Laajuus

Opintojen laajuus on 5 osaamispistettä.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus sopii sinulle, joka toimit työpaikkaohjaajana Gradian opiskelijalle. Koulutuksessa saat osaamista opiskelijan perehdyttämiseen, ohjaukseen ja palautteen antamiseen sekä yhteyshenkilönä toimimiseen.

Koulutus toteutetaan verkkokurssina oppisopimuskoulutuksena.

Hakeutuminen

Hakuaika koulutukseen on 7.11.2022-13.1.2023. Koulutus alkaa 1.2.2023 Teamsissa.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijalta edellytetään, että hän toimii opintojen aikana työpaikkaohjaajana.
Oppisopimus edellyttää aina opintojen ajan voimassa olevaa työsuhdetta tai yrittäjyyttä, jossa tehdään tutkinnon tavoitteiden mukaisia työtehtäviä. Myös määräaikainen tai osa-aikainen työsuhde riittää oppisopimuksen perustaksi. Työajan minimi tulee olla 25 tuntia viikossa, opiskelijalle pitää maksaa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työpaikalta nimetään opiskelijalle työpaikkaohjaaja. Oppisopimusopiskelijan tulee olla täyttänyt 15 vuotta koulutuksen alkaessa. Oppisopimuskoulutus soveltuu myös oppivelvollisuuden suorittamiseen.

Kuvaus

Koulutuksen aikana tutustut ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin. Saat valmiuksia ohjata opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa sekä palautteen antamiseen. Opit myös toimimaan yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välisessä yhteistyössä ja sen kehittämisessä.

Rakenne

Koulutuksessa suoritettava tutkinnon osa:
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
• Yhteyshenkilönä toimiminen
• Ohjaustilanteisiin valmentautuminen
• Palautteen antaminen osaamisen kehittymisestä

Monta tapaa opiskella

Opinnot suoritettaan verkko-opintoina Teamsissa ja Moodle-verkko-oppimisalustalla. Opiskelu edellyttää osallistumista kahteen Teams-tapaamisen ja itsenäistä perehtymistä verkkomateriaaleihin tapaamisten välillä.
Oppisopimuskoulutuksessa pääosa koulutuksesta ja oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla työssä oppien. Jokaiselle opiskelijalle nimetään omalta työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka tukee ja ohjaa oppimista.

Kustannukset

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-