Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,2 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Oletko puutarha-alan perustutkinnon suorittanut puutarhuri? Tai hankkinut jo työkokemusta kukkakaupassa? Haluat kenties vahvistaa kukkasidontataitojasi, laajentaa alan markkinointiosaamistasi ja kehittää asiakaspalvelua uudelle tasolle. Olet kiinnostunut kasvien maailmasta ja elämysten tuottamisesta asiakkaille.

Kelpoisuusvaatimukset

Puutarha-alan perustutkinto tai muutoin hankittu perusosaaminen. Hakeutumisvaiheessa järjestämme tarvittaessa kukkasidonnan työkokeen.

Kuvaus

Floristisen alan ammattilaiselta vaaditaan yhä laaja-alaisempaa osaamista. Kukkakaupan monipuolisena ammattilaisena edistät työllistymistäsi. Floristina työskentelet pääsääntöisesti yksityisellä sektorilla kukkakaupassa, kukkatalossa tai puutarhamyymälässä. Voit toimia joko yksityisyrittäjänä, työyhteisön jäsenenä tai freelancerina.

Laadukas asiakaspalvelu, vahvat kukkasidontataidot ja hyvä kasvintuntemus ovat oleellinen osa ammattitaitoasi floristina. Nettimyynti, sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa, tietotekniset taidot ja kielitaito vahvistavat ja laajentavat ammatillista osaamistasi.

Markkinointiosaamisen tarve on kasvanut kiristyvässä kilpailutilanteessa ja niinpä
floristin pitää osata markkinoida eri markkinointikanavia hyödyntäen kukkakaupan tuotteita ja palveluja.
Koulutuksen aikana opit toimimaan yksilönä ja kykenet päätöksentekoon itsenäisesti. Projekti- ja ryhmätyöskentely kuuluvat luontevasti opintoihin.

Erikoistut elämysten tuottamiseen ja tiedät, miten erottautua massatuotannosta. Hyvät sosiaaliset, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot sekä oman osaamisen myymisen taito ovat tärkeässä osassa koulutuksessa ja harjoituksissa.

Rakenne

Koulutus on puutarha-alan ammattitutkinnon floristiikan osaamisalan monimuotokoulutusta, laajuudeltaan 150 osp. Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta seuraavasti

Pakolliset tutkinnon osat (120 osp)

Asiakkaiden palveleminen floristisella alalla 30 osp
Markkinointi floristisella alalla 45 osp
Kukkasidontatöiden suunnitteleminen ja tekeminen 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat joista yksi valitaan (30 osp)

Juhlakoristelun suunnitteleminen ja tekeminen 30 osp
Kasveilla stailaaminen 30 osp
Floristisen alan kilpailijana toimiminen 30 osp

Monta tapaa opiskella

Koulutus sisältää lähiopetusta, työssäoppimista ja ohjattua itsenäistä opiskelua.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutusmaksu 300 €

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä