Kolmoistutkinto

Kolmoistutkinnossa suoritetaan lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto. Opiskeluaika on noin neljä vuotta oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Opinnoista kolme ensimmäistä vuotta painottuvat lukio-opintoihin, jonka aikana suoritetaan lisäksi ammatillisia tutkinnon osia esim. työssäoppimalla ja verkko-opiskeluna. Ammatillisia tutkinnon osia voi olla myös kesäaikana. Ylioppilastutkinnon valmistuminen ajoittuu yleensä kolmannen vuoden keväälle. Neljäntenä opiskeluvuotena keskitytään ammatillisiin tutkinnon osiin.

Kolmoistutkinnon opiskelu

Kolmoistutkinto yhdistää lukion yleissivistävän teoriaopetuksen ja käytännönläheisen ammatillisen opetuksen. Opiskelu on vaihtelevaa ja monipuolista, mutta samalla myös haasteellista. Opiskeluun sisältyy vaihtelevasti erilaisia opiskelumuotoja, joista osa voi olla myös itsenäistä työskentelyä. Siksi on tärkeää, että opiskelijalla on opintoihin itsenäistä otetta sekä suunnitelmallisuutta omaan ajankäyttöön. 

Näitä kannattaa miettiä

Ennen kolmoistutkintoon hakeutumista on hyvä miettiä mm. seuraavia asioita: Onko opiskelija valmis sitoutumaan kahteen hyvin erityyliseen opiskeluun ja sitä kautta valmis tekemään yksilöllisiä valintoja, joiden vuoksi opiskeluryhmät ja ympäristö saattavat vaihtua useilla työjärjestysjaksoilla? Onko opiskelija valmis suuntaamaan valintoja ammatillisiin opintoihin sen sijaan, että valitsisi lukiossa esim. useamman vieraan kielen? 

Opintojen alkaessa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä lukion opinto-ohjaajan sekä ammatillisten opintojen vastuuhenkilön kanssa. Opiskelusuunnitelma tehdään neljälle vuodelle ja sitä tarkennetaan lukuvuosittain.

Milloin kolmoistutkintoon haetaan?

Gradia Jyväskylä

  • Alat, joissa on pääsy- ja soveltuvuuskoe, hakuaika on 19.–29.3.2018. Haluaika koskee media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon kuvallisen ilmaisun osaamisalaa ja musiikin perustutkintoa.
  • Syksyllä 2018 on mahdollisuus hakeutua perustutkintoihin, joissa ei ole pääsy- ja soveltuvuuskoetta. Tarkemmat hakuajat ilmoitetaan myöhemmin.
  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalan suorittaminen kolmoistutkintona ei ole mahdollinen.

Gradia Jämsä

  • Gradia Jämsään kolmoistutkintoon hakevat lukiolaiset hakevat jatkuvan haun kautta ammatilliseen perustutkintoon.
Hakupalvelut
040 341 6193
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Opiskelijapalvelut
Haku- ja neuvontapalvelut
Käyntiosoite
Sepänkatu 3, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä