Aikuislukion usein kysytyt kysymykset

Jyväskylän aikuislukio on lukiokoulutusta antava oppilaitos, jossa voit opiskella koko lukion alusta tai jatkaa kesken jääneitä lukio-opintoja. Voit myös opiskella yksittäisiä lukion oppiaineita iltaisin tai verkossa. Vastaamme tällä sivulla aikuislukion usein kysyttyihin kysymyksiin!

Voinko opiskella aikuislukiossa?

Aikuislukiossa ei ole keskiarvorajaa.

Tutkintoa opiskelevien alaikäraja on 18 vuotta, yläikärajaa ei ole. Yksittäisiä aineita voi opiskella myös alle 18-vuotias, ja rehtori voi ottaa myös tutkintoa opiskelemaan alle 18-vuotiaan jonkin opiskelijaan liittyvän erityisen syyn perusteella.

Rehtori voi ottaa opiskelijaksi alle 18-vuotiaan jonkin opiskelijaan liittyvän erityisen syyn perusteella. 18 vuotta täyttänyt, mutta maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija saa oppimateriaalit ja läppärin maksutta käyttöönsä, mutta hänelle eivät kuulu opiskelijahuollon palvelut (kouluterveydenhoitaja, -lääkäri, -psykologi, -kuraattori).

Opiskelu aikuislukiossa ei ole päätoimista, joten aikuislukiossa opiskelu ei pääsääntöisesti vaikuta työttömyyskorvauksen saamiseen. Lisätietoa asiasta saat TE-toimistosta.

Mitä voin opiskella aikuislukiossa?

Lähiopetuksessa voi opiskella biologiaa, englantia, espanjaa, filosofiaa, fysiikkaa, historiaa, kemiaa, maantiedettä, matematiikkaa (lyhyt ja pitkä oppimäärä), psykologiaa, ruotsia, suomea toisena kielenä, uskontoa (evankelisluterilainen), venäjää, yhteiskuntaoppia sekä äidinkieltä ja kirjallisuutta.

Verkossa voi opiskella biologiaa, elämänkatsomustietoa, englantia, filosofiaa, fysiikkaa, historiaa, informaatioteknologiaa, kemiaa, kuvataidetta, maantiedettä, matematiikkaa (lyhyt ja pitkä oppimäärä), psykologiaa, ruotsia, suomea toisena kielenä, terveystietoa, uskontoa (evankelisluterilainen), venäjää, yhteiskuntaoppia sekä äidinkieltä ja kirjallisuutta.

Jyväskylän aikuislukiossa suoritetaan aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaisia lukio-opintoja, joista pakollisia ovat biologia, uskonto tai elämänkatsomustieto, englanti, filosofia, fysiikka, historia, kemia, maantiede, matematiikka (lyhyt tai pitkä oppimäärä), ruotsi, yhteiskuntaoppi sekä äidinkieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä. Vaadittujen opintojaksojen määrät ovat tuntijaossa.

Tutustu aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon Opiskelu aikuislukiossa -sivulla.

Aikuislukiossa voi opiskella suomea toisena kielenä kolmella eri tasolla: aikuisten perusopetuksen alkeistaso (A1), aikuisten perusopetuksen keskitaso (A2) ja lukio-opinnot (B-taso).

Aikuislukiossa voi opiskella lähiopetuksessa englantia sekä perusasteen että lukion tasolla sekä ruotsia lukion tasolla. Lyhyistä kielistä (B3) voi opiskella espanjaa ja venäjää.

Aikuislukiossa voi jatkaa keskeytyneitä opintoja siitä, mihin ne ovat aiemmin jääneet ja valmistua ylioppilaaksi.

Miten opiskelen aikuislukiossa?

Aikuislukiossa opetusta on elokuun lopulta toukokuun loppuun. Lukuvuosikalenterin löydät Opiskelu aikuislukiossa -sivulta.

Lähiopetuksessa opinnot voi aloittaa minkä tahansa lukuvuoden viiden jakson alkaessa, verkko-opinnoissa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lukuvuosikalenterin löydät Opiskelu aikuislukiossa -sivulta.

Lukuvuodessa on viisi jaksoa. Lukuvuosikalenterin löydät Opiskelu aikuislukiossa -sivulta.

Lähiopintojen oppitunnit (80 min) ovat pääsääntöisesti ma–to klo 17.00–20.00, ja oppitunteja on tavallisimmin kahtena iltana viikossa per opintojakso (ma ja ke tai ti ja to).

Aikuislukiossa lukio-opintojen suorittaminen kestää tavallisimmin 3–4 vuotta. Voit suunnitella opintojesi keston omien tavoitteittesi ja elämäntilanteesi mukaan.

Minkälaista verkko-opiskelu on aikuislukiossa?

Verkossa voi opiskella biologiaa, elämänkatsomustietoa, englantia, filosofiaa, fysiikkaa, historiaa, informaatioteknologiaa, kemiaa, kuvataidetta, maantiedettä, matematiikkaa (lyhyt ja pitkä oppimäärä), psykologiaa, ruotsia, suomea toisena kielenä, terveystietoa, uskontoa (evankelisluterilainen), venäjää, yhteiskuntaoppia sekä äidinkieltä ja kirjallisuutta.

Verkko-opintojaksoilla opiskellaan itsenäisesti, mutta ohjatusti verkon välityksellä Moodle-oppimisympäristössä. Verkko-opinnot sopivat opiskelijoille, jotka eivät työn, perhesyiden ym. takia voi osallistua normaaliin lähiopiskeluun. Tämä opiskelumuoto vaatii opiskelijalta motivoitumista, sitoutumista ja itsekuria.

Aineopiskelijana voi suorittaa kaikkia tarjolla olevia lukio-opintoja verkossa.

Miten suoritan ylioppilastutkinnon?

Syksyn ylioppilaskokeisiin ilmoittaudutaan toukokuussa ja kevään yo-kokeisiin marraskuussa.

Ylioppilaskokeisiin ilmoittaudutaan oman lukion ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Ylioppilastutkintoon aikuislukion kautta osallistuva ilmoittautuu ensin aikuislukion aineopiskelijaksi ja suorittaa haluamansa opintojaksot, esimerkiksi ns. abiopintojaksot, ylioppilaskokeisiin valmistautuessaan. Aikuislukiossa ei voi osallistua vain ylioppilaskokeisiin, vaan edellytämme myös valittujen opintojaksojen suorittamista.

Ylioppilaskokeisiin voivat osallistua lukion koko oppimäärän suorittajat, kun oppiaineen pakolliset opintojakson on suoritettu, sekä yksittäisiä aineita opiskelevat, jotka saavat suorittamistaan yo-kokeista erillistodistuksen, eivät ylioppilastodistusta. Ylioppilaskokeisiin voi osallistua myös ammatillisen tutkinnon pohjalta. Aikuislukiossa voi korottaa aiemmin suoritetun ylioppilastutkinnon arvosanoja ja täydentää ylioppilastutkintoa tekemällä ylioppilaskokeet uusista oppiaineista.

Ylioppilastutkinnon arvosanoja voi korottaa ilmoittautumalla aikuislukion aineopiskelijaksi ja suorittamalla haluamansa opintojaksot, esimerkiksi ns. abiopintojaksot, ylioppilaskokeisiin valmistautuessaan. Aikuislukiossa ei voi osallistua vain ylioppilaskokeisiin, vaan edellytämme myös valittujen opintojaksojen suorittamista. 

Mitä aikuislukio maksaa?

Tutkintotavoitteinen (yo-tutkinto tai lukion päättötodistus) opiskelu on maksutonta neljän vuoden ajan, mutta opiskelumateriaalit (oppikirjat ja läppäri) sekä ylioppilaskokeisiin liittyvät maksut pitää maksaa itse. Muilta kuin tutkintotavoitteisilta opiskelijoilta ja yli neljä vuotta lukiossa opiskelleilta peritään aineopiskelumaksu 95 €/lukuvuosi, joka oikeuttaa opiskelemaan koko jäljellä olevan lukuvuoden aikana niin paljon kuin haluaa. 

Maksuttomaan koulutukseen on oikeutettu oppivelvollinen opiskelija sen vuoden loppuun saakka, jolloin täyttää 20 vuotta, ellei hän tätä ennen saa toisen asteen tutkintoa suoritettua.

Ylioppilastutkintolautakunta perii jokaisesta ylioppilaskokeesta koekohtaisen maksun (38 euroa per koeaine). Ylioppilastutkinnon yksittäisiä aineita suorittavat henkilöt maksavat lisäksi aikuislukion aineopiskelumaksun (95 euroa). Tämä maksu koskee myös niitä, jotka osallistuvat ylioppilaskokeisiin ammatillisen tutkinnon pohjalta. Jyväskylän aikuislukiosta ylioppilaiksi valmistuneiden ei tarvitse maksaa aineopiskelumaksua, elleivät he enää suorita opintoja aikuislukiossa. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetuilla oppivelvollisilla viisi ensimmäistä koetta ovat maksuttomia.

 

Opiskelu aikuislukiossa ei ole päätoimista, joten opiskelija ei ole oikeutettu koulumatkatukeen, opintotukeen eikä muihin päätoimisten opiskelijoiden opintososiaalisiin etuihin (poikkeuksena oppivelvolliset, jotka ovat oikeutettuja tiettyihin opintososiaalisiin etuihin).