Oppivelvollisuus

Oppivelvolliset  saavat maksutta opiskeluajaksi käyttöönsä ammatillisissa opinnoissa tai lukio-opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut opiskelussa välttämättömät tarvikkeet, esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus ja ruokailu ovat edelleen maksuttomia.

 More about the reform In English!

Missä oppivelvollisuus suoritetaan?

Oppivelvollisuus suoritetaan ensisijaisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa (myös oppisopimus). Oppivelvollisuuden suorittamiseen soveltuvat myös laissa määritellyt nivelvaiheen koulutukset. Lukuvuonna 2021-2022 oppisvelvollisten nivelvaiheen koulutuksia ovat VALMA- ja LUVA- koulutukset. 1.8.2022 alkaa uusi Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA, joka yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset. Myös aikuisten perusopetus soveltuu oppivelvollisuuden suorittamiseen tietyissä tilanteissa.

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto, ammatillinen tutkinto tai kaksoistutkinto).

Miksi oppivelvollisuutta laajennetaan?

Uudistuksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppilaiden välisiä oppimiseroja sekä lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tavoitteena on taata jokaiselle nuorelle toisen asteen tutkinto, ja siten paremmat edellytykset jatko-opintoihin siirtymiseen, työllistymiseen  ja jatkuvaan oppimiseen.

Mitä maksuttomuuteen sisältyy?

Laajennetun oppivelvollisuuden myötä opinnoissa välttämättömät tarvikkeet ovat opiskelijalle maksuttomia. Opintonsa Gradian ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa aloittavat oppivelvolliset opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet (kuten kokin veitset, kampaajan sakset jne.) sekä välttämättömät alakohtaiset pätevyydet ja lupakortit. Erityisvälineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse.

Maksuttomuus kestää sen ikävuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta, ellei hän sitä ennen ole suorittanut toisen asteen tutkintoa tai kaksois-/kolmoistutkintoa. Opetus ja ruokailu ovat kaikille lukiossa tai ammatillisessa opiskeleville oppivelvollisille maksuttomia, kuten tähänkin saakka.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA 1.8.2022 alkaen

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA on uusi koulutuskokonaisuus ja korvaa ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen VALMA:n, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen LUVA:n ja perusopetuksen lisäopetuksen (ns. kymppiluokan). Opiskelijaksi hakeudutaan perusopetuksen suorittamisen jälkeen. Oppivelvolliselle voidaan myös osoittaa opiskelupaikka TUVA:ssa. Oppivelvollisten lisäksi TUVA-koulutus on tarkoitettu myös aikuisemmille vailla tutkintoa oleville opiskelijoille kuten esimerkiksi maahanmuuttajille tai koulutusta tai alaa vaihtaville nuorille aikuisille samalla tavalla kuin nykyisetkin nivelvaiheen koulutukset.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen, ohjaa jatko-opinto- ja työelämäsuunnitelman laadintaan sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto. TUVA-koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista suorittaa lukio-opintoja ja ammatillisten perustutkintojen opintoja, korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja vahvistaa suomen tai ruotsin kielen taitoaan. Jos opiskelija saavuttaa kesken opintojen riittävät valmiudet, tuetaan häntä hakeutumaan ja siirtymään tutkintotavoitteiseen koulutukseen kesken valmentavan koulutuksen.

Gradian toimintamallit rakentuvat yhteistyössä

Oppivelvollisuusuudistuksen ja maksuttoman toisen asteen edellyttämiä toimintamalleja rakennettiin ja rakennetaan Gradiassa aktiivisesti yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Gradiassa uudistuksen toimeenpanoa koordinoi Pedagogisen uudistamisen foorumi ja sen alaryhmänä toimiva Osuvaa ohjausta ja tukea -ryhmä. Foorumin ohjausryhmänä toimii Gradian johtoryhmä ja puheenjohtajana rehtori Pirjo Kauhanen.

Oppivelvollisuus kuvana

Oppivelvollisen polku: perusopetus, yhteishaku ja jatkuva haku toiselle asteelle, tiedonvaihto perusopetuksen ja uuden oppilaitoksen välillä, HOKS ja HOPS, opintojen seuranta, valmistuminen ja jälkiohjaus.