Kumppanuudet ja yhteistyö

Gradian kanssa astetta enemmän!

Gradia tarjoaa ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille, palveluja yritys- ja työelämäasiakkaille sekä paljon vaihtoehtoja musiikin ja tanssin harrastamiseen. Kansainvälisten hankkeiden ja koulutusviennin myötä solmimme verkosto- ja puitesopimuksia myös ulkomaille.

Gradia on myös aktiivinen yhteistyökumppani ja hankehallinnoija monissa alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa.

Kumppanuusyhteistyö on Gradian ja yritysten, organisaatioiden sekä oppilaitosten välistä pitkäaikaista ja kokonaisvaltaista yhteistyötä. Tästä esimerkkeinä  oppimisympäristöjen rakentaminen: Voltti-malli, Procemex ja Akatemia-mallit. Tavoitteena on luoda laaja-alaisia sekä pitkäkestoisia ratkaisuja kumppanin kehittymistarpeisiin, henkilöstön osaamisen lisäämiseen ja organisaation toiminnan kehittämiseen.

Arjen kumppanuutta syvennetään opettajien työelämäjaksoilla ja monipuolisella opiskelijoiden opintojen aikaisella yhteistyöllä kuten esim. projektiopinnoilla.   

Miksi Gradian kumppaniksi?

 • Gradia on luotettava ammatillisen ja lukiokoulutuksen toteuttaja sekä työelämän kehittämiseen erikoistunut osaaja, jolla on laaja asiantuntijaverkosto käytettävissään.
 • Gradiasta saat koulutus- ja kehittämispalvelut keskitetysti.
 • Gradia tarjoaa yritysten koulutus- ja osaamishaasteisiin pitkäjänteisiä ja laaja-alaisia ratkaisuja.
 • Tilaisuudet ja yhteismarkkinointi Gradian kanssa lisäävät yrityksen näkyvyyttä ja vahvistavat positiivista työnantajakuvaa. 

Kansainvälinen Gradia

Gradialla on laajat kansainväliset verkostot ja jo merkittävä kokemus kehittämistyöstä ulkomaisissa koulutusorganisaatioissa muun muassa Kiinassa ja Qatarissa.

Gradia on sitoutunut osaamisensa ja taitotietonsa jakamiseen myös kansainvälisesti.  Kehittämistyön lähtökohta on aina ensin aidosti ymmärtää kehitettävien  koulutusorganisaatiokumppaneiden keskeiset koulutukselliset tarpeet.

Sidosryhmäverkostomme

 • Työnantajat: yritykset, julkiset organisaatiot, kolmas sektori
 • Yrittäjien tukiverkostot: yrittäjäjärjestöt, kehittämisyhtiöt, kauppakamarit, Uusyrityskeskus
 • Henkilöasiakkaat: peruskoulun päättävät ja heidän vanhempansa, aikuiset, alanvaihtajat, osaamisen täydentäjät, työttömät
 • Gradian omistajakunnat: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Kuhmoinen, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen
 • Keski-Suomen maakuntahallinto
 • Vaikuttajat ja verkostot: Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys AMKE ry, Pro-lukio, poliittiset päättäjät, ammattijärjestöt, media
 • Ohjaavat viranomaiset: opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, työ-ja elinkeinoministeriö
 • Täydentävän rahoituksen toimijat: Keski-Suomen liitto, ELY-keskus, Aluehallintovirasto AVI, JOTPA, muut rahoittajat
 • Muut oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät niin kotimaassa kuin ulkomaillakin
 • EduFutura on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyötä, jossa järjestetään yhteisiä opintoja, hyödynnetään asiantuntijoita ja tiloja yli oppilaitosrajojen sekä kehitetään koulutusta.
 • Kilpailutoiminnan ja tapahtumien järjestäjät: Skills Finland ry, Kasvu Open, Ammatilliset messut
 • Palveluihin ohjaavat tahot: perusasteen koulutus, kolmannen sektorin toimijat, TE-hallinto, kuntakokeilualueet, Kela, seurakunta, maahanmuuttajapalvelut
 • Tuotteiden ja palveluiden tarjoajat, joiden kanssa on hankintasopimus
 • Kansainväliset verkostot ja kehittämiskumppanit: FinnNet, NON, Efvet, EduCluster, muut koulutusvientikumppanit ja koulutusvientiin liittyvät viranomaiset

Mikä astetta enemmän?

Astetta enemmän - se on asiakaslupauksemme. Yritämme aina vähän parempaan, askeleita edemmäs. Nimemme Gradia viittaakin askeliin eteeenpäin (lat. gradior) sekä laadun ja kehityksen asteeseen (engl. grade). Nimemme viestii oppimisen ja työelämän uudistamisesta sekä toiminnan jatkuvasta parantamisesta, jonka ytimessä on ajatus tehdä asiakkaan hyväksi Astetta enemmän.

Ota yhteyttä!

Haapasaari Kaija

Yrityspalvelupäällikkö

Yritys- ja elinvoimapalvelut, kehittämis- ja työelämäpalvelut, aikuiskoulutus

Tokila Anu

Kehittämisjohtaja

Hyvärinen Jenni

Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Yritys- ja elinvoimapalvelut