivalintoja ja seurata omia opintosuorituksiasi.

Mikäli tavoitteenasi on suorittaa koko lukio, ks. www.gradia.fi/jyvaskylan-aikuislukio-lukio-opinnot/l16685.

Kuvaus

Lukion oppimäärien laajennukset/korotukset

Lukion päättötodistuksen jo suorittanut henkilö voi täydentää opintojaan sellaisilla aineilla, joita ei ole aikaisemmin opiskellut (esim. B3-kielet) tai laajentaa aiemmin suoritettua oppimäärää (esim. B-kieli --> A-kieli, lyhyt matematiikka -->pitkä matematiikka). Lukion päättötodistuksen jo suorittanut henkilö voi aineopiskelijana myös yrittää korottaa oppimääriä suorittamalla määrätyt kurssit ja saamalla niistä paremman arvosanan, lisätietoa laajennuksista/korotuksista ( https://peda.net/jao/aikuislukio/nimet%C3%B6n-bad1/aineopinnot)

Rakenne

Oppiaine suoritetaan aikuislukion opetussuunnitelman mukaan. (https://peda.net/jao/aikuislukio/opetussuunnitelmat/aike-2018)

Jyväskylän aikuislukion kurssitarjotin lv 2019-2020: https://peda.net/jao/aikuislukio/nimetön-bad1/kurssitarjonta

Monta tapaa opiskella

Aineopiskelija voi suorittaa opintoja lähi- tai verkkokursseina. Lähiopinnot ovat iltaopiskelua ma-to klo 17.00-20.40.

Aineopinnot verkko-opintoina:
Verkko-opinnot tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman tavan suorittaa opintoja. Opiskelumuoto sopii opiskelijoille, jotka eivät työn, perhesyiden ym. takia voi osallistua lähiopiskeluun. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta motivoitumista, sitoutumista ja itsekuria, sillä suurin osa kurssien opiskelusta tehdään itsenäisesti. Verkkokurssit tarjotaan jaksoissa ja niiden suoritusaika on kaksi jaksoa. Opettajilla on jaksoittain ohjaustutnteja, joissa opiskelijoiden on mahdollista saada neuvoa ja opastusta kurssien tekemiseen. Lisätietoja: https://peda.net/jao/aikuislukio/nimet%C3%B6n-bad1/vl22

Kustannukset

Aineopiskelijamaksu on 95 euroa/lukuvuosi. Lukuvuosimaksulla voit opiskella yhden tai useampia kursseja.

Opiskelijat kustantavat itse oppikirjat ja muut opiskeluvälineet (tietokone).

Mahdollinen peruutus on tehtävä joko soittamalla tai sähköpostitse opintosihteerille viimeistään kahden viikon kuluessa opintojen aloitusjakson alkamisesta. Tällöin lukuvuosimaksua ei peritä. Myöhemmin tehdyn peruutuksen jälkeen maksu peritään täytenä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Yksittäisten aineiden opiskelulla voi parantaa jatko-opintoihin hakeutumisen valmiuksia kertaamalla lukion kursseja tai opiskelemalla uusia oppiaineita.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Paikkakunta

Jyväskylä