Opiskelu aikuislukiossa

Opi ja onnistu Jyväskylän aikuislukiossa! 

Aikuislukion opiskelijat ovat monitaustaisia, mutta heitä yhdistää halu mennä elämässä eteenpäin ja kehittää itseään. Aikuislukion tarjoamat vaihtoehdot mahdollistavat opintojen suorittamisen joustavasti opiskelijan oman elämäntilanteen mukaan. Voit suunnitella opintojesi sisällön, suorittamistavan ja keston omien tavoitteittesi ja elämäntilanteesi mukaan. Opinnot voit aloittaa minkä tahansa lukuvuoden viiden jakson alkaessa. Tukea opintojen suunnitteluun saat mm. opinto-ohjaajaltasi ja koko lukion oppimäärän suorittaessasi omalta ryhmänohjaajaltasi.

Opiskelutavat 

  • lähiopinnot joissa opiskellaan koulussa oppitunneilla  
  • verkko-opinnot, joissa opiskellaan itsenäisesti, mutta ohjatusti verkon välityksellä  

Työskentelyajat 

Opetusta on elokuun lopulta toukokuun loppuun. Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon, ja yhdessä jaksossa voi opiskella lähiopintoina 1–4 opintojaksoa. Lähiopintojen oppitunnit ovat pääsääntöisesti ma–to klo 17.00–20.00, ja oppitunteja on tavallisimmin kahtena iltana viikossa per opintojakso. Verkko-opinnot ovat tarjolla koko lukuvuoden.

Opetussuunnitelmat ja opintotarjonta

Jyväskylän aikuislukiossa suoritetaan aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaisia lukio-opintoja. Opetussuunnitelmamme on laadittu valtakunnallisten aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Lukion oppimäärä sisältää vähintään 88 opintopistettä, ja opinnot koostuvat valtakunnallisista pakollisista ja valinnaisista opinnoista sekä paikallisista valinnaisista opinnoista.

  • Jyväskylän aikuislukion lukio-opintojen tuntijaossa esitetään opetussuunnitelman mukaiset oppiaineiden opintojaksot. Aiemmin suoritetut lukio-opinnot hyväksytään osaksi aikuislukion opintoja.
  • Lukuvuoden 2024–2025 opintotarjonta on esillä opintotarjottimessa. Lukuvuosikalenterissa ovat lukuvuoden opetusillat ja päättöviikkojen sekä lomien ajankohdat.
  • Aikuislukiossa voit opiskella lukio-opintoja lähiopetuksen lisäksi ohjatuilla verkko-opintojaksoilla.
  • Perusopetuksen opintoja voi tehdä suomi toisena kielenä -oppiaineessa sekä englannin kielessä. Perusopetuksen opinnot noudattavat aikuislukion perusopetuksen opetussuunnitelmaa.