Laajuus

Kolme vuotta

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Jyväskylän aikuislukion lukio-opinnot on juuri oikea valinta sinulle, joka tähtäät opinnoissasi lukion päättötodistukseen ja ylioppilastutkintoon. Lukio-opinnoissa saat laajan yleissivistyksen ja siten hyvät edellytykset jatko-opinnoille.

Voit myös täydentää aikaisemmin kesken jääneitä lukio-opintojasi.

Jyväskylän aikuislukion lukio-opinnot on tarkoitettu sinulle, joka olet suorittanut peruskoulun tai vastaavat tiedot sekä olet yli 18-vuotias. Myös alle 18-vuotias voidaan rehtorin päätöksellä hyväksyä aikuislukioon, jos hänellä on erityinen henkilökohtainen syy. Tällöin opiskelijaksi hakeutuvan tulee lähettää hakulomakkeen liitteenä rehtorille osoitettu vapaamuotoinen hakemus perusteluineen.

Maahanmuuttajille tarjotaan suomi toisena kielenä opintoja.

Aikuislukiossa on tarjolla lyhyen kielen venäjän ja espanjan kielen opinnot.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus tai vastaava.

Kuvaus

Yleissivistävä lukio antaa hyvät eväät jatkaa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin. Aikuisena voit suorittaa lukion, ylioppilastutkinnon tai yksittäisiä lukio-opintoja aikuislukiossa. Aikuislukio on luokaton ja kurssimuotoinen.

Lukion lopussa suoritetaan tavallisesti ylioppilastutkinto, joka antaa hakukelpoisuuden yliopistoon. Ammattikorkeakouluun ja ammatillisten perustutkintojen ylioppilaskiintiöihin voi hakea lukion päättötodistuksella.

Rakenne

Aikuisten lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 44 kurssia. Yhden kurssin laajuus on 28 tuntia.

Opetustarjonnan valinnaisuus ja vaihtoehdot mahdollistavat opiskelun erilaisissa elämäntilanteissa.

Aikuisten lukio-opinnot muodostuvat yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisista pakollisista ja syventävistä kursseista. Syventävät kurssit ovat valtakunnallisia syventäviä kursseja.

Aikuisten opetussuunnitelma https://peda.net/jao/aikuislukio/opetussuunnitelmat/lukion-ops

Monta tapaa opiskella

Opiskelijat tekevät opinto-ohjaajan tai ryhmäohjaajan kanssa ennen opintojen aloittamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa hahmotellaan opintojen sisältö ja kesto. Lukion opintoja voi tehdä osallistumalla opetukseen oppitunneilla iltaopiskeluna (ma-to klo 17.00-20.40) tai suorittamalla kursseja verkko-opintoina.

Lukio-opinnot verkko-opintoina

Verkko-opinnot tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman modernin tavan suorittaa opintoja.
Tämä opiskelumuoto sopii opiskelijoille, jotka eivät työn, perhesyiden ym. takia voi osallistua lähiopiskeluun. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta motivoitumista, sitoutumista ja itsekuria, sillä suurin osa kurssien opiskelusta tehdään itsenäisesti. Verkkokurssit tarjotaan jaksoissa ja niiden suoritusaika on kaksi jaksoa. Opettajilla on ohjaustunteja jaksoittain, joissa opiskelijoiden on mahdollista saada neuvoa ja opastusta kurssien tekemiseen.

Lue lisää verkko-opinnoista (https://peda.net/jao/aikuislukio/nimetön-bad1)

Kustannukset

Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta.

Opiskelijat kustantavat itse oppikirjat ja muut opiskeluvälineet (esim. kannettava tietokone).

Lukio-opinnot eivät ole aikuislukiossa päätoimisia, joten opiskelijat eivät ole oikeutettuja opintotukeen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Lukion päättötodistus antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lukion päättötodistuksella voit hakeutua myös ammatillisiin opintoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Paikkakunta

Jyväskylä