Laajuus

Koulutuksen kesto noin 1 vuosi

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Isännöinnin erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit vaativissa isännöinnin tehtävissä:
Voit toimia esimerkiksi isännöitsijänä, kiinteistömanagerina, isännöintiyrityksen johto-, asiantuntija-, tai kehitystehtävissä, kiinteistön omistajayhteisössä tai omistaja- tai käyttäjäpalveluja tuottavassa yrityksessä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen painopisteitä ovat mm. yleisen johtamisosaamisen kehittäminen, kohteiden toiminnan kehittäminen sekä sidosryhmätyöskentelyn, palveluverkoston ja asiakaskokemuksen johtaminen.

Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittaneella on vahvaa osaamista isännöinnin kehittämisessä, perusparannus- ja korjaushankkeiden hallinnassa tai yrityksen johtamisessa.

Koulutus sopii isännöinnin ammattilaisille, jotka haluavat osoittaa ammattitaitoaan virallisella tutkinnolla.

Hakeutuminen

Opinnot voi suorittaa vain oppisopimuskoulutuksena.

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan isännöinnin erikoisammattitutkinnon, ole yhteydessä työelämäkoordinaattori Eero Lappiin, 040-341 5190, eero.lappi@gradia.fi

Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavalla aikataululla. Lisätietoja: http://www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kelpoisuusvaatimukset

Oppisopimuksen edellytyksenä on tutkinnon suorittamiselle soveltuva työpaikka opintojen ajalle. Tutkinnon voi suorittaa myös yrittäjänä. Määräaikainen tai osa-aikainen työsuhde riittää myös oppisopimuksen perustaksi. Työajan minimi tulee olla 25 tuntia viikossa.
Oppisopimusopiskelijalle tulee maksaa alan työehtosopimuksen mukaista, tai alalla kohtuulliseksi katsottavaa palkkaa, jos alalla ei ole työehtosopimusta.
Oppisopimusopintojen ajalle työpaikalta tulee nimetä opiskelijalle työpaikkaohjaaja.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi.

Kuvaus

Koulutus tähtää isännöinnin erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä tutkinnon perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten mukaisesti.

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena, sisältäen ohjausta-, etätyöskentelyä- ja verkko-opintoja. Kokonaisuudessaan opinnot kestävät noin 1-1,5 vuotta.

Tutkinnon suorittaneella on edellytykset vastata kokonaisvaltaisesti kiinteistökohteiden toiminnasta ja kehittämisestä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa noudattaen sovittua strategiaa. Hän osaa johtaa vaativan kiinteistökohteen hallintoa, taloutta sekä teknistä elinkaarta tavoitteellisesti. Hän osaa laatia isännöintikohteelle palvelusuunnitelman, johtaa palveluverkostoa, viestiä vuorovaikutteisesti sekä tuottaa myönteistä asiakaskokemusta ja lisäarvoa sidosryhmilleen.

Rakenne

Isännöinnin erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta
tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat
• Asiakaskokemuksen tuottaminen ja palveluverkoston hallinta
• Tavoitteellinen kiinteistöjohtaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi
• Kehittämissuunnitelma isännöinnistä
• Toimiminen isännöitsijänä vaativassa korjaushankkeessa
• tai jokin pakollinen tutkinnon osa yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta

Monta tapaa opiskella

Gradian yhteistyökumppanina isännöinnin erikoisammattitutkinnon järjestämisessä toimii Careeria.

Valmistava koulutus sisältää verkon kautta tapahtuvaa etäopetusta sekä muita verkko-opintoja. Kokonaisuudessaan opinnot kestävät noin 1-1,5 vuotta.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet tarkemmin.

Kustannukset

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle makstonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Isännöinnin erikoisammattitutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.
Voit hakea myös Gradiaan suorittamaan johdon erikoisammattitutkintoa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä