Tietotilinpäätökset

Mikä tietotilinpäätös on?

Tietotilinpäätös on vapaaehtoinen kerran vuodessa tehtävä sisäisen tietojohtamisen raportti.

Tietotilinpäätöksen tehtävänä on antaa kokonaiskuva organisaation tietojenkäsittelyn tilasta ja henkilötietojen käsittelystä sekä arvioida ja kehittää tiedonhallintaa, tietosuojaa ja tietoturvaa. Tietotilinpäätös on myös yksi keino täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus sekä tarkastella tiedonhallintalain vaatimusten täyttymistä.

Tietotilinpäätöksessä kuvataan palveluihin liittyviä tietovirtoja sekä kerrotaan tietojen käsittelyn ja tietojen seurannan ja valvonnan tilasta. Tietotilinpäätöksessä tarkastellaan myös keskeisempiä tunnuslukuja ja tunnistetaan toimintoihin liittyviä kehittämistarpeita ja raportoidaan tehdystä kehittämistyöstä. Lisäksi tietotilinpäätös on osa tiedolla johtamista sekä siihen kuuluvaa riskien hallintaa ja sisäistä valvontaa.

Tietotilinpäätös Gradiassa

Tämä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kolmas tietotilinpäätös. Kahdesta ensimmäisestä vuodesta laadittiin vain sisäiset versiot.

Tietotilinpäätöksestä on nyt siis tehty ensimmäistä kertaa sellainen kooste, joka voidaan julkaista myös yleisölle. Koosteessa on samat asiat kuin varsinaisessa tietotilinpäätöksessäkin, mutta tietoturvan vuoksi hieman suppeammassa muodossa ja vähemmän yksityiskohtaisesti. 

Tietotilinpäätöksen julkaisusta ja kokoamisesta vastaa Gradian tietosuojaryhmä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Edellisvuotta koskeva tietotilinpäätös julkaistaan aina seuraavan vuoden kevätkaudella.