Laajuus

Koulutuksen kesto noin 1 vuosi

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Isännöinnin erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit vaativissa isännöinnin tehtävissä:
Voit toimia esimerkiksi isännöitsijänä, kiinteistömanagerina, isännöintiyrityksen johto-, asiantuntija-, tai kehitystehtävissä, kiinteistön omistajayhteisössä tai omistaja- tai käyttäjäpalveluja tuottavassa yrityksessä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen painopisteitä ovat mm. yleisen johtamisosaamisen kehittäminen, kohteiden toiminnan kehittäminen sekä sidosryhmätyöskentelyn, palveluverkoston ja asiakaskokemuksen johtaminen.

Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittaneella on vahvaa osaamista isännöinnin kehittämisessä, perusparannus- ja korjaushankkeiden hallinnassa tai yrityksen johtamisessa.

Koulutus sopii isännöinnin ammattilaisille, jotka haluavat osoittaa ammattitaitoaan virallisella tutkinnolla.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutus edellyttää työsuhdetta/yrittäjyyttä eli koulutussopimus- tai oppisopimustyöpaikkaa. Lisäksi edellytetään vahvaa aiempaa kokemusta alalta.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Koulutus tähtää näytöillä suoritettavaan isännöinnin erikoisammattitutkintoon.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, sisältäen lähiopetus-, etätyöskentely- ja verkko-oppimisjaksoja. Koulutus työssäoppimisjaksoineen kestää noin 1 vuotta.

Tutkinnon suorittaneella on edellytykset vastata kokonaisvaltaisesti kiinteistökohteiden toiminnasta ja kehittämisestä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa noudattaen sovittua strategiaa. Hän osaa johtaa vaativan kiinteistökohteen hallintoa, taloutta sekä teknistä elinkaarta tavoitteellisesti. Hän osaa laatia isännöintikohteelle palvelusuunnitelman, johtaa palveluverkostoa, viestiä vuorovaikutteisesti sekä tuottaa myönteistä asiakaskokemusta ja lisäarvoa sidosryhmilleen.

Rakenne

Isännöinnin erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta
tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat
• Asiakaskokemuksen tuottaminen ja palveluverkoston hallinta
• Tavoitteellinen kiinteistöjohtaminen

Valinnaiset tutkinnon osat 1 kpl
• Kehittämissuunnitelma isännöinnistä
• Toimiminen isännöitsijänä vaativassa korjaushankkeessa
• tai jokin pakollinen tutkinnon osa yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Jatko-opintomahdollisuudet

Isännöinnin erikoisammattitutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.
Voit hakea myös Gradiaan suorittamaan johdon erikoisammattitutkintoa.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä