Laajuus

Opintojen laajuus on 40 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on noin puoli vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Työskenteletkö autismin kirjon henkilöiden parissa? Haluaisitko autismin kirjon henkilöiden arjen tuen osaamiseesi päivitystä, laajentamista tai syventämistä? Tule suorittamaan Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen -tutkinnonosa, joka on osa Kuntoutus-, tuki- ja ohjausalan erikoisammattitutkintoa (vammaisalan erityisohjaaja). Halutessasi voit jatkaa opintoja suorittamalla koko tutkinnon.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijat haastatellaan ennen opintojen alkua.
Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen -tutkinnonosan opiskelijoilla on jo jonkin verran kokemusta työskentelystä autismin kirjon henkilöidne kanssa.

Kuvaus

Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen -tutkinnonosassa perehdyt
- autismin kirjoon ja sen erilaisiin yksilöllisiin piirteisiin
- autismin kirjon arviointimenetelmiin
- erilaisiin AAC menetelmiin
- autismin kirjon henkilöiden arjen tukeen (mm. siirtymät, tunnetaidot, struktuurit, aistitoimintojen huomiointi)
- haastavien tilanteiden kohtaamiseen

-

Rakenne

Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen -tutkinnonosa on yksi pakollisista tutkinnonosasta Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalalla (vammaisalan erityisohjaaja) .

Monta tapaa opiskella

Tutkinnon osan opiskelu on monimuoto-opiskelua. Lähiopetuspäivät ovat 9.1.2019 ; 29.1.2019 ; 18.2.2019 ; 20.3.2019 ; 4.4.2019 ja 25.4.2019, joiden lisäksi on itsenäistä opiskelua, verkko-oppimista sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osan näyttö tehdään työpaikoilla, joissa asiakkaina on autismin kirjon henkilöitä.

Kustannukset

200 €

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä