Harkinnanvaraisen haun tiedot opintojen suunnittelussa

Harkinnanvaraiseen opiskelijavalintaprosessiin kuuluu, että jokaiselle opiskelijalle laaditaan suunnitelma opintojen etenemiseksi:

  • ammatillisessa koulutuksessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)
  • lukiokoulutuksessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Jotta harkinnanvaraisen valinnan kautta saatuja tietoja voidaan hyödyntään opintojen suunnittelussa ja järjestämisessä, tarvitaan lupa. Tämän sivun alalaidassa on täytettävä lupalomake, jonka allekirjoittavat sekä oppilas/opiskelija että hänen huoltajansa.

Mikäli hakija tulee valituksi koulutukseen, harkinnanvaraisen valinnan kautta saatuja tietoja voivat hyödyntää opintojen järjestämisestä ja tuen suunnittelusta vastaavat henkilöt.  

Lomakkeen voi palauttaa sen jälkeen, kun opiskelija on ottanut paikan vastaan.

Lomakkeen toimitusosoite

Gradia Hakupalvelut, Sepänkatu 3, PL 472, 40101 Jyväskylä