Laajuus

yksi lukuvuosi

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Aineopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka

• haluavat opiskella yksittäisiä lukion aineita
• haluavat opiskella perusopetuksen yksittäisiä oppiaineita
• haluavat korottaa tai täydentää (perusopetuksen tai lukion)

Aineopiskelun lukuvuosimaksu on 95 euroa, ja sillä voi opiskella koko lukuvuoden aikana yhden tai useampia kursseja. Aineopiskelijaksi ilmoittautuminen on sitovaa ja velvoittaa opiskelijan maksamaan lukuvuosimaksun.

Perusopetuksessa on tarjolla englantia ja maahanmuuttajille S2-opintoja alkeista perusopetuksen päättövaiheeseen. Suomi toisena kielenä opinnot alkavat 2. jaksossa.

Aikuislukiossa on tarjolla 2. jaksosta alkaen vieraista kielistä venäjän ja espanjan lyhyen kielen opinnot.

Hakeutuminen

Opinnot alkavat jaksojen alussa. Elokuun abikurssit ovat ma 23.8. - 27.8.2021. Abikursseina on tarjolla englanti ja matematiikkka lähikursseina ja äidinkieli verkkokurssina. Aikuislukion ensimmäinen jakso alkaa 31.8.2021 ja toinen jakso alkaa 11.102021. Jyväskylän aikuislukion opinnoista kiinnostuneet ilmoittautuvat sähköisellä lomakkeella, johon linkki löytyy sivun alareunasta. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostitse ohjeet Wilma-tunnusten hankkimiseksi. Wilmassa voit tehdä kurssivalintoja ja seurata omia opintosuorituksiasi.

Syksyn 2021 YO-kirjoituksiin osallistuvien opiskelijoiden tulee ilmoittautua aikuislukioon aineopiskelijaksi viimeistään 21.5.2021.

Ilmoittautumisia käsitellään myös kesäaikana. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintosihteeri lähettää opintoihin liittyvän aloitusviestin ennen lukuvuoden 2021-2022 alkua. Muistathan liittää ilmoittautumiseen mukaan todistuskopiot aiemmista opinnoistasi! Lukuvuosi alkaa 30.8.2021.

Mikäli tavoitteenasi on suorittaa koko lukio, ks. www.gradia.fi/jyvaskylan-aikuislukio-lukio-opinnot/l16685.

Kuvaus

Lukion oppimäärien laajennukset/korotukset

Lukion päättötodistuksen jo suorittanut henkilö voi täydentää opintojaan sellaisilla aineilla, joita ei ole aikaisemmin opiskellut (esim. B3-kielet) tai laajentaa aiemmin suoritettua oppimäärää (esim. B-kieli --> A-kieli, lyhyt matematiikka -->pitkä matematiikka). Lukion päättötodistuksen jo suorittanut henkilö voi aineopiskelijana myös yrittää korottaa oppimääriä suorittamalla määrätyt kurssit ja saamalla niistä paremman arvosanan, lisätietoa laajennuksista/korotuksista ( https://peda.net/jao/aikuislukio/nimet%C3%B6n-bad1/aineopinnot)

Rakenne

Oppiaine suoritetaan aikuislukion opetussuunnitelman mukaan: https://peda.net/jao/aikuislukio/opetussuunnitelmat

Jyväskylän aikuislukion alustava kurssitarjotin lv 2021-2022: https://peda.net/jao/aikuislukio/nimet%C3%B6n-bad1/kurssitarjonta

Monta tapaa opiskella

Aineopiskelija voi suorittaa opintoja lähi- tai verkkokursseina. Lähiopinnot ovat iltaopiskelua ma-to klo 17.00-20.30.

Aineopinnot verkko-opintoina:
Verkko-opinnot tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman tavan suorittaa opintoja. Opiskelumuoto sopii opiskelijoille, jotka eivät työn, perhesyiden ym. takia voi osallistua lähiopiskeluun. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta motivoitumista, sitoutumista ja itsekuria, sillä suurin osa kurssien opiskelusta tehdään itsenäisesti. Verkkokurssit tarjotaan jaksoissa ja niiden suoritusaika on kaksi jaksoa. Opettajilla on jaksoittain ohjaustutnteja, joissa opiskelijoiden on mahdollista saada neuvoa ja opastusta kurssien tekemiseen. Lisätietoja: https://peda.net/jao/aikuislukio/nimet%C3%B6n-bad1/vl22

Kustannukset

Aineopiskelijamaksu on 95 euroa/lukuvuosi. Lukuvuosimaksulla voit opiskella yhden tai useampia kursseja. Ylioppilastutkinnon suorittaminen ammatillisen tutkinnon pohjalta on aineopiskelua ja siitä peritään myös aineopiskelijamaksu.

Opiskelijat kustantavat itse oppikirjat ja muut opiskeluvälineet (tietokone).

Mahdollinen peruutus on tehtävä joko soittamalla tai sähköpostitse opintosihteerille viimeistään kahden viikon kuluessa opintojen aloitusjakson alkamisesta. Tällöin lukuvuosimaksua ei peritä. Myöhemmin tehdyn peruutuksen jälkeen maksu peritään täytenä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Yksittäisten aineiden opiskelulla voi parantaa jatko-opintoihin hakeutumisen valmiuksia kertaamalla lukion kursseja tai opiskelemalla uusia oppiaineita.

Hakupalvelut

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
28.6. - 6.8.2021 (ma - pe)
puhelin klo 9 - 12
chat klo 13 - 15 

Paikkakunta

Jyväskylä