Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus sopii sinulle, jos olet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö ja tarvitset työssäsi syventävää tietoa jalkaterveydestä tai olet kiinnostunut toimimaan ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Hakemuksesi saavuttua sinuun ollaan yhteydessä, sinut kutsutaan haastatteluun ja kanssasi sovitaan tutkinnon suorittamisen/ koulutuksen aloitusajankohdasta.

Kelpoisuusvaatimukset

Terveysalan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää sellaista vaativaa terveysalan osaamista, jota on käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt rekisteröidään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämään keskusrekisteriin. Voimassa olevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettujen säädösten mukaan terveysalan ammattitutkinnon suorittaneita ei rekisteröidä ammattihenkilöinä.

Koulutukseen hakeville on valintahaastattelu. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestillä. Hakemuksesi peruuntuu, jos et osallistu valintahaastatteluun. Opiskelijaksi hakeutumisvaiheeseen kuuluu myös hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Jalkojenhoitajan (at) ammatissa voit tehdä ihmisläheistä, vuorovaikutus- ja kädentaitoja vaativaa työtä. Toimit sosiaali- ja terveysalan asiakaspalvelutilanteissa itsenäisesti omalla vastuualueellasi. Työssä korostuvat vastuullinen päätöksenteko ja oman osaamisen kehittäminen sekä tiivis yhteistyö moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa.
Opinnoissa perehdyt työskentelyyn terveysalalla, jalkaterveyttä edistäviin menetelmiin, jalkaongelmien varhaiseen toteamiseen ja hoitoon sekä yhteistyöhön muiden jalkojenhoidon asiantuntijoiden kanssa. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat jalkasairauksien ehkäisy, jalkojen kynsi- ja iho-ongelmien hoitotyö sekä perussairaudet ja niiden vaikutus jalkojen hyvinvointiin.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana ja jalkojenhoitotyössä terveyskeskuksessa, sairaalassa ja vanhustyön yksiköissä tai kuntoutuskeskuksessa ja kylpylässä.

Rakenne

Terveysalan ammattitutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (135 osp) ja valinnaisesta tutkinnon osasta (15 osp). Tutkinnossa on kolme osaamisalaa, joista Gradia Jämsässä on mahdollista suorittaa jalkojenhoitotyön osaamisala. Se sisältää pakollisina tutkinnonosina seuraavat tutkinnonosat:

• Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla 45 osp
• Jalkojenhoitotyössä toimiminen 90 osp

Valinnaisena tutkinnonosana Gradia Jämsässä voi suorittaa seuraavat tutkinnonosat
• Sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä toimiminen 15 osp
• Haavojen hoitaminen 15 osp
• Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuotoista. Opintojen sisällöt ja kesto henkilökohtaistetaan ja ne on mahdollista suorittaa päätoimisesti tai työn ohessa. Opiskeluaika päätoimisena opiskelijana on keskimäärin 2 lukukautta. Tällöin lähiopiskelua on 2 -3 päivää viikossa. Sivutoimisesti opiskelevan on mahdollista suorittaa opinnot 1 – 2 vuodessa. Työssä oppiminen toteutuu oppilaitoksen jalkahoitolassa, erilaisissa hoidon ja huolenpidon työyhteisöissä ja osuuskunta Pegosuksessa.

Jos sinulla on riittävästi tutkinnon perusteiden mukaista osaamista, tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Hakemuksen saapumisen jälkeen sinut ohjataan suoraan näyttöön.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on koko tutkinnossa 490€ ja tutkinnon osassa 190€. Kirjallisuus, työasu ja itsenäisissä harjoituksissa tarvittavat hoitovälineet ja tarvikkeet (100 € -300 €). Oppisopimuskoulus on opiskeliijalle maksutonta.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä