Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Henkilöille, joilla on kiinnostus alaan ja asiakastyöskentelyyn sekä riittävä terveys alan työhön. Koulutus antaa valmiudet toimia hierojana sekä antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin sosiaali- ja terveysalalla sekä liikunta-alalla. Voit olla alanvaihtaja, aikaisemmin toisen tutkinnon suorittanut tai ilman tutkintoa. Seuraava ryhmä aloittaa marraskuussa 2019.
Hierojan työ on raskasta käsityötä ja seisomatyötä, joten koulutukseen hakevien on oltava hyvässä fyysisessä kunnossa.

Kelpoisuusvaatimukset

Potilasturvallisuuden turvaamiseksi opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työssä oppimiseen(SORA-lainsäädäntö). Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa em. seikoista jo hakuvaiheessa. Hakija on oltava valmis toimittamaan tarvittaessa pyydettäessä terveydentilaa koskevat tiedot koulutuksen järjestäjälle.

Hakemuksesi saavuttua sinuun ollaan yhteydessä ja kutsutaan haastatteluun. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostilla. Hakemuksesi peruuntuu, jos et osallistu valintahaastatteluun.

Kuvaus

Hieroja tekee työtä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan, liikunta ja vapaa-ajan ympäristöissä. Työtä tehdään vaihtelevissa työympäristöissä, esimerkiksi hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kylpylöissä, liikuntakeskuksissa, asiakkaiden työpaikoilla ja kodeissa. Hierojat tekevät työtä sekä terveiden että sairaiden ihmisten parissa.

Hieronnan opiskelussa korostuvat työelämän tarpeet ja tutkinnon suorittamistapa on joustava. Tutkinto suoritetaan tutkinnon osittain ja osaaminen osoitetaan tutkinnon osittain näytössä.

Rakenne

Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Suunnitelmassa huomioidaan mm. aikaisemmat opinnot, harrastukset ja työelämäkokemus.

Hierojan ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Hieronnan ammattitutkinnon osat ovat:

Pakolliset:
- Tuki- ja liikuntaongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
- Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen

Valinnaiset:
- Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen
- Ikääntyvän potilaan hieronta
- Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä
- Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen

Oppilaitos tarjoaa valinnaisen tutkinnon osan kysynnän ja resurssien mukaan.

Hieronnan ammattitutkinnon suorittaminen antaa koulutetun hierojan pätevyyden ja oikeuden käyttää nimikesuojatun ammattihenkilön nimikettä koulutettu hieroja.

Opiskelija voi hakea koulutuksen ajaksi Kelan opintotukea, Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuutta.

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuoto-opiskelua sisältäen lähiopiskelupäiviä, itsenäistä etäopiskelua, kirjallisia oppimistehtäviä sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti erilaisissa hierontaa antavissa työyhteisöissä ja/tai oppilaitoksen omassa hoitolassa. Voit suorittaa tutkinnon myös pelkillä näytöillä, jos sinulla on riittävästi tutkinnon perusteiden mukaista osaamista.

Tutkinnon voi suorittaa myös työn ohessa tai oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Kustannukset

Koulutusmaksu 450 €. Koulutusmaksu peritään opintojen alkaessa ja se on mahdollista suorittaa erissä. Koulutusmaksua ei palauteta, jos opinnot keskeytyvät.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat mm. ammattikorkeakouluopinnot, kuten fysioterapeutti, toimintaterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä

Koulutuksen osoite

Koulutukseen on jatkuva haku, hakemuksesi saavuttua sinuun ollaan yhteydessä, kutsutaan haastatteluun ja sovitaan tutkinnon suorittamisen/ koulutuksen aloitusajankohdasta.