Laajuus

Kolme vuotta

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Jyväskylän aikuislukion lukio-opinnot on juuri oikea valinta sinulle, joka tähtäät opinnoissasi lukion päättötodistukseen ja ylioppilastutkintoon. Lukio-opinnoissa saat laajan yleissivistyksen ja siten hyvät edellytykset jatko-opinnoille. Voit myös täydentää aikaisemmin kesken jääneitä lukio-opintojasi.

Perusopetuksessa tarjotaan englantia ja suomi toisena kielenä opintoja.

Aikuislukiossa on tarjolla venäjän ja espanjan lyhyen kielen opinnot.

Hakeutuminen

Aikuislukion abijakso alkaa 22.8. ja ilmoittautuminen päättyy 21.8.2022. Lukuvuoden 2022-2023 ensimmäinen jakso alkaa 31.8.2022. Jyväskylän aikuislukion opinnoista kiinnostuneet ilmoittautuvat sivun alareunasta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintosihteeri lähettää opintoihin liittyvän aloitusviestin ennen jakson alkua. Muistathan liittää ilmoittautumiseen mukaan todistuskopiot aiemmista opinnoistasi!
Ylioppilaskokeiden arvosanojen korottamiseksi tai kokeiden täydentämiseksi voi ilmoittautua myös aineopiskelijaksi.

Jos aikoo osallistua syksyn 2022 kirjoituksiin, aineopiskelijaksi pitää ilmoittautua viimeistään perjantaihin 20.5.2022 mennessä. Sen jälkeen Jyväskylän aikuislukio ohjeistaa puolestaan ylioppilaskirjoituksista ja niihin ilmoittautumisesta.Tutkinnon korottaja/täydentäjä ilmoittautuu ensin aikuislukioon aineopiskelijaksi (maksu 95 euroa) ja ilmoittautumisen jälkeen valitsee opintojaksot, joita haluaa suorittaa kirjoituksiin valmistautuessaan. Aikuislukiossa ei voi osallistua vain ylioppilaskirjoituksiin, vaan edellytämme myös valitun opintojakson/jaksojen suorittamista.

llmoittautumisia käsitellään kesäaikana 28.6.2022 saakka ja 8.8.2022 alkaen. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintosihteeri lähettää opintoihin liittyvän aloitusviestin ennen lukuvuoden 2022-2023 alkua. Muistathan liittää ilmoittautumiseen mukaan todistuskopiot aiemmista opinnoistasi! Lukuvuosi alkaa 30.8.2022 aloitustilaisuudella.

Mikäli tavoitteenasi on suorittaa yksittäisiä lukio-opintoja, ks. www.gradia.fi/jyvaskylan-aikuislukio-aineopinnot/l16684.

Kelpoisuusvaatimukset

Jyväskylän aikuislukion lukio-opinnot on tarkoitettu sinulle, joka olet suorittanut peruskoulun tai vastaavat tiedot sekä olet yli 18-vuotias. Myös alle 18-vuotias voidaan rehtorin päätöksellä hyväksyä aikuislukioon, jos hänellä on erityinen henkilökohtainen syy. Tällöin opiskelijaksi hakeutuvan tulee lähettää hakulomakkeen liitteenä rehtorille osoitettu vapaamuotoinen hakemus perusteluineen.

Kuvaus

Yleissivistävä lukio antaa hyvät eväät jatkaa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin. Voit suorittaa lukion, ylioppilastutkinnon tai yksittäisiä lukio-opintoja aikuislukiossa. Aikuislukio on luokaton ja kurssimuotoinen.

Lukion lopussa suoritetaan tavallisesti ylioppilastutkinto, joka antaa hakukelpoisuuden yliopistoon ja ammattikorkeakouluun.

Rakenne

Aikuisten lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 44 kurssia. Yhden kurssin laajuus on 28 tuntia.

Opetustarjonnan valinnaisuus ja vaihtoehdot mahdollistavat opiskelun erilaisissa elämäntilanteissa.

Aikuisten lukio-opinnot muodostuvat yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisista pakollisista ja syventävistä kursseista. Syventävät kurssit ovat valtakunnallisia syventäviä kursseja.

Aikuisten opetussuunnitelma https://peda.net/jao/aikuislukio/opetussuunnitelmat/lukion-ops

Monta tapaa opiskella

Opiskelijat tekevät opinto-ohjaajan tai ryhmäohjaajan kanssa ennen opintojen aloittamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa hahmotellaan opintojen sisältö ja kesto. Lukion opintoja voi tehdä osallistumalla opetukseen oppitunneilla iltaopiskeluna (ma-to klo 17.00-20.30) tai suorittamalla kursseja verkko-opintoina.

Lukio-opinnot verkko-opintoina:
Verkko-opinnot tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman tavan suorittaa opintoja. Opiskelumuoto sopii opiskelijoille, jotka eivät työn, perhesyiden ym. takia voi osallistua lähiopiskeluun. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta motivoitumista, sitoutumista ja itsekuria, sillä suurin osa kurssien opiskelusta tehdään itsenäisesti. Verkkokurssit tarjotaan jaksoissa ja niiden suoritusaika on kaksi jaksoa. Opettajilla on jaksoittain ohjaustunteja, joissa opiskelijoiden on mahdollista saada neuvoa ja opastusta kurssien tekemiseen.

Lue lisää verkko-opinnoista: https://peda.net/jao/aikuislukio/nimet%C3%B6n-bad1/vl22

Kustannukset

Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta. Ylioppilastutkinnon suorittaminen ammatillisen tutkinnon pohjalta on kuitenkin aineopiskelua ja siitä peritään sen vuoksi aineopiskelijamaksu.

Opiskelijat kustantavat itse oppikirjat ja muut opiskeluvälineet (esim. kannettava tietokone).

Lukio-opinnot eivät ole aikuislukiossa päätoimisia, joten opiskelijat eivät ole oikeutettuja opintotukeen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Lukion päättötodistus antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lukion päättötodistuksella voit hakeutua myös ammatillisiin opintoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
26.6.-29.7. ma-pe:
puhelin klo 9 - 12, chat klo 13 - 15


 

Paikkakunta

Jyväskylä