Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Lukio

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Itsenäinen verkko-opiskelu
Lähiopiskelu
Verkko-opiskelu
Iltaopiskelu

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Aikuislukion opiskelijat voivat osallistua ylioppilaskokeisiin lukio-opintojensa loppuvaiheessa, ammatillisen tutkintonsa perusteella tai aineopiskelijana.

Ylioppilastutkinnon täydentämiseksi tai arvosanojen korottamiseksi ilmoittaudutaan aineopiskelijaksi (lue lisää: www.gradia.fi/jyvaskylan-aikuislukio-aineopinnot/l16684).

Ilmoittautumislomake aukeaa Hae koulutukseen -nappulaa painamalla.

Jos aikoo osallistua syksyn 2024 kirjoituksiin, aineopiskelijaksi pitää ilmoittautua ajalla 9.4.–20.5.2024. Sen jälkeen Jyväskylän aikuislukio ohjeistaa puolestaan ylioppilaskirjoituksista ja niihin ilmoittautumisesta. Opinnot lukuvuodelle 2024–2025 alkavat 27.8.2024.

Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintosihteeri lähettää opintoihin liittyvän aloitusviestin ennen opintojen alkua. Muistathan liittää ilmoittautumiseen mukaan todistuskopiot aiemmista opinnoistasi.

Kenelle

Ylioppilastutkintoon osallistumisoikeus on seuraavilla:
• lukion koko oppimäärän suorittavat – saavat lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen
• ammatillisen tutkinnon perusteella – saavat ylioppilastutkintotodistuksen
• aineopiskelijat – saavat erillistodistuksen, eivät ylioppilastutkintotodistusta

Aikuislukiossa voi korottaa aiemmin suoritetun ylioppilastutkinnon arvosanoja ja täydentää ylioppilastutkintoa tekemällä ylioppilaskokeet uusista oppiaineista.

Kuvaus

Ylioppilastutkinto on päättötutkinto, joka suoritetaan osallistumalla Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) järjestämiin kokeisiin.

Aikuislukion kokeet järjestetään yhdessä muiden Gradia-lukioiden kanssa. Aikuisopiskelijat suorittavat samat kokeet kuin päivälukioiden opiskelijat.

Ylioppilastutkinnon kokeet laaditaan oppiaineiden valtakunnallisten pakollisten, syventävien kurssien ja valinnaisten opintojaksojen pohjalta.

Ylioppilastutkinto suoritetaan tietokonetta käyttäen. Digitaalinen ylioppilaskoe tehdään opiskelijan omalla tietokoneella suljetussa koejärjestelmästä nimeltä Abitti.

Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan Abitti-koeympäristön käyttöä lukion aikana.

Koulutuksen sisältö

Ylioppilastutkintoon vaaditaan vähintään viisi koetta, joidenka lisäksi voi suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Tutkintoon osallistuvan on suoritettava seuraavat kokeet:
Kaikille pakollinen
• äidinkieli ja kirjallisuus

Vähintään neljä koetta seuraavista:
• reaaliaine
Yksi seuraavista kolmesta kokeesta on oltava laajan oppimäärän koe
• toinen kotimainen kieli
• vieras kieli
• matematiikka

Viiteen vaadittavaan kokeeseen voi sisältyä kaksi reaalikoetta tai kaksi vierasta kieltä.

Ylioppilastutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana.

Llisätietoja: Ylioppilastutkinto www.ylioppilastutkinto.fi

Kustannukset

Ylioppilastutkintoon osallistuminen on maksullista. Ylioppilastutkintolautakunta perii jokaiselta tutkintokerralta jokaisesta kokeesta koekohtaisen maksun (34 euroa).
Aineopiskelijaksi ilmoittautuva maksaa aineopiskelumaksun 95 euroa ja ylioppilaslautakunnan koekohtaisen maksun 34 euroa. Ylioppilastutkinnon suorittaminen ammatillisen tutkinnon pohjalta on aineopiskelua ja siitä peritään myös aineopiskelijamaksu.
Jyväskylän aikuislukiosta ylioppilaiksi valmistuneiden ei tarvitse ilmoittautua maksaviksi aineopiskelijoiksi - elleivät suorita enää opintoja aikuislukiossa. YTL:n maksut laskutetaan aina.

Lisää koulutuksesta

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/hae-opiskelemaan

hakupalvelut@gradia.fi