Julkaisu Huttunen: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon tulevaisuuksia tarkastelemassa (2017)

Katriina Huttunen on Gradia Jämsän opettaja. Hän tutki humanistisen ja kasvatusalan kehittämisen kohteita ja kehittämistyön tuloksia. Tavoitteena oli tuoda esiin yhden alan kehittämiseen liittyvät tulevaisuuden näkökulmat ammatillisen koulutuksen reformin keskellä. Tuloksia voidaan hyödyntää niin koulutuksen valtakunnallisessa kehittämisessä kuin koulutusorganisaatioiden omien opetussuunnitelmienkin kehittämisessä.