Laajuus

Opintojen laajuus 150 osaamispistettä. Koulutuksen kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Hakijalla tulee olla työpaikka linja-autoyrityksessä ja D1- tai D-ajokortti. Koulutus on tarkoitettu jo alalla työskenteleville tietojen ja taitojen päivitykseen tai alan sisällä kuljettajan työn kuvan laajentamista tai muuttamista. Koulutuksen kautta voi myös hakeutua takaisin linja-autoalalle. Kuljetusalan ammattitutkinto on vuonna 2018 tullut korvaamaan linja-autonkuljettajan ammattitutkintoa. Koulutuksen aikana voi suorittaa ammattipätevyysopintojen jatkokoulutusta. Tutkinto käy myös oppisopimuskoulutukseen, kun hakijalla on työpaikka linja-autoalalla.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijalla tulee olla linja-auton ajo-oikeus (D1- tai D -luokan ajo-oikeus) sekä kokemusta linja-autonkuljettajan työstä.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Kuljetusalan ammattitutkintoa suorittava linja-autonkuljettaja työskentelee linja-autonkuljettajana linjaliikenteessä, palveluliikenteessä, koulukyydeissä tai tilausliikenteessä.

Rakenne

Kuljetusalan ammattitutkinto (150 osp) sisältää seuraavat tutkinnon osat (vähintään 4 tutkinnon osaa)

Pakolliset tutkinnon osat
• Kuljettajana toimiminen 40 osp
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan vähintään yksi tutkinnon osa
• Aikataulunmukainen säännöllinen reittiliikenne 60 osp
• Palveluliikenne 60 osp
• Tilausliikenne 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat
• Henkilöliikenteen rahdinkuljetus 40 osp
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus 15 osp
• Työhön perehdyttäminen ja opastaminen 40 osp
• Huolto ja kunnossapito 40 osp

Lisäksi voidaan valita yksi tutkinnon osa muusta kuljetusalan osaamisalsta tai muusta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opiskelu on joustavaa ja huomioi opiskelijan elämäntilanteet.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koulutusmaksu 350 eur.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen jälkeen voit hakeutua Gradiassa opiskelemaan työnjohtokoulutuksiin tai liiketalouden koulutuksiin, jos aikomuksenasi on jatkaa työnjohtotehtäviin tai yrittäjäksi. Ammattitutkinnosta saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on logistiikka-alan insinööri (AMK).

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Laukaa