Miten lähihoitajakoulutusta järjestetään etäopetuksena?

Lähihoitajakoulutuksen etäopiskelua painottava toteutustapa on uusi koulutuspilotti Gradiassa. Kokosimme tälle sivulle etätoteutusmuotoa koskevia yleisiä kysymyksiä ja vastauksia.

Mitä lähihoitajakoulutuksen suuntautumisvaihtoehtoja etätoteutus koskee?

Tässä vaiheessa sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan sekä sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnot on mahdollista suorittaa etäopintoina.

Miksi lähihoitaja koulutus järjestetään etänä?

Meillä on useita erilaisia toteutustapoja lähihoitajan perustutkintokoulutukseen, joista etävaihtoehto on yksi. Koulutus on edelleen mahdollista suorittaa myös lähiopetuksena.
Etätoteutus on vastaus opiskelijoiden ja työelämän suunnasta tulleeseen kysyntään. Etäopetuksen avulla voi opiskella uuden ammatin omalla kotipaikkakunnalta käsin pitkistä välimatkoista huolimatta.

Kenelle pääsääntöisesti etäopetuksena toteutettu koulutus on tarkoitettu?

Etäopiskelu sopii hyvin esimerkiksi aikuisopiskelijalle, joka suunnittelee alan vaihtoa sekä erilaisiin elämäntilanteisiin, jolloin tarvitaan etäopiskelun tuomaa joustoa.

Miten varmistetaan, että opiskelija oppii käytännönläheisen ammatin opiskelemalla etänä?

Hyödynnämme korona-aikana hankittuja oppeja etäopetuksesta. Opintosisällöt ovat samat riippumatta siitä, opiskeleeko etä- vai lähiopetuspainoitteisessa koulutuksessa. Opiskelija harjoittelee lähihoitajan tehtäviä työpaikoilla työelämässä oppimisen aikana. Oppiminen tapahtuu arkisin klo 8–16 välillä ohjatusti etäyhteydellä.

Opintoihin kuuluu myös käytännönläheistä työtä tukevia lähiopetuspäiviä Jyväskylässä. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla.

Kauanko opiskelu kestää?

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aikaisempi ammattitaito ja työkokemus. Opiskelun kesto määräytyy aiemmin hankitun osaamisen pohjalta yksilöllisesti.

Miten paljon opintoihin sisältyy oppimista työpaikalla ja mistä työpaikka löytyy?

Työelämässä oppiminen voidaan järjestää opiskelijan kotipaikkakunnalla esimerkiksi kotihoidon tai palveluasumisen työympäristöissä.

Pitääkö opiskelijalla olla hyvät digitaidot?

Opiskelija tarvitsee opiskelua varten tietokoneen ja toimivan nettiyhteyden, muita tietoteknisiä osaamisvaatimuksia ei ole. Opiskelijaa tuetaan digitaitojen kehittymisessä.

Voiko tutkinnon suorittaa oppisopimuksella tai työvoimakoulutuksena?

Tutkinnon voi suorittaa myös työvoimakoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä.

Koska koulutukseen voi hakea ja milloin se alkaa?

Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraavan kerran koulutus alkaa 2.2.2024.