Opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa opiskeluhuollon palveluilla edistetään opiskelijan oppimista ja opiskelun joustavaa sujumista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Opiskeluhuollon tavoitteena on taata jokaiselle Gradiassa opiskelevalle hyvinvoiva, turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö.

Gradiassa opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä, koko oppilaitos yhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijalla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Opiskeluhuoltosuunnitelma koskee ammatillisen koulutuksen perustutkintokoulutuksen, lukiokoulutuksen sekä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) ja aikuisten perusopetuksen (Oksa) opiskelijoita. Suunnitelmaan on kirjattu keskeiset sisällöt ja periaatteet.

Suunnitelma sisältää myös opiskeluhuollon asiakirjat, jotka liitteenä tämän sivun alaosassa:

  • Opiskeluhuoltosuunnitelma
  • Kriisisuunnitelma
  • Huoliprosessin ohje
  • Opiskelijoiden suojaaminen kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä
  • Opiskelijoiden päihteidenkäytön ehkäisysuunnitelma
  • Määräys huumausainetestaukseen
  • Omavalvonnan tarkastuslistat

Saarikko Taina

Kehittämispäällikkö