Laajuus

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta

Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi.

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Ylioppilastutkintoon osallistumisoikeus on seuraavilla:
• lukion koko oppimäärän suorittavat – saavat lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen
• ammatillisen tutkinnon perusteella – saavat ylioppilastutkintotodistuksen
• aineopiskelijat – saavat erillistodistuksen, eivät ylioppilastutkintotodistusta

Aikuislukiossa voi korottaa aiemmin suoritetun ylioppilastutkinnon arvosanoja ja täydentää ylioppilastutkintoa tekemällä ylioppilaskokeet uusista oppiaineista.

Kuvaus

Ylioppilastutkinto on päättötutkinto, joka suoritetaan osallistumalla Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) järjestämiin kokeisiin.

Aikuislukion kokeet järjestetään yhdessä muiden Gradia-lukioiden kanssa. Aikuisopiskelijat suorittavat samat kokeet kuin päivälukioiden opiskelijat.

Ylioppilastutkinnon kokeet laaditaan oppiaineiden valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta.

Ylioppilastutkinto suoritetaan tietokonetta käyttäen. Digitaalinen ylioppilaskoe tehdään opiskelijan omalla tietokoneella suljetussa koejärjestelmästä nimeltä Abitti.

Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan Abitti-koeympäristön käyttöä lukion aikana.

Kevään 2021 YO-kirjoituksiin ilmoittautuvat aikuislukion opiskelijaksi viimeistään pe 30.10.2020 mennessä.

YO-info kevään YO-kirjoituksista on ma 2.11. 2020 klo 18.45 Lounastuulessa (Sepänkatu 3).

Rakenne

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritettava seuraavat kokeet:
• äidinkieli ja kirjallisuus

ja vähintään kolme koetta seuraavista:

• toinen kotimainen kieli
• vieras kieli
• matematiikka
• reaaliaine
Yksi kolmesta kokeesta on oltava laajan oppimäärän koe.

Neljän pakollisen kokeen lisäksi tutkintoon osallistuva voi suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Ylioppilastutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana.

Llisätietoja: Ylioppilastutkinto www.ylioppilastutkinto.fi

Kustannukset

Ylioppilastutkintoon osallistuminen on maksullista. Ylioppilastutkintolautakunta perii jokaiselta tutkintokerralta tutkintomaksun (perusmaksu 14 euroa) ja jokaisesta kokeesta koekohtaisen maksun (28 euroa).
Aineopiskelijaksi ilmoittautuva maksaa aineopiskelumaksun 95 euroa ja ylioppilaslautakunnan tutkintomaksun ja koekohtaisen maksun.
Jyväskylän aikuislukiosta ylioppilaiksi valmistuneiden ei tarvitse ilmoittautua maksaviksi aineopiskelijoiksi - elleivät osallistu nyt minkään kurssin opetukseen. YTL:n maksut laskutetaan aina.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Paikkakunta

Jyväskylä