Laajuus

Kolme vuotta

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Jyväskylän aikuislukion lukio-opinnot on juuri oikea valinta sinulle, joka tähtäät opinnoissasi lukion päättötodistukseen ja ylioppilastutkintoon. Lukio-opinnoissa saat laajan yleissivistyksen ja siten hyvät edellytykset jatko-opinnoille. Voit myös täydentää aikaisemmin kesken jääneitä lukio-opintojasi.

Perusopetuksessa tarjotaan englantia ja suomi toisena kielenä opintoja. Suomi toisena kielenä opinnot alkavat toisesta jaksosta 28.9.2020 alkaen.

Aikuislukiossa on tarjolla venäjän ja espanjan lyhyen kielen opinnot toisesta jaksosta 28.9.2020 alkaen.

Hakeutuminen

Opinnot alkavat jaksojen alussa. Aikuislukion toinen jakso alkaa 28.9.2020 ja 3. jakso alkaa 16.11.2020. Jyväskylän aikuislukion opinnoista kiinnostuneet ilmoittautuvat sivun alareunasta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

Kevään 2021 YO-kirjoituksiin ilmoittautuvat aineopiskelijaksi aikuislukioon viimeistään pe 30.10.2020 mennessä.

YO-info kevään 2021 YO-kirjoituksista on 2.11. 2020 klo 18.45 Lounastuulessa (Sepänkatu 3).

Mikäli tavoitteenasi on suorittaa yksittäisiä lukio-opintoja, ks. www.gradia.fi/jyvaskylan-aikuislukio-aineopinnot/l16684.

Kelpoisuusvaatimukset

Jyväskylän aikuislukion lukio-opinnot on tarkoitettu sinulle, joka olet suorittanut peruskoulun tai vastaavat tiedot sekä olet yli 18-vuotias. Myös alle 18-vuotias voidaan rehtorin päätöksellä hyväksyä aikuislukioon, jos hänellä on erityinen henkilökohtainen syy. Tällöin opiskelijaksi hakeutuvan tulee lähettää hakulomakkeen liitteenä rehtorille osoitettu vapaamuotoinen hakemus perusteluineen.

Kuvaus

Yleissivistävä lukio antaa hyvät eväät jatkaa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin. Voit suorittaa lukion, ylioppilastutkinnon tai yksittäisiä lukio-opintoja aikuislukiossa. Aikuislukio on luokaton ja kurssimuotoinen.

Lukion lopussa suoritetaan tavallisesti ylioppilastutkinto, joka antaa hakukelpoisuuden yliopistoon ja ammattikorkeakouluun.

Rakenne

Aikuisten lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 44 kurssia. Yhden kurssin laajuus on 28 tuntia.

Opetustarjonnan valinnaisuus ja vaihtoehdot mahdollistavat opiskelun erilaisissa elämäntilanteissa.

Aikuisten lukio-opinnot muodostuvat yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisista pakollisista ja syventävistä kursseista. Syventävät kurssit ovat valtakunnallisia syventäviä kursseja.

Aikuisten opetussuunnitelma https://peda.net/jao/aikuislukio/opetussuunnitelmat/lukion-ops

Monta tapaa opiskella

Opiskelijat tekevät opinto-ohjaajan tai ryhmäohjaajan kanssa ennen opintojen aloittamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa hahmotellaan opintojen sisältö ja kesto. Lukion opintoja voi tehdä osallistumalla opetukseen oppitunneilla iltaopiskeluna (ma-to klo 17.00-20.40) tai suorittamalla kursseja verkko-opintoina.

Lukio-opinnot verkko-opintoina:
Verkko-opinnot tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman tavan suorittaa opintoja. Opiskelumuoto sopii opiskelijoille, jotka eivät työn, perhesyiden ym. takia voi osallistua lähiopiskeluun. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta motivoitumista, sitoutumista ja itsekuria, sillä suurin osa kurssien opiskelusta tehdään itsenäisesti. Verkkokurssit tarjotaan jaksoissa ja niiden suoritusaika on kaksi jaksoa. Opettajilla on jaksoittain ohjaustunteja, joissa opiskelijoiden on mahdollista saada neuvoa ja opastusta kurssien tekemiseen.

Lue lisää verkko-opinnoista: https://peda.net/jao/aikuislukio/nimet%C3%B6n-bad1/vl22

Kustannukset

Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta.

Opiskelijat kustantavat itse oppikirjat ja muut opiskeluvälineet (esim. kannettava tietokone).

Lukio-opinnot eivät ole aikuislukiossa päätoimisia, joten opiskelijat eivät ole oikeutettuja opintotukeen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Lukion päättötodistus antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lukion päättötodistuksella voit hakeutua myös ammatillisiin opintoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Paikkakunta

Jyväskylä