ELY-rahoitteiset yhteishankintakoulutukset ja niihin liittyvä yhteistyö TE-palveluiden kanssa

Yhteishankintakoulutukset soveltuvat yrityksille, jotka tarvitsevat joko uusia osaajia tai yrityksen muutostilanteen vuoksi uudenlaista osaamista omalle henkilöstölle. Koulutuksella voidaan irtisanomistilanteessa tukea henkilöiden työllistymistä uuteen työhön.

ELY-keskus tukee yhteishankintakoulutuksia, jotka ovat räätälöityjä, ei-tutkintoon johtavia Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutuksia. 

Väliotsikko

RekryKoulutus – osaavia työntekijöitä juuri oikeaan tarpeeseen

Palsta 1/2

RekryKoulutuksen avulla saat nopeasti osaavaa työvoimaa esimerkiksi silloin, kun osaavia tekijöitä ei löydy avoimilta työmarkkinoilta. RekryKoulutus on joustava ja edullinen rekrytointimuoto ja se antaa ammatilliset perusvalmiudet koulutettavalle, joka hakee yrityksen avoimeen työpaikkaan. Koulutettavien tulee olla lomautettuja, työttömiä tai työttömyysuhan alaisia, ja työnantaja tekee valinnan koulutettavista.

  • Koulutuksen sisällöt räätälöidään yrityksen osaamisvaatimusten mukaan
  • Koulutuksen kesto on vähintään 10 päivää, yleensä kesto on 3–6 kk
  • Koulutus sisältää ohjattua työssäoppimista ja tietopuolista opetusta
  • Työnantaja valitsee koulutettavan, mukana ovat myös TE-palvelut ja Gradia
  • Hyväksytysti koulutuksen suorittaneet ja soveltuvuutensa työtehtäviin osoittaneet palkataan yrityksen palvelukseen

Yritys maksaa koulutuksen hinnasta 30 % ja ELY-keskus 70 %.

Lisätietoa TE-palveluiden verkkosivulla.

Palsta 2/2

TäsmäKoulutus – yrityksen muutostilanteisiin ja osaamisen päivittämiseen

Kun yrityksesi toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät työntekijöiden osaamisen päivittämistä, voimme etsiä ratkaisuja ELY-keskuksen TäsmäKoulutuksen kautta.

Yrityksen maksuosuus koulutuksen hinnasta on 30–50 %.

Lisätietoa TE-palveluiden verkkosivulla.

MuutosKoulutus – jos yritys joutuu irtisanomaan työntekijöitään

Jos yrityksesi joutuu irtisanomaan työntekijöitään ja haluaa tukea irtisanottavien uudelleen sijoittumista muihin töihin, voimme etsiä ratkaisuja ELY-keskuksen MuutosKoulutuksen kautta.

Yrityksen maksuosuus koulutuksen hinnasta on 20 %.

Lisätietoa TE-palveluiden verkkosivulla.

Saaranen Marko

Toimitusjohtaja

Kilpikoski Stiina

Myyntipäällikkö