Gradian työelämävaltuuskunta aloitti työnsä

Gradian uusi työelämävaltuuskunta on aloittanut työnsä Gradian työelämäyhteistyön laadun kehittäjänä. Työelämävaltuuskunta korvaa edellisellä valtuustokaudella toimineen neuvottelukunnan. Uudessa toimielimessä korostuu työelämän entistä vahvempi rooli toisen asteen koulutuksen kehittämisessä ja laadun varmistamisessa. Tiivistä yhteistyötä edellyttää ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ohella valmisteilla oleva laki lukiokoulutuksesta. Valtuuskunta osallistuu Gradian ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden työelämäyhteistyön kehittämiseen. 

Työelämävaltuuskunta kokoontui ensimmäisen kerran 3.12.18.

Työelämävaltuuskunta valitsi puheenjohtajakseen Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusbergin ja varapuheenjohtajaksi Kuljetusliike Taipale Oy:n henkilöstöpäällikkö Hanna Vainion.

”Opiskelijat ovat tulevaisuutemme tekijöitä, ja työelämässä tarvitsemme uusia ammattilaisia kasvamaan, kehittymään ja varmistamaan suomalaisen yhteiskunnan ja yrityselämän menestymisen jatkossakin. Valtuuskuntana haluamme vahvistaa oppilaitosten ja työelämän vuoropuhelua, edistää opiskelijoiden työllistymistä ja kehittää myös oppilaitosten henkilöstön työelämätuntemusta”, toteaa Kaisamaria Thusberg.

Valtuuskuntaan kuuluu yhteensä 14 työelämän edustajaa Gradian omistajakuntien alueelta.

Työelämävaltuuskunta toimii työ- ja elinkeinoelämän, yrittäjyyden ja koulutusyhteistyön sekä koulutuksen ja osaamisen ennakoinnin ja kehittämisen foorumina. Vuoden 2021 loppuun saakka kestävän toimikautensa aikana valtuuskunta tutustuu Gradian kaikkiin koulutusaloihin ja oppilaitoksiin palkiten kunkin vuoden parhaat työelämäyhteistyön käytännöt.

”Valtuuskunnan jäsenet olivat erittäin innostuneita uuden työelämävaltuuskunnan jalkautumisesta eri koulutusaloille. Tältä toimintamallilta toivomme, että kynnys oppilaitoksen, opettajien ja yritysten välillä mataloituu: me molemmat tarvitsemme toisiamme, ja tulevaisuudessa aina vain enenevissä määrin. Uudet ideat ja käytännöt yritysyhteistyön eteenpäin viemiseksi ovat erittäin tervetulleita, ja tästä syystä haluamme kannustaa toimialoja kehittämään yhteistyötä palkinnon voimin”, sanoo Hanna Vainio.

Ensimmäisenä työelämävaltuuskunta tutustuu helmikuussa 2019 liiketoiminnan ja yrittäjyyden koulutuksiin Gradian Harjun kampuksella. Palkitsemistehtävän ohella työelämävaltuuskunta antaa kehittämissuosituksia alueen työelämän näkökulmasta sekä toimii toisen asteen koulutuksen lähettiläänä työelämän suuntaan.

Lisätietoja

Kaisamaria Thusberg, henkilöstöjohtaja, Keskimaa, puh. 040 752 5590
Hanna Vainio, henkilöstöpäällikkö, Kuljetusliike Taipale Oy, puh. 040 511 3722
Anu Tokila, kehittämisjohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtyä Gradia, puh. 040 341 5141

Mediatiedote 17.12.2018