Alanvaihtaja Johanna Nousiainen opiskelee kokiksi Priimus-kampuksella: ”Mieletön paikka, oma rauha järven rannalla - täällä on hyvää opetusta.”

Ravintola- ja catering-alan opetus sai uutta vauhtia Priimus-kampuksella, kun uudistetut oppimisympäristöt otettiin käyttöön täydessä laajuudessaan viime syksynä. Opetuskeittiöt, tarjoiluluokat ja baariluokka vastaavat nyt aitoja työympäristöjä ja tarjoavat ensiluokkaiset puitteet todenmukaisten työelämätilanteiden harjoitteluun.

Opiskelijat ovat ottaneet uudet oppimisympäristöt ilolla vastaan.

Kokin työssä kiehtoo mahdollisuus luovuuteen  

Johanna Nousiainen halusi vaihtaa alaa ja opiskella uuden ammatin. Ensin hän osallistui Gradian kahvilaosaajakoulutukseen, jonka aikana kiinnostus kokin ammattiin vahvistui. Kokin työssä häntä kiehtoo käsityöläisammatti, jossa saa käyttää luovuuttaan.  

”Kokilta vaaditaan hyvää paineensietokykyä, joustavuutta ja yhteistyötaitoja sekä tiimityöskentelytaitoja. Uusissa tiloissa opettelemme työskentelemään kuten ammattilainen ammattikeittiössä ja opimme esimerkiksi oman työpisteen organisoinnin. Mielestäni parasta työssä on, ettei ole koskaan valmis. Aina voi kehittyä ja tehdä asioista eri tavalla. Päivät ovat erilaisia ja on ihana saada ihmiset hyvälle mielelle. Tarjoan siis rakkautta lautasella!”, Nousiainen miettii.  

Hän pitää siitä, että koulutuksessa tehdään yhteistyötä toisten opiskelijaryhmien ja opettajien kanssa. On myös päästy tutustumaan samalla kampuksella opiskelevien leipuri-kondiittorien käytännön opiskeluun. Jokainen päivä Priimuksella tuntuu uudelta seikkailulta.   

”Mieletön paikka, oma rauha järven rannalla - täällä on saanut apua ja tukea sekä hyvää opetusta”, Johanna Nousiainen summaa.

Kokkiopinnoilla voi monipuolistaa aiempaa alan osaamista  

Noora Vasarainen on opiskellut aiemmin leipuri-kondiittoriksi. Kokkiopinnot olivat hänelle luonteva tapa jatkaa ja monipuolistaa osaamista.  

”Kokilla pitää olla hyvä paineensietokyky ja matikkapää sekä reseptien hallinta. Ruuan valmistuksesta ja itsensä jatkuvasta kehittämisestä pitää olla aidosti kiinnostunut. Mielestäni kokin työssä parasta on oman käden jäljen näkeminen ja palautteet asiakkaalta”, Vasarainen kertoo.  

Vasarainen pitää opiskelun käytännönläheisyydestä, jossa keittiötyöskentely korostuu ja käytännön tekemistä täydennetään teoriapäivillä.  Mukavaa vaihtelua tuovat oikeille asiakkaille tehtävät tilaukset. Hänen mielestään on tärkeää, että jo koulussa saa työkokemusta ja oppii työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa. Uudistettujen tilojen selkeys ja avaruus miellyttävät häntä.   

”Tykkään tästä kampuksesta, on kuin toiseen kotiin tulisi.”

Harrastuksesta ammatti

Erika Mattila on pienestä pitäen ollut kiinnostunut ruoanlaitosta ja leipomisesta. Myös yläasteen kotitalouden tunnit olivat mieluisia.  

”Kokin opinnoissa jokainen päivä on erilainen, tehdään vaihtelevasti eri asioita ja saa olla luova ja toteuttaa omaa ruokaan liittyvää intohimoaan. Kokilta vaaditaan sinnikkyyttä, jotta epäonnistumisenkin hetkellä jaksaa jatkaa, tiimityöskentelytaitoja, paineensietokykyä sekä luottamusta itseen ja omaan tekemiseen” Mattila summaa.  

Hänen mielestään parasta kokin työssä on luovuus ja yhdessä tekeminen. Opiskelussa mukavaa on, että päivät ovat vaihtelevia ja aina oppii jotain uutta. Käytettävät raaka-aineet ovat monipuolisia ja keittiössä toteutetaan erilaisia teemoja, kuten kansainvälisiä keittiöitä. Opintojen aikana on päässyt tekemään myös tilaustöitä, kuten häitä. Mattilan mielestä uusissa tiloissa on hyvä ergonomia: työpöydän saa säädettyä itselle sopivalle korkeudelle ja liedet ovat hyvät.

 ”Mukavat ihmiset ympärillä, saa apua, kun pyytää ja rennot opettajat”, Erika Mattila summaa opiskelun hyviä puolia.

Priimus-kampuksella kokit ja tarjoilivat oppivat yhdessä

Myös alan opettajat Riitta Palho, Timo Rasinaho ja Tuija Auramo ovat tyytyväisiä opiskelijoiden oppimistarpeet edellä suunniteltuihin tiloihin. Nykyaikaisia ravintolaympäristöjä vastaavat materiaalit, koneet ja laitteet palvelevat loistavasti ammatillisen koulutuksen työelämälähtöistä oppimista. Tilat mahdollistavat myös tiimityön lisäämisen opetuksessa. Opetus voi koostua työelämän kokonaisuuksista ja toimintamalleista esimerkiksi siten, että kokki ja tarjoilija suorittavat todellista työtilannetta vastaavan käytännön harjoituksen yhdessä.  

Osaavia ammattilaisia saadaan yhteistyöllä

Työpaikkojen ja oppilaitosten tiiviin yhteistyön avulla koulutuksen sisältöjä kehitetään koko ajan siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin yritysten muuttuviin osaamistarpeisiin. Yhteistyön ansiosta oppilaitoksessa tunnetaan työelämän tarpeet ja pyritään turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman riittävyys sekä rakentamaan opiskelijoille soveltuvia oppimispolkuja työelämään”, opettaja Riitta Palho kertoo.

Monipuolista osaamista ammattitaitoaan täydentävälle

Tulevaisuuden ammattitaitovaatimukset voivat tuntua haastavilta työelämään valmistautuvien nuorten ja aikuisten opiskelijoiden mielissä. Yleensä perustutkinnon avulla hankittua osaamista onkin tarpeen laajentaa ja syventää tulevien työtehtävien mukaan. Omaa ammattitaitoa kannattaa päivittää säännöllisesti työuran varrella jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Mitä monipuolisempaa osaaminen on, sen paremmin sitä voi hyödyntää eri tilanteissa, työtehtävissä ja työpaikoissa. ”Tämän haasteen myös me opettajat otamme vastaan”, Timo Rasinaho lupaa.

Tutustu muihin opiskelijatarinoihin