Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Hieronnan erikoisammattitutkinto sopii sinulle, hierojayrittäjänä toimiva tai muuten alalla työskentelevä hieroja. Tutkinnossa voit suuntautua joko hieronnan tai urheiluhieronnan osaamisalalle ja valmistuttuasi voit käyttää tutkintonimikettä hieroja (EAT) tai urheiluhieroja (EAT).

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Opinnot voi aloittaa aina tutkinnon osan vaihtuessa.

Kelpoisuusvaatimukset

Hieronnan ammattitutkinto tai vastaava osaaminen. Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun perusteella. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alalle sopivaa työpaikkaa.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Hieronnan osaamisalan suorittanut osaa arvioida kipupotilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen, suunnitella kipupotilaan toimintakykyä edistävän hoidon ja toteuttaa kipupotilaan toimintakykyä edistävän hoidon. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa ja työyksikkönsä työtä, ja hänellä on valmiuksia yhteistyöhön ammattialansa kehittämiseksi. Hieroja (EAT) voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tehtävissä.

Urheiluhieronnan osaamisalan suorittanut osaa arvioida urheilijan lihashuollon tarpeen, laatia urheilijalle lihashuollon suunnitelman ja toteuttaa suunnitelman mukaisesti lihashuoltoa. Hän osaa hieroa urheilijan käyttäen monipuolisesti hierontaotteita ja ohjata urheilijaa ehkäisemään urheiluvammoja. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa ja työyksikkönsä työtä, ja hänellä on valmiuksia kansainväliseen yhteistyöhön ammattialansa kehittämiseksi. Urheiluhieroja (EAT) voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa terveys-,liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tehtävissä muun muassa liikunta- ja urheilukeskuksissa.

Rakenne

Hieronnan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Gradiassa tarjolla on kaksi osaamisalaa:
hieronnan osaamisala, tutkintonimike hieroja (EAT) ja urheiluhieronnan osaamisala, tutkintonimike urheiluhieroja (EAT).

Hieronnan osaamisala:
Pakollinen tutkinnon osa
• Kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, yhteensä 135 osp
• Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp
• Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp
• Alaselkäkipupotilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp

Urheiluhieronnan osaamisala:
Pakollinen tutkinnon osa
• Urheilijan lihashuolto 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, yhteensä 135 osp
• Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp
• Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp
• Alaselkäkipupotilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koulutuksen opiskelijamaksu on koko tutkinnossa 590€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä