Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Seuraava ryhmä aloittaa syksyllä 2019.
Henkilöille, joilla on kiinnostus alaan ja asiakastyöskentelyyn sekä riittävä terveys alan työhön. Koulutus antaa valmiudet toimia hierojana sekä antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin sosiaali- ja terveysalalla sekä liikunta-alalla.

Kelpoisuusvaatimukset

Asiakasturvallisuuden turvaamiseksi opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työssä oppimiseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa em. seikoista ja päätöksestä jo hakuvaiheessa (SORA-lainsäädäntö). Hakija on oltava valmis toimittamaan tarvittaessa pyydettäessä terveydentilaa koskevat tiedot koulutuksen järjestäjälle.

Hakemuksesi saavuttua sinuun ollaan yhteydessä ja kutsutaan haastatteluun. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostilla. Hakemuksesi peruuntuu, jos et osallistu valintahaastatteluun.

Kuvaus

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee itsenäisenä ammatinharjoittajana tai toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä, esimerkiksi hoitolaitoksissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä tai asiakkaiden kodeissa. Hieronnan ammattitutkinnossa korostuvat työelämän tarpeet ja tutkinnon suorittamistapa on joustava. Tutkinto suoritetaan tutkinnon osittain ja osaaminen osoitetaan tutkinnon osittain näytössä.

Rakenne

Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Suunnitelmassa huomioidaan mm. aikaisemmat opinnot, harrastukset ja työelämäkokemus.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:
- Hierojana toimiminen
- Hieronta hoitotapahtumana
- Hieroja yrittäjänä

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi, ovat:
- osa hierojan erikoisammattitutkinnosta (nivelten liikkuvuuden edistäminen)
- osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
- osa liikunnan ammattitutkinnosta

Oppilaitos tarjoaa valinnaisen tutkinnon osan kysynnän ja resurssien mukaan.

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuoto-opiskelua sisältäen lähiopiskelupäiviä, itsenäistä etäopiskelua, kirjallisia oppimistehtäviä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti erilaisissa hierontaa antavissa työyhteisöissä ja/tai oppilaitoksen omassa hoitolassa. Voit opiskella tutkinnon myös ilman valmistavaa koulutusta, jos sinulla on riittävästi tutkinnon perusteiden mukaista osaamista.

Tutkinnon voi suorittaa myös työn ohessa tai oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja https://www.gradia.fi/oppisopimus

Kustannukset

Koulutusmaksu 450 €

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä

Koulutuksen osoite

Koulutukseen on jatkuva haku, hakemuksesi saavuttua sinuun ollaan yhteydessä, kutsutaan haastatteluun ja sovitaan tutkinnon suorittamisen/ koulutuksen aloitusajankohdasta.