Senioriyhdistyksen jäseneksi liittyminen

Jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on siirtynyt eläkkeelle Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tai siihen siirtyneiden oppilaitosten palveluksesta sekä liikelaitosten palveluksesta.

Jäsenyys hyväksytään hakemuksesta ja se alkaa, kun hallitus on tehnyt päätöksen.

Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt sekä henkilöt, jotka tahtovat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kannattajajäsenet.

Jäsenhakemuksen/henkilötietolomakkeen voi palauttaa aina yhdistyksen tilaisuuksissa tai lähettää sähköpostitse Anneli Hoffrenille, hoffannet@gmail.com.