Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki edellyttää oppilaitokselta opiskelijoiden Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -suunnitelmaa. Laatimisessa ovat mukana opiskelijat, huoltajat ja henkilöstö. Suunnitelma arvioidaan ja päivitetään vuosittain.

Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta tulee viestiä myös koteihin ja työssäoppimispaikoille. Opiskelijoiden osallistumista tasa-arvotyöhön tulee lisätä.

Gradiassa tehtiin vuoden 2021 alussa suunnitelmaan liittyvä alkukartoitus. Läpi käytiin myös olemassa olevia suunnitelmia ja ohjeita sekä opiskelijapalautetta. Suunnitelman laatimiseen kutsuttiin mukaan hyvinvointiryhmät sekä kaikki Gradian opiskelijakunnat ja -yhdistykset, jotka osallistuivat työskentelyyn ennakkotehtävin ja työpajoissa.

Ennakkotehtävistä ja työpajoista saatiin runsaasti materiaalia. Siinä selkeästi näyttäytyi, että asenteellista, sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä esteettömyyttä odotetaan. Erityisesti nousi esiin ajatus koko Gradiaa koskevasta me-hengen luomisesta ja tutustumista toisiimme yksilöinä.

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvän tiedon lisääminen, koulutus, tapahtumat, teemapäivät ja erilaiset kampanjat katsottiin tarpeelliseksi. Hyvinvointiryhmillä ja opiskelijayhdistyksillä tulee olla jatkossakin enemmän roolia tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyössä. Lisäksi työn tulee olla jatkuva prosessi, jota koko ajan edistetään ja ylläpidetään. 

Gradian tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -suunnitelma kuvana

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus -kuvassa eri ihmiset luettelevat: erilaisuuden ja  eri-ikäisten kunnioittaminen, ei  syrjintää, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Toimimme ja tiedotamme avoimesti ja kunnioittavasti.

 

Kuvan tekstivastine: Gradian opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus -suunnitelma.Kuvassa eri ihmiset luettelevat: erilaisuuden ja  eri-ikäisten kunnioittaminen, ei  syrjintää, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Toimimme ja tiedotamme avoimesti ja kunnioittavasti. Toimintatavat koskevat myös työssäoppimispaikkoja ja sidosryhmien kanssa työskentelyä.