Laajuus

yksi lukuvuosi

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Aineopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka

• haluavat opiskella yksittäisiä lukion aineita
• haluavat opiskella perusopetuksen yksittäisiä oppiaineita
• haluavat korottaa tai täydentää (perusopetuksen tai lukion)

Aineopiskelun lukuvuosimaksu on 95 euroa, ja sillä voi opiskella koko lukuvuoden aikana yhden tai useampia kursseja. Aineopiskelijaksi ilmoittautuminen on sitovaa ja velvoittaa opiskelijan maksamaan lukuvuosimaksun.

Perusopetuksessa on tarjolla englantia ja maahanmuuttajille S2-opintoja alkeista perusopetuksen päättövaiheeseen. Suomi toisena kielenä opinnot alkavat 2. jaksossa.

Aikuislukiossa on tarjolla 2. jaksosta alkaen vieraista kielistä venäjän ja espanjan lyhyen kielen opinnot.

Hakeutuminen

Lukuvuoden 2022-2023 toinen jakso alkaa 10.10.2022 ja 3. jakso alkaa 22.11.2022. Jyväskylän aikuislukion opinnoista kiinnostuneet ilmoittautuvat sähköisellä lomakkeella, johon linkki löytyy sivun alareunasta. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostitse ohjeet Wilma-tunnusten hankkimiseksi. Wilmassa voit tehdä kurssivalintoja ja seurata omia opintosuorituksiasi.

Ylioppilaskokeiden arvosanojen korottamiseksi tai kokeiden täydentämiseksi voi ilmoittautua myös aineopiskelijaksi.

Jos aikoo osallistua syksyn 2022 kirjoituksiin, aineopiskelijaksi pitää ilmoittautua viimeistään perjantaihin 20.5.2022 mennessä. Sen jälkeen Jyväskylän aikuislukio ohjeistaa puolestaan ylioppilaskirjoituksista ja niihin ilmoittautumisesta.Tutkinnon korottaja/täydentäjä ilmoittautuu ensin aikuislukioon aineopiskelijaksi (maksu 95 euroa) ja ilmoittautumisen jälkeen valitsee opintojaksot, joita haluaa suorittaa kirjoituksiin valmistautuessaan. Aikuislukiossa ei voi osallistua vain ylioppilaskirjoituksiin, vaan edellytämme myös valitun opintojakson/jaksojen suorittamista.

llmoittautumisia käsitellään kesäaikana 28.6.2022 saakka ja 8.8.2022 alkaen. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintosihteeri lähettää opintoihin liittyvän aloitusviestin ennen lukuvuoden 2022-2023 alkua. Muistathan liittää ilmoittautumiseen mukaan todistuskopiot aiemmista opinnoistasi! Lukuvuosi alkaa 30.8.2022 aloitustilaisuudella.

Mikäli tavoitteenasi on suorittaa koko lukio, ks. www.gradia.fi/jyvaskylan-aikuislukio-lukio-opinnot/l16685.

Kuvaus

Lukion oppimäärien laajennukset/korotukset

Lukion päättötodistuksen jo suorittanut henkilö voi täydentää opintojaan sellaisilla aineilla, joita ei ole aikaisemmin opiskellut (esim. B3-kielet) tai laajentaa aiemmin suoritettua oppimäärää (esim. B-kieli --> A-kieli, lyhyt matematiikka -->pitkä matematiikka). Lukion päättötodistuksen jo suorittanut henkilö voi aineopiskelijana myös yrittää korottaa oppimääriä suorittamalla määrätyt kurssit ja saamalla niistä paremman arvosanan, lisätietoa laajennuksista/korotuksista ( https://peda.net/jao/aikuislukio/nimet%C3%B6n-bad1/aineopinnot)

Rakenne

Oppiaine suoritetaan aikuislukion opetussuunnitelman mukaan: https://peda.net/jao/aikuislukio/opetussuunnitelmat

Jyväskylän aikuislukion alustava kurssitarjotin lv 2021-2022: https://peda.net/jao/aikuislukio/nimet%C3%B6n-bad1/kurssitarjonta

Monta tapaa opiskella

Aineopiskelija voi suorittaa opintoja lähi- tai verkkokursseina. Lähiopinnot ovat iltaopiskelua ma-to klo 17.00-20.30.

Aineopinnot verkko-opintoina:
Verkko-opinnot tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman tavan suorittaa opintoja. Opiskelumuoto sopii opiskelijoille, jotka eivät työn, perhesyiden ym. takia voi osallistua lähiopiskeluun. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta motivoitumista, sitoutumista ja itsekuria, sillä suurin osa kurssien opiskelusta tehdään itsenäisesti. Verkkokurssit tarjotaan jaksoissa ja niiden suoritusaika on kaksi jaksoa. Opettajilla on jaksoittain ohjaustunteja, joissa opiskelijoiden on mahdollista saada neuvoa ja opastusta kurssien tekemiseen. Lisätietoja: https://peda.net/jao/aikuislukio/nimet%C3%B6n-bad1/vl22

Kustannukset

Aineopiskelijamaksu on 95 euroa/lukuvuosi. Lukuvuosimaksulla voit opiskella yhden tai useampia kursseja. Ylioppilastutkinnon suorittaminen ammatillisen tutkinnon pohjalta on aineopiskelua ja siitä peritään myös aineopiskelijamaksu. Tutkintotavoitteinen opiskelu on ilmaista. Varsinaisena tutkintotavoitteisena opiskelijana opinto-oikeus aikuislukiossa kestää valmistumiseen saakka (valtionosuusrahoitteisena, kunnes on käyttänyt max 4 vuotta lukioaikaa ja tämän jälkeen lukuvuosimaksullisena, eli 95 e/lukuvuosi).

Opiskelijat kustantavat itse oppikirjat ja muut opiskeluvälineet (tietokone).

Mahdollinen peruutus on tehtävä joko soittamalla tai sähköpostitse opintosihteerille viimeistään kahden viikon kuluessa opintojen aloitusjakson alkamisesta. Tällöin lukuvuosimaksua ei peritä. Myöhemmin tehdyn peruutuksen jälkeen maksu peritään täytenä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Yksittäisten aineiden opiskelulla voi parantaa jatko-opintoihin hakeutumisen valmiuksia kertaamalla lukion kursseja tai opiskelemalla uusia oppiaineita.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 ti klo 10-12, 12.30-14, pe klo 9-12


 

Paikkakunta

Jyväskylä