Gradian johtamisopintoihin sisältyvä 360-arviointi auttoi kehittymään johtajana

”Palautteet aukaisivat silmiä. Otin suurimman ristiriidan itsearvioinnin ja muiden antaman palautteen väliltä yhdeksi kehityskohteeksi”, muistelee Valtralla esihenkilötehtävissä työskentelevä Mika Kananen 360-johtajuusarviointia, jonka hän teki osana johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa Gradialla. Johtajuusarvioinnissa tehdään itsearviointi, kerätään palautetta esimieheltä, kollegoilta ja sidosryhmiltä. Sen pohjalta tehdään oman johtajuuden analyysi ja laaditaan realistinen kehittymissuunnitelma. Kananen pitää 360-johtajuusarviointia opintojensa keskeisenä antina.

”Palautteet aukaisivat silmiä, omat vahvuudet ja kehittämiskohteet nousivat selkeästi esiin. Palautteet saivat pohtimaan ja huomaamaan omaa toimintaa uudella tavalla”.

Myös Kanasen kanssa samassa ryhmässä opiskellut palveluesimies Saija Kilpinen Jyväskylän kaupungilta koki johtajuusarvioinnin hyödylliseksi.

”Vaikka palautteet osin kirpaisivatkin, niiden avulla pystyi eri lailla näkemään itsensä. Opintojen myötä koen, että oma roolini esihenkilönä on vahvistunut. Pyydän nykyään itse palautetta aiempaa enemmän”, Kilpinen kertoo.

Kananen näkee, että opiskelu auttoi kehittämään omia johtamistaitoja. ”Koen, että oma johtajuuteni on mennyt eteenpäin. Päivittämisessä johtamisessa eteen tulevat tilanteet laittavat eri lailla ajattelemaan. Kun tietää omat vahvuudet, niitä pystyy myös tietoisesti hyödyntämään”, hän sanoo.

Lähipäivistä vertaistukea ja buustia opintoihin

Yksi koulutuksen parhaita puolia oli molempien mielestä verkostoituminen muiden osallistujien kanssa. Lähipäivien keskustelut ja osaamisen jakaminen moniammatillisessa ryhmässä antoivat laajan perspektiivin. ”Vaikka tehtävät ja toimenkuvat ovat erilaisia, painimme samankaltaisten haasteiden kanssa. Lähipäivät olivat todella mukavia, ne auttoivat irrottautumaan arjen työstä ja antoivat tilan johtamisen pohtimiseen”, Kananen kertoo ja Kilpinen jatkaa:

”Opiskeluryhmässä oli hyvä yhteishenki ja vahva luottamus. Tuntui, että olisimme tunteneet toisemme pitkään. Oli mahtavaa opiskella tasavertaisena muiden kanssa ryhmässä, jossa kaikki omasta vapaasta tahdostaan halusivat kehittää itseään”.

 Opit suoraan käytäntöön

Kananen ja Kilpinen nostavat Gradian tarjoamien johtamisopintojen valttikortiksi käytännönläheisyyden. Opiskeltavat asiat toivat uutta näkökulmaa työhön ja opit voi viedä suoraan osaksi työarkea.

”Kiinteästi omaan työhön liittyvä opiskelu oli mielekästä. Opiskelu ei ollut irrallista vaan auttoi parantamaan oman työn tuloksia. Käytiin esihenkilöni kanssa läpi mitä valinnaisia tutkinnon osia valitsen siten, että ne tukevat meidän toimintaa ja sen kehittämistä”, Kananen kertoo.

”Saimme työkaluja arkeen ja muutosjohtamisen opit auttoivat jaksamaan muutoksessa. Opin ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja reflektoimaan omaa johtamista. Pyrin rakentamaan luottamusta työyhteisössä, kehitys heijastuu myönteisesti henkilöstön vaihtuvuuteen”, Kilpinen kuvailee.

Sopii kaikille johtajille

Kananen ja Kilpinen suosittelevat Gradian johtamisopintoja johtajille koulutustasoon, toimialaan tai työvuosiin katsomatta.

”Opiskelun myötä näkee itsensä johtajana paremmin. Eri alojen johtajien kanssa sparrailu avartaa näkemystä. Esihenkilönä oleminen kehittyy niin opintojen aikana kuin sen jälkeenkin. Sain vinkin tästä koulutukselta omalta esihenkilöltäni ja voin suositella sitä myös eteenpäin”, Kananen summaa.

”Kouluttajat olivat erittäin ammattitaitoisia ja kokeneita. Sain paljon uusia oivalluksia omasta työstä ja itsestä. Voin lämpimästi suositella tätä koulutusta vastuullisissa johtamistehtävissä toimiville niin vasta-alkajille kuin konkareillekin”, Kilpinen päättää.
 

Mikä koulutus?

  • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
  • Sopii henkilölle, joka vaikuttaa päätöksillään organisaation toimintaan, haluaa kehittyä johtajana ja kehittää organisaationsa toimintakulttuuria
  • Sopii yrittäjälle, jolla on työntekijöitä
  • Opiskelijan tulee työskennellä johtamistehtävissä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla
  • Gradia tarjoaa tutkinnon opiskelijoille 360-johtajuusarvioinnin maksutta
  • Koulutuksen osana toteutetaan kehittämisprosesseja yhteistyössä työyhteisön tai asiakkaiden kanssa
  • Opiskelija voi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia
  • Opiskelu työn ohessa kestää 1–2 v. henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan
  • Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena

Haku koulutukseen on nyt auki – tutustu Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon.

 

Tutustu muihin opiskelijatarinoihin