Musiikin pääsykokeet

Musiikin pääsykokeet  2019

Gradia Jyväskylän musiikkialan perustutkinnon opiskelijaksi ottaminen tehdään pääsykokeiden perusteella ja valintayksikkönä on instrumentti.

Hakuaika 7.1.2020 alkavaan koulutukseen on 1.31.10.2019. Haettavana on klassisista instrumenteista:  laulu, pasuuna, oboe, huilu, tuuba, fagotti, kantele, viulu, alttoviulu, kontrabasso, käyrätorvi, cembalo, baritonitorvi, harmonikka, saksofoni, trumpetti ja piano. Pop/jazz-instrumenteista: kosketinsoittimet, lyömäsoittimet, sähköbasso, saksofoni, trumpetti ja harmonikka. Hakemuksen lisäksi hakijan tulee täyttää lisätietolomake (auki hakuaikana). Molemmat lomakkeet täytetään samanaikaisesti.

Gradia Jyväskylässä muusikon tutkinnon voi suorittaa pääaineena joko pop/jazz-instrumentti tai klassinen instrumentti. Hakijoilta vaaditaan edeltävinä opintoina peruskoulun oppimäärä sekä musiikkikoulun perustason oppimäärää vastaavat musiikilliset valmiudet ja taidot. Opiskelu ja alalla toimiminen edellyttävät ryhmätyövalmiuksia, musiikillista sopeutumiskykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottoon.

Pääsykokeeseen kutsutaan kaikki hakeneet, jotka ovat palauttaneet hakemuksen ja lisätietolomakkeen.

Oppilaitos järjestää säestyksen. Klassisiin opintoihin säestäjää tarvitsevia hakijoita säestää pianisti (hakija voi tuoda halutessaan myös oman säestäjän) ja pop/jazz-hakijoilla säestäjänä on bändi. 

Tutkinnon esittely löytyy koulutustarjonta-sivuilta.

Pääsykokeesta

Seuraava pääsykoe järjestetään 15.11.2019. Pääsykoe on hakijalle yksipäiväinen. Pääsykoe muodostuu kolmesta osiosta:

1. Instrumenttitaitojen ilmaisu 06 p

  • Instrumentti- ja tyylilajikohtainen valmistetun ohjelmiston esittäminen yhtyeen/säestäjän kanssa tai yksin.
  • Omaksumistehtävä, joka voi instrumentista ja tyylilajista riippuen olla esim. prima vista-, improvisointi- tai yhtyesoittovalmiuksiin liittyvä tehtävä.  

2. Musiikillinen muistaminen ja kuuntelutaito 03 p  

  •  Kaikille hakijoille samansisältöinen musiikin luku- ja kirjoitustaitoja, musiikin rakenteita ja analyysia sekä soivaa musiikkia sisältävä koe.  

3. Vuorovaikutus ja työskentelytaidot 01 p

  • Pienryhmä- tai yksilötilanteessa toteutettava haastattelu.

 
Klassisen musiikin hakijat

Vapaavalintainen säestyksellinen kappale esitetään ulkoa säestäjän kanssa. Hakija voi tuoda pääsykokeeseen oman säestäjän tai käyttää oppilaitoksen säestäjää. Oppilaitoksen säestäjää käytettäessä hakijan tulee lähettää hakuaikana omalla nimellä varustetut säestysnuotit pdf-tiedostona osoitteella info.muusikko(at)gradia.fi.

Vapaavalintaisen tehtävän lisäksi klassisen musiikin hakijalle lähetetään omaksumistehtävä etukäteen valmistettavaksi. Omaksumistehtävän saa soittaa nuoteista.

Pop/jazz-hakijat

Hakija valitsee yhden kappaleen oman instrumenttinsa biisilistasta ja esittää tämän pääsykokeessa yhdessä bändin kanssa.
Valinnaisen kappaleen lisäksi pääsykokeeseen kuuluu nuotinlukutehtävä ja omaksumistehtävä, joka voi soitinryhmästä riippuen olla esim. prima vista-, improvisointi- tai yhtyesoittovalmiuksiin liittyvä tehtävä.

2019 pääsykokeiden biisilistat:

Puhaltimet, koskettimet, lyömäsoittimet ja muut instrumentit

Hakija esittää yhden seuraavista kappaleista sisältäen sointurakenteeseen improvisoidun soolon: 

1. Beautiful Love (Victor Young), Dm
2. Chameleon (Herbie Hancock), Bb 
3. Chicken (Jaco Pastorius), Bb  
4. Little Sunflower (Freddie Hubbard), Dm  
5. Pent-Up House (Sonny Rollins), G
6. Sandu (Clifford Brown), Eb
7. You Are Sunshine of My Life (Stevie Wonder), C

Kutsu pääsykokeeseen

Pääsykoekutsu lähetetään hakemuksen sekä lisätietolomakkeen toimittaneille lisätietolomakkeessa olevaan sähköpostiosoitteeseen. 

Meistä riippumattomista syistä jotkut sähköpostipalvelimet suodattavat massalähetykset roskapostikansioon, siksi on tärkeää, että tarkistat myös roskapostikansiosi. 

Opiskelijavalinta 

Valinnoista ilmoitetaan sähköpostilla 29.11.2019.

Suurin osa muusikon koulutuksesta toteutetaan ryhmäopetuksena, jonka vuoksi opiskelupaikat täytetään siten, että valituista opiskelijoista voidaan koota toimivia yhtyeitä.

Opinto-ohjaaja
Kärkkäinen Mia
040 341 6198
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Opiskelijapalvelut
Haku- ja neuvontapalvelut
Käyntiosoite
Pitkäkatu 18-22, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Opintosihteeri
Hiiliaho Tuija
040 341 6065
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Opiskelijapalvelut
Liiketoiminta
Musiikki
Opintotoimistopalvelut
Tieto- ja viestintätekniikka
Käyntiosoite
Sepänkatu 3, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä