ELY-rahoitteiset Yhteishankintakoulutukset ja niihin liittyvä yhteistyö TE-palveluiden kanssa

Yhteishankintakoulutukset soveltuvat yrityksille, jotka tarvitsevat joko uusia osaajia tai yrityksen muutostilanteen vuoksi uudenlaista osaamista omalle henkilöstölle. Koulutuksella voidaan irtisanomistilanteessa tukea henkilöiden työllistymistä uuteen työhön.

ELY-keskus tukee yhteishankintakoulutuksia, jotka ovat räätälöityjä, ei-tutkintoon johtavia Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutuksia. Tuki voi olla jopa 50–70 prosenttia koulutuksen kokonaiskustannuksista.

RekryKoulutus – osaavia työntekijöitä juuri oikeaan tarpeeseen

RekryKoulutuksen avulla saat nopeasti osaavaa työvoimaa esimerkiksi silloin, kun ammattitaitoisia henkilöitä on muutoin vaikea löytää. Koulutettavien tulee olla työttömiä tai työttömyysuhan alaisia ja työnantaja tekee valinnan koulutettavista. Koulutuksen sisällöt räätälöidään yrityksen osaamisvaatimusten mukaan ja sen kesto on 10–120 päivää. Hyväksytysti koulutuksen suorittaneet ja soveltuvuutensa työtehtäviin osoittaneet palkataan yrityksen palvelukseen.

Yritys maksaa koulutuksen hinnasta 30 %.

Lisätietoa TE-palveluiden verkkosivulla.

TäsmäKoulutus – yrityksen muutostilanteisiin ja osaamisen päivittämiseen

Kun yrityksesi toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät työntekijöiden osaamisen päivittämistä, voimme etsiä ratkaisuja ELY-keskuksen TäsmäKoulutuksen kautta.

Yrityksen maksuosuus on 30–50 %.

Lisätietoa TE-palveluiden verkkosivulla.

MuutosKoulutus – jos yritys joutuu irtisanomaan työntekijöitään

Jos yrityksesi joutuu irtisanomaan työntekijöitään ja haluaa tukea irtisanottavien uudelleen sijoittumista muihin töihin, voimme etsiä ratkaisuja ELY-keskuksen MuutosKoulutuksen kautta.

Yrityksen maksuosuus on 20 %.

Lisätietoa TE-palveluiden verkkosivulla.

toimitusjohtaja
Saaranen Marko
040 341 6374
Gradia Koulutuspalvelut Oy
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 A, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
myyntipäällikkö
Kilpikoski Stiina
040 341 4536
Gradia Koulutuspalvelut Oy
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 A, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä