Opiskelu aikuisena vahvisti itsetuntoa ja auttoi uralla eteenpäin

”Välillä raskasta, mutta antoisaa ja hauskaa”, summaa Heidi Valkama kokemuksensa lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittamisesta työn ohella noin vuodessa. Ennen opintojen aloittamista Valkama työskenteli Sulun Kiinteistönhoito Oy:ssä siivoojana.

”Olin tehnyt monenlaista suorittavaa työtä koko ikäni. Vasta hieman myöhemmällä iällä hahmottui, että minulla voi olla päämääriä, joita voin suunnitelmallisesti toteuttaa”, 46-vuotias Valkama kertoo. Hän huomasi ideoivansa toiminnan kehittämistä ja tunnisti kiinnostuvansa henkilöjohtamisesta, mutta paluu koulun penkille ei houkuttanut.

”Minulla oli nuorena keskittymisen kanssa haasteita ja tylsistyin tunneilla. Yllätyin todella positiivisesti, kun huomasin, että opiskelu tänä päivänä on erilaista”. Opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. ”Tein suunnitelmaa yhdessä opettajan kanssa ja koin, että minusta oltiin kiinnostuneita. Minun ei tarvinnut sopeutua muottiin vaan opinnot sovitettiin omiin tarpeisiini.”

Työnkuvaa voi muokata opintoihin istuvaksi

Koska lähiesimiestyön ammattitutkinnossa opiskellaan johtamistaitoja ja kehitytään lähiesihenkilötyössä, oman työn tulee soveltua tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijan ei kuitenkaan tarvitse toimia valmiiksi esihenkilönä, jos työhön sisältyy tai siihen voidaan sisällyttää esihenkilötehtäviä. Näin toimittiin Valkaman työpaikalla. ”Meillä oli juuri alkamassa kesätyöntekijöiden rekrytoinnin suunnittelu ja pääsin hoitamaan sitä. Järjestin myös kehityskeskusteluja pienemmälle ryhmälle ja nyt siitä on tullut vallitseva käytäntö”.

Työn ohessa opiskelu tuntui ajoittain työläältä mutta mielenkiintoiselta. ”Opettajat olivat todella motivoituneita. Tykkäsin heidän tavastaan opettaa. Vuorovaikutusta ja osallistumista oli paljon, se piti skarppina. Kokonaisuus oli hyvin hallittu”.

Lähiopiskelupäivinä ryhmä tapasi toisiaan. Mukana oli jo esihenkilönä toimivia sekä esihenkilötehtävistä kiinnostuneita ammattilaisia niin puhtauspalvelualalta kuin muiltakin aloilta. ”Opinnoissa ei puhuttu siivouksesta vaan johtamisesta. Oli kiva kuulla toisten ajatuksia. Sain sieltä tosi paljon ideoita, joita sovelsin omaan työyhteisöön.”

Esihenkilöura aukesi tutkinnon myötä

Kun tutkintopaperit olivat taskussa, Valkaman haaveilema urakehitys sai tuulta alleen. ”Maksoin koulutuksen itse ja olin tyytyväinen, että työnantajani mahdollisti opiskelun järjestämällä työtehtäviä. Toivoin, että opintoihin panostamisesta on hyötyä tulevaisuuteen ja niin myös tapahtui.”

Valkamasta tehtiin siivoustyön palveluohjaaja – rooli, johon kuuluu monia esihenkilötyön elementtejä. ”Toimenkuvani muuttui paljon, sain enemmän vastuuta ja vapaat kädet kehittää toimintaa.
Valkama viihtyy puhtauspalvelualalla. ”Tykkään siitä, että tällä alalla työnsä jäljen näkee heti. Haluan panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja motivointiin. Vuorovaikutus ja avoimuus on tärkeää”.

Itsetunto sai buustia opinnoista

Opiskelu muutti käsitystä itsestä ja auttoi huomaamaan oman potentiaalin. ”Itsetuntoni vahvistui. Olen turhaan pitänyt liekkiä vakan alla. Koulutus auttoi minua tuomaan kykyni esiin. Pystyn osoittamaan kehittämiskohteita ja perustelemaan ne hyvin. Tutkinto ja opiskeluintoni vakuuttivat myös työnantajan.”

Valkama näkee tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia. ”Sen tämä koulu minulle todisti, että kaikki on mahdollista. Kaikilla on mahdollisuus, siitä pidetään huoli.”

Mikä koulutus?

  • Lähiesimiestyön ammattitutkinto
  • Koulutus sopii sinulle, jos työskentelet tai olet siirtymässä esihenkilötehtäviin ja pääset tekemään soveltuvia esihenkilötehtäviä työssäsi
  • Opit monipuolisesti työryhmän johtamistaitoja ja saat välineitä päivittäisjohtamiseen
  • Saat osaamista siihen, kuinka motivoit työryhmäsi tehokkaaseen työskentelyyn
  • Ymmärryksesi lisääntyy työhyvinvoinnin merkityksestä ja sen ylläpitämisestä työpaikalla
  • Saat varmuutta esihenkilöroolisi ja tunnet työtä ohjaavan lainsäädännön
  • Opit hyödyntämään työryhmäsi osaamista ja ammattitaitoa monipuolisesti
  • Opiskelija voi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia
  • Opiskelu työn ohessa kestää 1–1,5 v. henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan
  • Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena

Haku koulutukseen on nyt auki – tutustu!

 

Tutustu muihin opiskelijatarinoihin