Laajuus

Opintojen laajuus on 60 osp. Tutkinnon osan suorittaminen kestää 2-6 kk henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Haluatko lisätä osaamistasi kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen asiantuntijana ja kehittäjänä? Tarvitsetko työvalmennuksen tai vammaisalan osaamiseesi päivitystä, laajentamista tai syventämistä? Teetkö työtä näkövammaisten parissa?

Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä on ensimmäinen tutkinnon osa Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnosta. Voit suorittaa tutkinnon osan vammaisalan ja työvalmennuksen työpaikoilla sekä näkövammaisten toimintaympäristöissä erilaisissa työtehtävissä työn ohella monimuoto- ja verkko-opetuksena.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Opinnot voit aloittaa joustavasti oman aikataulusi mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset

Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Tutkinnon osan voi opiskella henkilö, jolla on soveltuva ammatillinen perustutkinto (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, sosionomi, teknisen alan koulutus tms) tai vastaavan tasoiset tiedot ja taidot. Työkokemus opetus-, ohjaus- tai työvalmennustyöstä on eduksi.

Alan koulutus ja työ edellyttävät vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä riittävää terveyttä ja toimintakykyä. Työvalmennuksen alalla SORA-lainsäädäntö käsittelee opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja ja sen tavoitteena on parantaa koulutuksen ja työelämän turvallisuutta. SORA-lainsäädäntö koskee mm. opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä päihdetestausta ja kurinpitoa. Hakijan on tarvittaessa oltava valmis toimittamaan terveydentilaa koskevat tiedot oppilaitokseen, lisätietoa: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ter… . Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, josta hakijan tulee ilmoittaa jo hakuvaiheessa. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää myös rikostaustaote nähtäväksi.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Tutkinnon osan suoritettuasi osaat toimia asiakkaan palvelujärjestelmässä ja edistää asiakkaan osallisuutta. Osaat tukea ja edistää asiakkaan mielenterveyttä ja edistää kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen saavutettavuutta ja turvallisuutta. Saat valmiuksia toimia työyhteisössäsi kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen asiantuntijana ja kehittäjänä.
Voit myös jatkaa opintoja ja suorittaa Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon. Tutkinnossa voit valita joko vammaisalan ja erityisen tuen, työvalmennuksen tai näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisalan.

Rakenne

Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä 60 osp

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelusi etenee joustavasti henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaan. Mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387 .

Kustannukset

300 €

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä