Kolmoistutkinto

Kolmoistutkinnossa opiskellaan lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto. Opiskeluaika on noin neljä vuotta oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Opinnoista kolme ensimmäistä vuotta painottuvat lukio-opintoihin, joiden aikana opiskellaan lisäksi ammatillisia tutkinnon osia esim. työssä tapahtuvaa oppimista ja verkko-opiskelua. Ammatillisia tutkinnon osia voi olla myös kesäaikana. Ylioppilastutkinnon valmistuminen ajoittuu yleensä kolmannen vuoden keväälle. Neljäntenä opiskeluvuotena keskitytään ammatillisiin tutkinnon osiin.

Kolmoistutkinnon opiskelu

Kolmoistutkinto yhdistää lukion yleissivistävän teoriaopetuksen ja käytännönläheisen ammatillisen opetuksen. Opiskelu on vaihtelevaa ja monipuolista, mutta samalla myös haasteellista. Opiskeluun sisältyy vaihtelevasti erilaisia opiskelumuotoja, joista osa voi olla myös itsenäistä työskentelyä. Siksi on tärkeää, että opiskelijalla on opintoihin itsenäistä otetta sekä suunnitelmallisuutta omaan ajankäyttöön. 

Näitä kannattaa miettiä

Ennen kolmoistutkintoon hakeutumista on hyvä miettiä mm. seuraavia asioita: Oletko valmis sitoutumaan kahteen hyvin erityyliseen opiskeluun ja sitä kautta valmis tekemään yksilöllisiä valintoja, joiden vuoksi opiskeluryhmät ja ympäristö saattavat vaihtua useilla työjärjestysjaksoilla? Oletko valmis suuntaamaan valintoja ammatillisiin opintoihin sen sijaan, että valitsisit lukiossa esim. useamman vieraan kielen? 

Opintojen alkaessa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä lukion opinto-ohjaajan sekä ammatillisten opintojen vastuuhenkilön kanssa. Opiskelusuunnitelma tehdään neljälle vuodelle ja sitä tarkennetaan lukuvuosittain.

Milloin kolmoistutkintoon haetaan?

Gradia Jyväskylä

Kolmoistutkinto on mahdollinen seuraavissa perustutkinnoissa:

 • Elintarvikealan perustutkinto
 • Liiketoiminnan perustutkinto
 • Matkailualan perustutkinto
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • Musiikkialan perustutkinto
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 • Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 • Taideteollisuusalan perustutkinto
 • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Syyslukukaudella on mahdollisuus hakea perustutkintoihin, joihin ei ole pääsy- tai soveltuvuuskoetta. Hakeminen tapahtuu sähköisesti Wilman kautta. Hakuaika päättyy 23.9. klo 15.00.

Hae kolmoistutkintoon.

Gradia Jämsä

Kolmoistutkintoon haetaan ammatilliseen perustutkintoon verkkosivuillamme jatkuvan haun kautta. Hakija ilmaisee sähköisellä hakulomakkeella, että opiskelee lukiossa ja haluaa suorittaa opinnot kolmoistutkintona.

 

Hakupalvelut puhelin ja chat ma,ke,to klo 9 -15, ti ja pe klo 10 - 14
040 341 6193
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Haku- ja neuvontapalvelut
Käyntiosoite
Sepänkatu 3, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä