Opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa opiskeluhuollon palveluilla edistetään opiskelijan oppimista ja opiskelun joustavaa sujumista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Opiskeluhuollon tavoitteena on taata jokaiselle Gradiassa opiskelevalle hyvinvoiva, turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö.

Gradiassa opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä, koko oppilaitos yhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijalla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Opiskeluhuoltosuunnitelma koskee ammatillisen koulutuksen perustutkintokoulutuksen, ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (Valman), aikuisten perusopetuksen (Oksan) ja lukiokoulutuksen sekä lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (Luva) opiskelijoita. Suunnitelmaan on kirjattu keskeiset sisällöt ja periaatteet.

Suunnitelma sisältää myös opiskeluhuollon asiakirjat, jotka liitteenä tämän sivun alaosassa:

  • Opiskeluhuoltosuunnitelma
  • Kriisisuunnitelma
  • Huoliprosessin ohje
  • Opiskelijoiden suojaaminen kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä
  • Opiskelijoiden päihteidenkäytön ehkäisysuunnitelma
  • Määräys huumausainetestaukseen
  • Omavalvonnan tarkastuslistat

Edellinen huoltajafoorumi järjestettiin 21.9.2022

 

opiskelijapalvelupäällikkö
Gylden Rauni
040 341 6163
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Opiskelijapalvelut
Käyntiosoite
Sepänkatu 3 B, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Tiedostot
Tiedosto
Tiedosto
Omavalvonnan tarkastuslistat (pdf, 162.03 KB)
Tiedosto
Tiedosto