Laajuus

Opintojen laajuus on 25 osaamispistettä.

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako sinua digitaalisten menetelmien hyödyntäminen mielenterveys- ja päihdetyössä? Tarvitsetko digitaalisen osaamisen taitoja tai niiden päivitystä ja syventämistä? Opiskele Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoon kuuluva tutkinnon osa Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen.

Voit opiskella oman työsi ohella tai oppisopimuksella.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Opinnot voit aloittaa joustavasti oman aikataulusi mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvalta edellytetään aikaisempia sosiaali- ja terveysalan opintoja, työkokemusta alalta tai muulla tavoin hankittua osaamista, esim. vapaaehtoistyöstä. Koulutus soveltuu henkilölle, joka on kiinnostunut ja motivoitunut kehittämään ja käyttämään digitaalisia menetelmiä työssään. Koulutus edellyttää työpaikkaa, jossa voit tehdä kehittämistehtävän ja suorittaa näytön.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen on tutkinnon osa Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta. Tutkinnon osa antaa lisää valmiuksia toimia kokonaan tai osin digitaalisesti ehkäisevän, hoidollisen, kuntouttavan, asumispalveluja tukevan, toipumista edistävän tai haittoja vähentävän mielenterveys- ja päihdetyön ympäristössä.

Rakenne

Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toiminen, 25 osaamispistettä

Tutkinnon osan suoritettuasi osaat
• käyttää digitaalisia työvälineitä asiakastyössä
• kehittää digitaalisten työvälineiden käyttöä
• kehittää omia ja työyhteisön digitaalisia valmiuksia.

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähi- ja etäopiskelua ja -ohjausta, verkko-opintoja, kehittämistehtävän, työskentelyä alan työtehtävissä ja näytön. Opiskelu etenee joustavasti jokaiselle laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Voit opiskella tutkinnon osan myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on tutkinnon osassa 190€ ja koko tutkinnossa 490€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä