Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Lukiossa opintonsa aloittaneelle, joka haluaa samanaikaisesti opiskella yhtä aikaa ammatillisen perustutkinnon. Tavoitteena lukion päättötodistus, ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto. Ennen kolmoistutkintoon hakeutumista on hyvä miettiä mm. seuraavia asioita: Oletko valmis sitoutumaan kahteen hyvin erityyliseen opiskeluun ja sitä kautta valmis tekemään yksilöllisiä valintoja, joiden vuoksi opiskeluryhmät ja ympäristö saattavat vaihtua useilla työjärjestysjaksoilla. Oletko valmis suuntaamaan valintoja ammatillisiin opintoihin sen sijaan, että valitsisit lukiossa esim. useamman vieraan kielen.

Hakeutuminen

Keväällä yhteishaun jälkeen on mahdollisuus hakea perustutkintoihin, joihin pääsy- tai soveltuvuuskoe.

Syyslukukaudella lukio-opintojen alettua on mahdollisuus hakea perustutkintoihin, joihin ei ole pääsy- tai soveltuvuuskoetta. Hakeminen tapahtuu sähköisesti Wilman kautta.

Kolmoistutkinto on mahdollinen seuraavissa ammatillisissa perustutkinnoissa:
• Elintarvikealan perustutkinto
• Liiketoiminnan perustutkinto
• Matkailualan perustutkinto
• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja (pääsy- ja soveltuvuuskoe)
• Musiikkialan perustutkinto (pääsy- ja soveltuvuuskoe)
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (pääsy- ja soveltuvuuskoe)
• Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
• Taideteollisuusalan perustutkinto
• Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Kuvaus

Kolmoistutkinnossa opiskellaan lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto. Opiskeluaika on noin neljä vuotta oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Opinnoista kolme ensimmäistä vuotta painottuvat lukio-opintoihin, joiden aikana opiskellaan lisäksi ammatillisia tutkinnon osia esim. työssä tapahtuvaa oppimista ja verkko-opiskelua. Ammatillisia tutkinnon osia voi olla myös kesäaikana. Ylioppilastutkinnon valmistuminen ajoittuu yleensä kolmannen vuoden keväälle. Neljäntenä opiskeluvuotena keskitytään ammatillisiin tutkinnon osiin.

Rakenne

Kolmoistutkinto yhdistää lukion yleissivistävän teoriaopetuksen ja käytännönläheisen ammatillisen opetuksen. Opiskelu on vaihtelevaa ja monipuolista, mutta samalla myös haasteellista.
Opintojen alkaessa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä lukion opinto-ohjaajan sekä ammatillisten opintojen vastuuhenkilön kanssa. Opiskelusuunnitelma tehdään neljälle vuodelle ja sitä tarkennetaan lukuvuosittain.

Monta tapaa opiskella

Opiskeluun sisältyy vaihtelevasti erilaisia opiskelumuotoja, joista osa voi olla myös itsenäistä työskentelyä. Siksi on tärkeää, että opiskelijalla on opintoihin itsenäistä otetta sekä suunnitelmallisuutta omaan ajankäyttöön.

Kustannukset

Alakohtaisia eroja.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yhdistelmäopinnoissa saat osaamista sekä lukiokoulutuksesta että ammatillisesta perustutkinnosta.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke,to klo 9-15, ti ja pe klo 10-14


 

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä