Laajuus

Opintojen laajuus on 60 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 6 kuukautta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Vanhustyön osaajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa! Tule vahvistamaan ikääntyneiden ihmisten kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukemiseen liittyvää osaamistasi.

Voit suorittaa koulutuksen oman työsi ohessa. Koulutus on tarkoitettu ikäihmisten parissa työskenteleville sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille, jotka haluavat saada alan uusinta tietoa ja kehittyä vanhustyön asiantuntijaksi. Opintojen keskimääräinen kesto on noin 6 kk.

Ikävalmentajana toimiminen- tutkinnon osa (60 osp) on osa Vanhustyön erikoisammattitutkintoa. Halutessasi voit jatkaa opintoja suorittamalla koko tutkinnon.

Hakeutuminen

Haku koulutukseen on suljettu. Koulutuksen seuraava haku- ja aloitusaika ilmoitetaan myöhemmin.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen voivat hakeutua sosiaalialan, liikunta-alan ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Olemme kaikkiin hakijoihin yhteydessä joko sähköpostilla tai puhelimitse. Hakijat haastatellaan ennen opintojen aloittamista. Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aikaisempi osaamisesi. Opintojesi kesto määritellään tässä yhteydessä.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Koulutus vahvistaa osaamistasi ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn kokonaisvaltaisessa arvioinnissa, toimintakykyä tukevan suunnitelman ja ohjelman laatimisessa sekä toimintakyvyn monipuolisessa tukemisessa ja kehittämisessä.

Rakenne

Ikävalmentajana toimiminen - tutkinnon osa on yksi pakollisista tutkinnon osista vanhustyön erikoisammattitutkinnon ikävalmennuksen osaamisalasta (Ikävalmentaja, EAT).

Koulutuksen lähiopiskelupäivissä käsitellään seuraavia sisältöjä:
• Ikääntyneen ihmisen toimintakyky
• Ajantasaiset säädökset ja kuntoutuspalvelut
• Ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn arviointi erilaisin menetelmin
• Toimintakyvyn tukemisen suunnitelma ja ohjelma
• Fyysisen toimintakyvyn edistämisen menetelmiä
• Arkiliikkumisen ohjaaminen ja voimaharjoittelu
• Kinestetiikka
• Asuin- ja toimintaympäristön merkitys/hyödyntäminen
• Teknologian hyödyntäminen ja etäohjaus

Monta tapaa opiskella

Koulutus sisältää kuusi lähipäivää, verkko-opintoja, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskeluun sisältyy omaa työyhteisöä kehittäviä tehtäviä. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytössä, joka järjestetään työpaikallasi.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 300 €.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit jatkaa opintoja suorittamalla koko tutkinnon, vanhustyön erikoisammattitutkinto.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
26.6.-29.7. ma-pe:
puhelin klo 9 - 12, chat klo 13 - 15


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä