Kolmoistutkinto

Kolmoistutkinto on vaihtoehto lukioon hakeutuvalle. Kolmoistutkinnossa opiskellaan lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto. Opiskeluaika on noin neljä vuotta oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Opinnoista kolme ensimmäistä vuotta painottuvat lukio-opintoihin, joiden aikana opiskellaan lisäksi ammatillisia tutkinnon osia esim. työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja verkko-opiskelua. Ammatillisia tutkinnon osia voi olla myös kesäaikana. Ylioppilastutkinnon valmistuminen ajoittuu yleensä kolmannen vuoden keväälle. Neljäntenä opiskeluvuotena keskitytään ammatillisiin tutkinnon osiin.

Kolmoistutkinnon opiskelu

Kolmoistutkinto yhdistää lukion yleissivistävän teoriaopetuksen ja käytännönläheisen ammatillisen opetuksen. Opiskelu on vaihtelevaa ja monipuolista, mutta samalla myös haasteellista. Opiskeluun sisältyy erilaisia opiskelumuotoja, joista osa voi olla myös itsenäistä työskentelyä. Siksi on tärkeää, että opiskelija on omatoiminen ja kykenee suunnittelemaan omaa ajankäyttöään.

Näitä kannattaa miettiä

Ennen kolmoistutkintoon hakeutumista on hyvä miettiä mm. seuraavia asioita: Oletko valmis sitoutumaan kahteen hyvin erityyliseen opiskeluun ja sitä kautta valmis tekemään yksilöllisiä valintoja, joiden vuoksi opiskeluryhmät ja ympäristö saattavat vaihtua useilla työjärjestysjaksoilla? Oletko valmis suuntaamaan valintoja ammatillisiin opintoihin sen sijaan, että valitsisit lukiossa esim. useamman vieraan kielen? 

Opintojen alkaessa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä lukion opinto-ohjaajan sekä ammatillisten opintojen vastuuhenkilön kanssa. Opiskelusuunnitelma tehdään neljälle vuodelle ja sitä tarkennetaan lukuvuosittain.

Kolmoistutkintoon hakeminen

Gradia Jyväskylä

Kolmoistutkinto on mahdollinen seuraavissa ammatillisissa perustutkinnoissa:

 • Elintarvikealan perustutkinto
 • Liiketoiminnan perustutkinto
 • Matkailualan perustutkinto
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja (pääsy- ja soveltuvuuskoe)
 • Musiikkialan perustutkinto (pääsy- ja soveltuvuuskoe)
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (pääsy- ja soveltuvuuskoe)
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 • Taideteollisuusalan perustutkinto
 • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Kolmoistutkintoon hakeutuva hakee yhteishaussa lukioon ja sen lisäksi ammatilliseen perustutkintoon tämän sivun kautta.

Gradia Jyväskylässä kolmoistutkinnon hakuaika ammatillisiin perustutkintoihin, joihin ei ole pääsy- ja soveltuvuuskoetta, on 11.–24.8.2022. Niihin ammatillisiin perustutkintoihin, joihin on pääsy- ja soveltuvuuskoe, hakuaika oli keväällä 2022. Poikkeuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, johon voi hakea myös syksyn haussa. Sosiaali- ja terveysalalle hakijan tulee valmistautua osallistumaan alan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen 30.–31.8.

Hae kolmoistutkintoon.

Gradia Jämsä

Kolmoistutkintoon haetaan ammatilliseen perustutkintoon verkkosivuillamme jatkuvan haun kautta, kolmoistutkinnon voi suorittaa kaikissa Gradia Jämsän perustutkinnoissa. Hakija ilmaisee sähköisellä jatkuvan haun hakulomakkeella, että opiskelee lukiossa ja haluaa suorittaa opinnot kolmoistutkintona.

ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12 chat: gradia.fi/oppimaan
Gradia Hakupalvelut
040 341 6193
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Käyntiosoite
Sepänkatu 3, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä