Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,2 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Oletko puutarha-alan perustutkinnon suorittanut puutarhuri? Tai hankkinut jo työkokemusta kukkakaupassa? Haluat kenties vahvistaa kukkasidontataitojasi, laajentaa alan markkinointiosaamistasi ja kehittää asiakaspalvelua uudelle tasolle. Olet kiinnostunut kasvien maailmasta ja elämysten tuottamisesta asiakkaille.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraava ryhmämuotoinen aloitusaika on 10.1.2023. Opinnot voi myös aloittaa joustavasti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset

Puutarha-alan perustutkinto tai muutoin hankittu perusosaaminen. Hakeutumisvaiheessa järjestämme tarvittaessa kukkasidonnan työkokeen.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Floristisen alan ammattilaiselta vaaditaan yhä laaja-alaisempaa osaamista. Kukkakaupan monipuolisena ammattilaisena edistät työllistymistäsi. Floristina työskentelet pääsääntöisesti yksityisellä sektorilla kukkakaupassa, kukkatalossa tai puutarhamyymälässä. Voit toimia joko yksityisyrittäjänä, työyhteisön jäsenenä tai freelancerina.

Laadukas asiakaspalvelu, vahvat kukkasidontataidot ja hyvä kasvintuntemus ovat oleellinen osa ammattitaitoasi floristina. Nettimyynti, sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa, tietotekniset taidot ja kielitaito vahvistavat ja laajentavat ammatillista osaamistasi.

Markkinointiosaamisen tarve on kasvanut kiristyvässä kilpailutilanteessa ja niinpä
floristin pitää osata markkinoida eri markkinointikanavia hyödyntäen kukkakaupan tuotteita ja palveluja.
Koulutuksen aikana opit toimimaan yksilönä ja kykenet päätöksentekoon itsenäisesti. Projekti- ja ryhmätyöskentely kuuluvat luontevasti opintoihin.

Erikoistut elämysten tuottamiseen ja tiedät, miten erottautua massatuotannosta. Hyvät sosiaaliset, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot sekä oman osaamisen myymisen taito ovat tärkeässä osassa koulutuksessa ja harjoituksissa.

Rakenne

Koulutus on puutarha-alan ammattitutkinnon floristiikan osaamisalan monimuotokoulutusta, laajuudeltaan 150 osp. Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta seuraavasti

Pakolliset tutkinnon osat 120 osp
• Asiakkaiden palveleminen floristisella alalla 30 osp
• Markkinointi floristisella alalla 45 osp
• Kukkasidontatöiden suunnitteleminen ja tekeminen 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat joista yksi valitaan 30 osp
• Juhlakoristelun suunnitteleminen ja tekeminen 30 osp
• Kasveilla stailaaminen 30 osp
• Floristisen alan kilpailijana toimiminen 30 osp

Monta tapaa opiskella

Koulutus sisältää lähiopetusta, työssäoppimista ja ohjattua itsenäistä opiskelua.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on koko tutkinnossa 390€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Lisää jatkokoulutusmahdollisuuksista www.gradia.fi ja www.opintopolku.fi.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä