Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Lukio

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Iltaopiskelu
Itsenäinen verkko-opiskelu
Lähiopiskelu

Laajuus

3 vuotta

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Lukio-opinnot voi aloittaa lähiopintoina lukuvuoden jokaisen viiden jakson alussa. Verkko-opinnot voi aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana.
Lukuvuoden 2023–2024 jaksojen alkamis- ja päättymispäivät ovat:
1. jakso: 24.8.–10.10.2023
2. jakso: 11.10.–4.12.2023
3. jakso: 7.12.2023–9.2.2024
4. jakso: 12.2.–8.4.2024
5. jakso: 9.4.–29.5.202

Ilmoittautumislomake aukeaa Hae koulutukseen -nappulaa painamalla.

Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintosihteeri lähettää opintoihin liittyvän aloitusviestin ennen opintojen alkua. Muistathan liittää ilmoittautumiseen mukaan todistuskopiot aiemmista opinnoistasi.

Syjsyn 2024 ylioppilaskokeisiin aikova, ilmoittaudu aineopiskelijaksi!

Jos aiot osallistua syksyn 2024 yo-kokeisiin täydentääksesi ylioppilastutkintoasi tai korottaaksesi arvosanojasi, ilmoittaudu aineopiskelijaksi 9.4.–20.05.2024. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat opintosihteeriltä viestin liittyen opintovalintoihisi sekä myöhemmin ohjeita ylioppilaskokeisiin ilmoittautumisesta. Lue lisää ylioppilastutkinnosta: https://www.gradia.fi/jyvaskylan-aikuislukio-ylioppilastutkinto/l16689.

Ylioppilastutkinnon täydentämiseksi tai arvosanojen korottamiseksi ilmoittaudutaan aineopiskelijaksi. Lue aineopiskelusta lisää:www.gradia.fi/jyvaskylan-aikuislukio-aineopinnot/l16684.

Opinnot lukuvuodelle 2024–2025 alkavat 27.8.2024. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024-2025 alkaa 1.6. alkaen. Lähiopinnot voi aloittaa lukukauden jokaisen jakson alussa.

Lukuvuoden 2024–2025 jaksojen alkamis- ja päättymispäivät ovat:
1. jakso: 27.8.–11.10.2024
2. jakso: 21.10.–4.12.2024
3. jakso: 9.12.2024–14.2.2025
4. jakso: 17.2.–8.4.2025
5. jakso: 9.4.–28.5.2025

Kenelle

Jyväskylän aikuislukion lukio-opinnot on juuri oikea valinta sinulle, joka tähtäät opinnoissasi lukion päättötodistukseen ja ylioppilastutkintoon. Lukio-opinnoissa saat laajan yleissivistyksen ja siten hyvät edellytykset jatko-opinnoille. Voit myös täydentää aikaisemmin kesken jääneitä lukio-opintojasi.

Perusopetuksessa tarjotaan englantia ja suomi toisena kielenä opintoja.

Aikuislukiossa on tarjolla venäjän ja espanjan lyhyen kielen opinnot.

Kuvaus

Yleissivistävä lukio antaa hyvät eväät jatkaa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin. Voit suorittaa lukion, ylioppilastutkinnon tai yksittäisiä lukio-opintoja aikuislukiossa. Aikuislukio on luokaton ja kurssimuotoinen.

Lukion lopussa suoritetaan tavallisesti ylioppilastutkinto, joka antaa hakukelpoisuuden yliopistoon ja ammattikorkeakouluun.

Opiskelijat tekevät opinto-ohjaajan tai ryhmäohjaajan kanssa ennen opintojen aloittamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa hahmotellaan opintojen sisältö ja kesto. Lukion opintoja voi tehdä osallistumalla opetukseen oppitunneilla iltaopiskeluna (ma-to klo 17.00-20.00) tai suorittamalla opintojaksoja verkko-opintoina.

Lukio-opinnot verkko-opintoina:
Verkko-opinnot tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman tavan suorittaa opintoja. Opiskelumuoto sopii opiskelijoille, jotka eivät työn, perhesyiden ym. takia voi osallistua lähiopiskeluun. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta motivoitumista, sitoutumista ja itsekuria, sillä suurin osa opintojaksojen opiskelusta tehdään itsenäisesti. Verkko-opintojaksoja voi suorittaa koko lukuvuoden ajan oman opintosuunnitelman mukaan. Opettajien ohjaustunneilla on mahdollista saada neuvoa ja opastusta opintojen tekemiseen.

Koulutuksen sisältö

Aikuisten lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 88 opintopistettä. Yhden opintopisteen laajuus on 28 tuntia.

Opetustarjonnan valinnaisuus ja vaihtoehdot mahdollistavat opiskelun erilaisissa elämäntilanteissa.

Aikuisten lukio-opinnot muodostuvat yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisista pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista. Valinnaiset opintojaksot ovat valtakunnallisia valinnaisia ja paikallisia valinnaisia opintojaksoja.

Kustannukset

Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta. Varsinaisena tutkintotavoitteisena opiskelijana opinto-oikeus aikuislukiossa kestää valmistumiseen saakka (valtionosuusrahoitteisena, kunnes on käyttänyt max 4 vuotta lukioaikaa ja tämän jälkeen lukuvuosimaksullisena, eli 95 e/lukuvuosi). Ylioppilastutkinnon suorittaminen ammatillisen tutkinnon pohjalta on kuitenkin aineopiskelua ja siitä peritään sen vuoksi aineopiskelijamaksu.

Opiskelijat kustantavat itse oppikirjat ja muut opiskeluvälineet (esim. kannettava tietokone).

Lukio-opinnot eivät ole aikuislukiossa päätoimisia, joten opiskelijat eivät ole oikeutettuja opintotukeen.

Lisää koulutuksesta

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut