Laajuus

Kolme vuotta.

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Jyväskylän aikuislukion lukio-opinnot on juuri oikea valinta sinulle, joka tähtäät opinnoissasi lukion päättötodistukseen ja ylioppilastutkintoon. Lukio-opinnoissa saat laajan yleissivistyksen ja siten hyvät edellytykset jatko-opinnoille. Voit myös täydentää aikaisemmin kesken jääneitä lukio-opintojasi.

Perusopetuksessa tarjotaan englantia ja suomi toisena kielenä opintoja.

Aikuislukiossa on tarjolla venäjän ja espanjan lyhyen kielen opinnot.

Hakeutuminen

Lukuvuoden 2023-2024 abijakso alkaa 14.8. ja päättyy 18.8.2023 ja ensimmäinen jakso alkaa 24.8.2023 ja päättyy 10.10.2023. Toinen jakso alkaa 11.10.2023 ja päättyy 4.12.2023. Jyväskylän aikuislukion opinnoista kiinnostuneet ilmoittautuvat sivun alareunasta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintosihteeri lähettää opintoihin liittyvän aloitusviestin ennen jakson alkua. Muistathan liittää ilmoittautumiseen mukaan todistuskopiot aiemmista opinnoistasi!
Ylioppilaskokeiden arvosanojen korottamiseksi tai kokeiden täydentämiseksi voi ilmoittautua myös aineopiskelijaksi.

Syksyn 2023 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuva, ilmoittaudu aineopiskelijaksi nyt!

Ylioppilaskokeiden arvosanojen korottamiseksi tai kokeiden täydentämiseksi tulee ilmoittautua aineopiskelijaksi Jyväskylän aikuislukioon.

Jos aikoo osallistua syksyn 2023 kirjoituksiin, aineopiskelijaksi pitää ilmoittautua viimeistään sunnuntaihin 21.5.2023 mennessä. Sen jälkeen Jyväskylän aikuislukio ohjeistaa opiskelijaa aineopiskelusta (opintovalinnat), ylioppilaskirjoituksista ja niihin ilmoittautumisesta.

Lue lisää: https://www.gradia.fi/jyvaskylan-aikuislukio-ylioppilastutkinto/l16689

Ilmoittautumisia käsitellään kesäaikana 28.6.2023 saakka ja 7.8.2023 alkaen. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintosihteeri lähettää opintoihin liittyvän aloitusviestin ennen lukuvuoden 2023-2024 alkua. Muistathan liittää ilmoittautumiseen mukaan todistuskopiot aiemmista opinnoistasi! Lukuvuosi alkaa 23.8.2023 aloitustilaisuudella.

Lukio-opinnoista ja suomi toisena kielenä opinnoista kiinnostuneille henkilöille järjestämme Hakijan illan 16.8.2023 klo 17 ravintola Lounastuulessa (Sepänkatu 3 A, Jyväskylä).

Mikäli tavoitteenasi on suorittaa yksittäisiä lukio-opintoja, ks. www.gradia.fi/jyvaskylan-aikuislukio-aineopinnot/l16684.

Kelpoisuusvaatimukset

Jyväskylän aikuislukion lukio-opinnot on tarkoitettu sinulle, joka olet suorittanut peruskoulun tai vastaavat tiedot sekä olet yli 18-vuotias. Myös alle 18-vuotias voidaan rehtorin päätöksellä hyväksyä aikuislukioon, jos hänellä on erityinen henkilökohtainen syy. Tällöin opiskelijaksi hakeutuvan tulee lähettää hakulomakkeen liitteenä rehtorille osoitettu vapaamuotoinen hakemus perusteluineen.

Kuvaus

Yleissivistävä lukio antaa hyvät eväät jatkaa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin. Voit suorittaa lukion, ylioppilastutkinnon tai yksittäisiä lukio-opintoja aikuislukiossa. Aikuislukio on luokaton ja kurssimuotoinen.

Lukion lopussa suoritetaan tavallisesti ylioppilastutkinto, joka antaa hakukelpoisuuden yliopistoon ja ammattikorkeakouluun.

Rakenne

Aikuisten lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 88 opintopistettä. Yhden opintopisteen laajuus on 28 tuntia.

Opetustarjonnan valinnaisuus ja vaihtoehdot mahdollistavat opiskelun erilaisissa elämäntilanteissa.

Aikuisten lukio-opinnot muodostuvat yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisista pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista. Valinnaiset opintojaksot ovat valtakunnallisia valinnaisia ja paikallisia valinnaisia opintojaksoja.

Aikuisten opetussuunnitelma https://peda.net/jao/aikuislukio/opetussuunnitelmat/lukion-ops

Monta tapaa opiskella

Opiskelijat tekevät opinto-ohjaajan tai ryhmäohjaajan kanssa ennen opintojen aloittamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa hahmotellaan opintojen sisältö ja kesto. Lukion opintoja voi tehdä osallistumalla opetukseen oppitunneilla iltaopiskeluna (ma-to klo 17.00-20.00) tai suorittamalla opintojaksoja verkko-opintoina.

Lukio-opinnot verkko-opintoina:
Verkko-opinnot tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman tavan suorittaa opintoja. Opiskelumuoto sopii opiskelijoille, jotka eivät työn, perhesyiden ym. takia voi osallistua lähiopiskeluun. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta motivoitumista, sitoutumista ja itsekuria, sillä suurin osa opintojaksojen opiskelusta tehdään itsenäisesti. Verkko-opintojaksoja voi suorittaa koko lukuvuoden ajan oman opintosuunnitelman mukaan. Opettajien ohjaustunneilla on mahdollista saada neuvoa ja opastusta opintojen tekemiseen.

Kustannukset

Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta. Varsinaisena tutkintotavoitteisena opiskelijana opinto-oikeus aikuislukiossa kestää valmistumiseen saakka (valtionosuusrahoitteisena, kunnes on käyttänyt max 4 vuotta lukioaikaa ja tämän jälkeen lukuvuosimaksullisena, eli 95 e/lukuvuosi). Ylioppilastutkinnon suorittaminen ammatillisen tutkinnon pohjalta on kuitenkin aineopiskelua ja siitä peritään sen vuoksi aineopiskelijamaksu.

Opiskelijat kustantavat itse oppikirjat ja muut opiskeluvälineet (esim. kannettava tietokone).

Lukio-opinnot eivät ole aikuislukiossa päätoimisia, joten opiskelijat eivät ole oikeutettuja opintotukeen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Lukion päättötodistus antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lukion päättötodistuksella voit hakeutua myös ammatillisiin opintoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä