Gradialle oppimisympäristö Eteläporttiin

Gradia pilotoi uudenlaista oppimisympäristöä Jyväskylän Eteläporttiin kahden digitalisaation edelläkävijäyrityksen, Procemexin ja Insta Groupin kanssa. Yhteistyön myötä Gradian opiskelijat pääsevät läpi vuoden oppimaan työelämässä Eteläporttiin rakentuvassa Euroopan moderneimmassa valmistavan teollisuuden digitaalisessa palvelukeskittymässä.

Procemex on erikoistunut paperi-, sellu- ja painoteollisuuden konenäköjärjestelmiin ja Insta Group puolustusteknologiaan, turvalliseen digitalisaatioon ja automaatioon. Yhtiöt tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja molemmat yritykset ovat ottaneet Gradian sähkö- ja ict -alan opiskelijoita oppimaan työpaikoilleen usean vuoden ajan.

”Oppilaitosyhteistyö on ollut antoisaa molemmin puolin. Olemme myös saaneet työpaikalla oppimassa olleista opiskelijoista myöhemmin hyviä työntekijöitä”, sanoo tuotantopäällikkö Vesa Luhtamäki Instalta.

Työn merkitys kirkastuu

Parhaillaan pilottivaiheessa oleva oppimisympäristö vie yhteistyön uudelle tasolle. Keväällä aloitettiin, mutta hanke jatkuu varsinaisesti syyskuussa 2021. Hankkeen pääarvoja ovat laatu ja kiireettömyys. Oppimisympäristöön suunnitellaan erilaisia pisteitä, joissa opiskelijat voivat kerryttää osaamistaan vaiheittain. Työpisteiden monipuolisuus mahdollistaa eri tahtiin ja eri tavoin oppivien harjoittelun. Tehtävät on suunniteltu siten, että oppijat pääsevät tekemään esimerkiksi elektroniikan kokoonpanotyön alusta loppuun.  

”Opiskelija näkee eri lailla oman työnsä merkityksen, kun hän tietää, että tietyt valot, kamerat, sähkökeskus tai muu komponentti, jota hän on ollut tekemässä, lähtee asiakkaalle toiselle puolelle maailmaa”, kertoo Tuija Ylönen, Procemexin työpaikkaohjaaja.

Instan työpaikkaohjaaja Henri Mäensivu komppaa: "Tehdystä työstä ehtii näkemään konkreettisesti miten meni ja saamaan palautteen. Opiskelijat oppivat heti siihen, että työn on oltava laadukasta oikeissa asiakastöissä. Meidän kannaltamme on tärkeää, että he oppivat tietyt perusasiat ja rutiinit, jolloin siirtyminen mahdolliseen harjoitteluun on sujuvaa niin opiskelijan kuin Instankin näkökulmasta."

Uutta oppia kaikille

Yksi tärkeä tavoite on luoda oppijoille kokemus siitä, että ollaan oikeasti töissä. Pilotoinnin aikana luodaan yhdessä pelisäännöt ja ympäristö, joka ei ole koulumainen. Tavallisesta koulutussopimusjaksosta poiketen Eteläportin oppimisympäristössä on kerrallaan suurempi ryhmä oppijoita ja paikalla myös opettajia ja yritysten työpaikkaohjaajia. Procemexilla ja Installa johto ja esimiehet ovat mukana tukemassa työpaikkaohjaajien työtä.

”Hyvin suunniteltu ohjaaminen tuo nopeasti tulosta, harjoittelija oppii talon tavat ja työ alkaa sujua,” kertoo Procemexin työnjohtaja Tuija Ylönen. ”Työpaikkaohjaajalta edellytetään asennetta ja halua tehdä ohjaustyötä, tietynlaista innokkuutta tehtävään.” Työpaikkaohjaajat ovatkin innostuneet syventämään omaa osaamistaan opiskelemalla työn ohessa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon Gradialla.

”Tämä on opettajallekin opinpaikka. Luodaan uutta ja tehdään aitoja tuotteita”, sanoo opettaja Jukka Jokinen Gradialta.

”Kahden yrityksen kanssa yhteistyössä rakennettu uusi oppimisympäristö on todella hieno mahdollisuus opiskelijoille. Myös opettajien työelämäosaaminen vahvistuu entisestään. Eteläportti rakentuu vauhdilla ja tarjoaa monipuolisen yritysyhteistyön ja uusia työelämässä oppimisen paikkoja tulevaisuudessa myös muille koulutusaloille”, iloitsee koulutuspäällikkö Jaana Virtanen Gradialta.