Julkaisu Koskinen: Kaikkialla oppiminen lukiossa (2017)

Minna Koskinen työskenteli Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020 -hankkeen projektityöntekijänä. Tavoitteena oli rakentaa malli lukio-opiskelun toteuttamisesta osittain muualla kuin luokassa. Tällöin oppiminen tapahtuu informaaleissa oppimisympäristöissä monipuolisia työtapoja hyödyntäen. Julkaisu on hankkeen tutkimusraportti.