Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1-2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Ajoneuvoalan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka haluaa kehittää osaamistaan ajoneuvotekniikasta.
Opinnoissa voi suorittaa joko koko tutkinnon tai yksittäisen tutkinnon osan/osia.

Kelpoisuusvaatimukset

Valitulta henkilöltä edellytetään joko autoalan perustutkinto tai vastaava osaaminen. Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Ajoneuvoalan ammattitutkinnossa voit valita opintoja myynnin ja asiakaspalvelun tai korjaamopalvelun osaamisalalta. Opiskelija suuntautuu henkilöauto-, pienkone- tai raskaskonemekaanikon tai varaosamyyjän opintoihin.

Rakenne

Tutkintoon kuuluu sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Pakollisia sekä valinnaisia tutkinnon osia voit tarkastella ePerusteista. Opintojen arvioitu kesto on 1-2 vuotta. Opintojen kestoon vaikuttaa aiemmin hankittu osaaminen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Monta tapaa opiskella

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sekä etä- ja verkko-opinnoista. Lähiopetusta on keskimäärin 1-3 päivää kuukaudessa. Opiskelija voi opiskella joko päätoimisesti tai joustavasti työn ohessa.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koko tutkinnon koulutusmaksu 350 € ja osatutkinto 200 €.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä