Laajuus

Opintojen laajuus on 40 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on noin 5 kuukauttaaa, opiskelijalle laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Työskenteletkö autismin kirjon henkilöiden parissa? Haluaisitko autismin kirjon henkilöiden arjen tuen osaamiseesi päivitystä, laajentamista tai syventämistä? Tule suorittamaan Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen -tutkinnonosa, joka on osa Kuntoutus-, tuki- ja ohjausalan erikoisammattitutkintoa (vammaisalan erityisohjaaja). Halutessasi voit jatkaa opintoja suorittamalla koko tutkinnon.

Hakeutuminen

Hakijat haastatellaan ennen opintojen aloittamista ja laadimme yhdessä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS).

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijat haastatellaan ennen opintojen alkua.
Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen -tutkinnonosan opiskelijoilla on jo jonkin verran kokemusta työskentelystä autismin kirjon henkilöidne kanssa.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen -tutkinnonosassa perehdyt
- autismin kirjoon ja sen erilaisiin yksilöllisiin piirteisiin
- autismin kirjon arviointimenetelmiin
- autismin kirjon henkilöiden yksilöllisen tuen suunnitteluun ja tukeen
- multisensorisen työskentelyn menetelmiin
- erilaisiin AAC menetelmiin
- autismin kirjon henkilöiden arjen tukeen (mm. siirtymät, tunnetaidot, struktuurit, aistitoimintojen huomiointi)
- haastavien tilanteiden kohtaamiseen
- oman työsi kehittämiseen kehittämistehtävän kautta

Rakenne

Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen -tutkinnonosa on yksi pakollisista tutkinnonosasta Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalalla (vammaisalan erityisohjaaja) .

Monta tapaa opiskella

Tutkinnon osan opiskelu on monimuoto-opiskelua. Lähiopetuspäivät keväällä 2022 ovat 21.2. ; 9.3. ; 28.3. ; 13.4. ja 3.5.2022. Lähiopetuksen lisäksi on itsenäistä opiskelua, verkko-oppimista Moodle oppimisympäristössä sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osan näyttö tehdään työpaikoilla, joissa asiakkaina on autismin kirjon henkilöitä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

200 €

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä