Kestävä kehitys

Kestävä kädenjälki kasvaa jokaisen Gradialta valmistuvan ammattilaisen myötä. Kehitämme ja jaamme ympäristöosaamista jatkuvan oppimisen mallin mukaisesti kestävyysasiat huomioiden kaikessa mitä teemme. Hiilijalanjälkeä pienennämme jokaisella askeleella kohti hiilineutraalia Gradiaa.  Meillä on jo tehty paljon kestävyystekoja, ja tulevina vuosina toimintaa kestävyysteemojen ympärillä tiivistetään entisestään. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista vauhditetaan OPH:n rahoittamalla Gradian vihreä siirtymä -hankkeella.

Palsta 1/2
Gradian erityisesti edistämät Agenda 2030 -tavoitteet ovat hyvä koulutus, edullista ja puhdasta energiaa, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, eriarvoisuuden vähentäminen, vastuullinen kuluttaminen sekä ilmastoteot.
Palsta 2/2

Pyrimme edistämään kaikkia kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteita, mutta erityisesti edistämämme seuraavia tavoitteita:

 • hyvä koulutus,
 • edullista ja puhdasta energiaa,
 • ihmisarvoista työtä ja talouskasvua,
 • eriarvoisuuden vähentäminen,
 • vastuullinen kuluttaminen sekä
 • ilmastoteot.

Tälle sivulle on koottu kestävän kehityksen toimintaa Gradialla. Pääpaino meillä on opetuksessa, johon kestävyysosaaminen on integroitu ja jota oppimisympäristöt tukevat.

Hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradia-yhteisö

Kestävyys on kirjattu osaksi Gradian strategiaa. Strategiassa yksi kolmesta päätavoitteesta on hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradia-yhteisö. Kestävä kehitys on arvovalinta, ja meille se tarkoittaa sitä, että kaikessa toiminnassamme huomioidaan ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävä tulevaisuuden rakentaminen on myös osa Gradian yhteiskuntavastuuta.

  Palsta 1/2

  Strategian käytännön tueksi on laadittu Kestävän tulevaisuuden kehittämisohjelma Green Book 2020–2023. Kestävän kehityksen tavoitteita on mukana myös muissa strategiaa tukevissa kehittämisohjelmissa.

  Siirtymä hiilineutraaliin kiertotalouteen vaatii kestävän kädenjäljen vahvistamista ja elinikäistä oppimista kaikilla aloilla. Gradialla tuetaan kaikkia matkalla tulevaisuuden tekijöiksi.

  Palsta 2/2

  Tulevaisuuden tekijät – kestävän kädenjäljen vahvistaminen

  Palsta 1/3

  Kestävästi Jämsän kampuksella

  Palsta 2/3

  Kestävästi Kankaan kampuksella

  Palsta 3/3

  Kestävä työpaikkaohjaus -vinkkejä

  Kestävyystekoja Gradiassa