Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus sopii sinulle, jos olet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö ja tarvitset työssäsi syventävää tietoa jalkaterveydestä tai olet kiinnostunut toimimaan ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä.

Hakeutuminen

Järjestelmämuutosten takia haku tilapäisesti kiinni 1.6.2020. Tiistaina 2.6.2020 haku on taas auki.

Kelpoisuusvaatimukset

Terveysalan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää sellaista vaativaa terveysalan osaamista, jota on käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt rekisteröidään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämään keskusrekisteriin. Voimassa olevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettujen säädösten mukaan terveysalan ammattitutkinnon suorittaneita ei rekisteröidä ammattihenkilöinä.

Koulutukseen hakeville on valintahaastattelu. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestillä. Hakemuksesi peruuntuu, jos et osallistu valintahaastatteluun. Opiskelijaksi hakeutumisvaiheeseen kuuluu myös hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi.

Kuvaus

Jalkojenhoitajan (at) ammatissa voit tehdä ihmisläheistä, vuorovaikutus- ja kädentaitoja vaativaa työtä. Toimit sosiaali- ja terveysalan asiakaspalvelutilanteissa itsenäisesti omalla vastuualueellasi. Työssä korostuvat vastuullinen päätöksenteko ja oman osaamisen kehittäminen sekä tiivis yhteistyö moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa.
Opinnoissa perehdyt työskentelyyn terveysalalla, jalkaterveyttä edistäviin menetelmiin, jalkaongelmien varhaiseen toteamiseen ja hoitoon sekä yhteistyöhön muiden jalkojenhoidon asiantuntijoiden kanssa. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat jalkasairauksien ehkäisy, jalkojen kynsi- ja iho-ongelmien hoitotyö sekä perussairaudet ja niiden vaikutus jalkojen hyvinvointiin.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana ja jalkojenhoitotyössä terveyskeskuksessa, sairaalassa ja vanhustyön yksiköissä tai kuntoutuskeskuksessa ja kylpylässä.

Rakenne

Terveysalan ammattitutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (135 osp) ja valinnaisesta tutkinnon osasta (15 osp). Tutkinnossa on kolme osaamisalaa, joista Gradia Jämsässä on mahdollista suorittaa jalkojenhoitotyön osaamisala. Se sisältää pakollisina tutkinnonosina seuraavat tutkinnonosat:

Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla (45 osp)
Jalkojenhoitotyössä toimiminen (90 osp)

Valinnaisena tutkinnonosana Gradia Jämsässä voi suorittaa seuraavat tutkinnonosat:
- Sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä toimiminen (15 osp)
- Haavojen hoitaminen (15 osp)
- Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuotoista. Opintojen sisällöt ja kesto henkilökohtaistetaan ja ne on mahdollista suorittaa päätoimisesti tai työn ohessa. Opiskeluaika päätoimisena opiskelijana on keskimäärin 2 lukukautta. Tällöin lähiopiskelua on 2 -3 päivää viikossa. Sivutoimisesti opiskelevan on mahdollista suorittaa opinnot 1 – 2 vuodessa. Työssä oppiminen toteutuu oppilaitoksen jalkahoitolassa, erilaisissa hoidon ja huolenpidon työyhteisöissä ja osuuskunta Pegosuksessa.

Jos sinulla on riittävästi tutkinnon perusteiden mukaista osaamista, tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Hakemuksen saapumisen jälkeen sinut ohjataan suoraan näyttöön.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutusmaksu 500 €. Kirjallisuus, työasu ja itsenäisissä harjoituksissa tarvittavat hoitovälineet ja tarvikkeet (100 € -300 €).

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä

Koulutuksen osoite

Koulutukseen on jatkuva haku, hakemuksesi saavuttua sinuun ollaan yhteydessä, kutsutaan haastatteluun ja sovitaan tutkinnon suorittamisen/ koulutuksen aloitusajankohdasta.