Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Lukio

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Itsenäinen verkko-opiskelu
Lähiopiskelu
Verkko-opiskelu
Iltaopiskelu

Laajuus

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta
Katso https://www.ylioppilastutkinto.fi

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Aikuislukion opiskelijat voivat osallistua ylioppilaskokeisiin lukio-opintojensa loppuvaiheessa, ammatillisen tutkintonsa perusteella tai aineopiskelijana.

Ylioppilastutkinnon täydentämiseksi tai arvosanojen korottamiseksi ilmoittaudutaan aineopiskelijaksi (lue lisää: www.gradia.fi/jyvaskylan-aikuislukio-aineopinnot/l16684).

Ilmoittautumislomake aukeaa Hae koulutukseen -nappulaa painamalla.

Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintosihteeri lähettää opintoihin liittyvän aloitusviestin ennen opintojen alkua. Muistathan liittää ilmoittautumiseen mukaan todistuskopiot aiemmista opinnoistasi.

Kenelle

Ylioppilastutkintoon osallistumisoikeus on seuraavilla:
• lukion koko oppimäärän suorittavat – saavat lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen
• ammatillisen tutkinnon perusteella – saavat ylioppilastutkintotodistuksen
• aineopiskelijat – saavat erillistodistuksen, eivät ylioppilastutkintotodistusta

Aikuislukiossa voi korottaa aiemmin suoritetun ylioppilastutkinnon arvosanoja ja täydentää ylioppilastutkintoa tekemällä ylioppilaskokeet uusista oppiaineista.

Kuvaus

Ylioppilastutkinto on päättötutkinto, joka suoritetaan osallistumalla Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) järjestämiin kokeisiin.

Aikuislukion kokeet järjestetään yhdessä muiden Gradia-lukioiden kanssa. Aikuisopiskelijat suorittavat samat kokeet kuin päivälukioiden opiskelijat.

Ylioppilastutkinnon kokeet laaditaan oppiaineiden valtakunnallisten pakollisten, syventävien kurssien ja valinnaisten opintojaksojen pohjalta.

Ylioppilastutkinto suoritetaan tietokonetta käyttäen. Digitaalinen ylioppilaskoe tehdään opiskelijan omalla tietokoneella suljetussa koejärjestelmästä nimeltä Abitti.

Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan Abitti-koeympäristön käyttöä lukion aikana.

Koulutuksen sisältö

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi vaadittavaa koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritettava seuraavat kokeet:
• äidinkieli ja kirjallisuus

ja vähintään neljä koetta seuraavista:

• toinen kotimainen kieli
• vieras kieli
• matematiikka
• reaaliaine
Yksi kolmesta kokeesta on oltava laajan oppimäärän koe. Viiden vaadittavan kokeen joukkoon voi sisältyä kaksi vieraan kielen koetta tai kaksi reaaliaineen koetta.

Viiden vaadittavan kokeen lisäksi tutkintoon osallistuva voi suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Ylioppilastutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana.

Llisätietoja: Ylioppilastutkinto www.ylioppilastutkinto.fi

Kustannukset

Ylioppilastutkintoon osallistuminen on maksullista. Ylioppilastutkintolautakunta perii jokaiselta tutkintokerralta jokaisesta kokeesta koekohtaisen maksun (34 euroa).
Aineopiskelijaksi ilmoittautuva maksaa aineopiskelumaksun 95 euroa ja ylioppilaslautakunnan koekohtaisen maksun 34 euroa. Ylioppilastutkinnon suorittaminen ammatillisen tutkinnon pohjalta on aineopiskelua ja siitä peritään myös aineopiskelijamaksu.
Jyväskylän aikuislukiosta ylioppilaiksi valmistuneiden ei tarvitse ilmoittautua maksaviksi aineopiskelijoiksi - elleivät suorita enää opintoja aikuislukiossa. YTL:n maksut laskutetaan aina.

Lisää koulutuksesta

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/oppimaan
hakupalvelut@gradia.fi
040 341 6193