Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritettava seuraavat kokeet:

  • äidinkieli ja kirjallisuus 

 
ja vähintään kolme koetta seuraavista:

  • toinen kotimainen kieli
  • vieras kieli 
  • matematiikka
  • reaaliaine 

Yksi kolmesta valinnaisesta kokeesta on oltava laajan oppimäärän koe.
Neljän pakollisen kokeen lisäksi tutkintoon osallistuva voi suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Ylioppilastutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana.

Ylioppilastutkinto kannattaa suorittaa

Ylioppilastutkinto antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden suomalaisiin korkeakouluihin ja sitä käytetään myös osana korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Suomalainen ylioppilastutkinto antaa myös hyvät mahdollisuudet hakeutua ulkomaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Digitaalinen ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto suoritetaan tietokonetta käyttäen. Sähköinen ylioppilaskoe tehdään opiskelijan omalla tietokoneella suljetussa koejärjestelmästä nimeltä Abitti. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan Abitti-koeympäristön käyttöä lukion aikana.