Kolmoistutkinto

Kolmoistutkinto on vaihtoehto lukioon hakeutuvalle. Kolmoistutkinnossa opiskellaan lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto. Opiskeluaika on noin neljä vuotta oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Opinnoista kolme ensimmäistä vuotta painottuvat lukio-opintoihin, joiden aikana opiskellaan lisäksi ammatillisia tutkinnon osia esim. työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja verkko-opiskelua. Ammatillisia tutkinnon osia voi olla myös kesäaikana. Ylioppilastutkinnon valmistuminen ajoittuu yleensä kolmannen vuoden keväälle. Neljäntenä opiskeluvuotena keskitytään ammatillisiin tutkinnon osiin.

Kolmoistutkinnon opiskelu

Kolmoistutkinto yhdistää lukion yleissivistävän teoriaopetuksen ja käytännönläheisen ammatillisen opetuksen. Opiskelu on vaihtelevaa ja monipuolista, mutta samalla myös haasteellista. Opiskeluun sisältyy vaihtelevasti erilaisia opiskelumuotoja, joista osa voi olla myös itsenäistä työskentelyä. Siksi on tärkeää, että opiskelijalla on opintoihin itsenäistä otetta sekä suunnitelmallisuutta omaan ajankäyttöön. 

Näitä kannattaa miettiä

Ennen kolmoistutkintoon hakeutumista on hyvä miettiä mm. seuraavia asioita: Oletko valmis sitoutumaan kahteen hyvin erityyliseen opiskeluun ja sitä kautta valmis tekemään yksilöllisiä valintoja, joiden vuoksi opiskeluryhmät ja ympäristö saattavat vaihtua useilla työjärjestysjaksoilla? Oletko valmis suuntaamaan valintoja ammatillisiin opintoihin sen sijaan, että valitsisit lukiossa esim. useamman vieraan kielen? 

Opintojen alkaessa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä lukion opinto-ohjaajan sekä ammatillisten opintojen vastuuhenkilön kanssa. Opiskelusuunnitelma tehdään neljälle vuodelle ja sitä tarkennetaan lukuvuosittain.

Kolmoistutkintoon hakeminen

Gradia Jyväskylä

Kolmoistutkinto on mahdollinen seuraavissa ammatillisissa perustutkinnoissa:

 • Liiketoiminnan perustutkinto
 • Matkailualan perustutkinto
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja (pääsy- ja soveltuvuuskoe)
 • Musiikkialan perustutkinto (pääsy- ja soveltuvuuskoe)
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (pääsy- ja soveltuvuuskoe)
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 • Taideteollisuusalan perustutkinto
 • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Kolmoistutkintoon hakeutuva hakee yhteishaussa lukioon ja sen lisäksi ammatilliseen perustutkintoon tämän sivun kautta.

Keväällä haetaan niihin ammatillisiin perustutkintoihin, joihin on pääsy- ja soveltuvuuskoe. Keväällä 2021 hakuaika on 29.3.-9.4.2021. Kolmoistutkintohakija osallistuu alan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen yhteishaun aikataulujen mukaan, kuten muutkin alalle hakijat. Kolmoistutkintoon hakijan tulee toimittaa hakuaikana perusopetuksen päättötodistuskopio sähköpostin liitteenä hakupalvelut@gradia.fi tai osoitteeseen Gradia Hakupalvelut PL 472, 40101 Jyväskylä.

Haku muihin ammatillisiin perustutkintoihin on syyslukukauden alettua. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Hae kolmoistutkintoon.

Gradia Jämsä

Kolmoistutkintoon haetaan ammatilliseen perustutkintoon verkkosivuillamme jatkuvan haun kautta, kolmoistutkinnon voi suorittaa kaikissa Gradia Jämsän perustutkinnoissa. Hakija ilmaisee sähköisellä jatkuvan haun hakulomakkeella, että opiskelee lukiossa ja haluaa suorittaa opinnot kolmoistutkintona.

 

Hakupalvelut 28.6. - 6.8.2021 (ma - pe) puhelin klo 9 - 12 ja chat klo 13 - 15
040 341 6193
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Haku- ja neuvontapalvelut
Käyntiosoite
Sepänkatu 3, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä