Kestävä kehitys

Kestävä kädenjälki kasvaa jokaisen Gradialta valmistuvan ammattilaisen myötä. Kehitämme ja jaamme ympäristöosaamista jatkuvan oppimisen mallin mukaisesti kestävyysasiat huomioiden kaikessa mitä teemme. Hiilijalanjälkeä pienennämme jokaisella askeleella kohti hiilineutraalia Gradiaa.  Meillä on jo tehty paljon kestävyystekoja, ja tulevina vuosina toimintaa kestävyysteemojen ympärillä tiivistetään entisestään. 

Tälle sivulle on koottu kestävän kehityksen toimintaa Gradialla. Pääpaino meillä on opetuksessa, johon kestävyysosaaminen on integroitu ja jota oppimisympäristöt tukevat. Kestävyys on kirjattu osaksi Gradian strategiaa. 

Palsta 1/2

Strategian käytännön tueksi on laadittu Kestävän tulevaisuuden kehittämisohjelma Green Book 2020–2023. Kestävän kehityksen tavoitteita on mukana myös muissa strategiaa tukevissa kehittämisohjelmissa.

Siirtymä hiilineutraaliin kiertotalouteen vaatii kestävän kädenjäljen vahvistamista ja elinikäistä oppimista kaikilla aloilla. Gradialla tuetaan kaikkia matkalla tulevaisuuden tekijöiksi.

Palsta 2/2
Väliotsikko

Sitoumukset

Palsta 1/2

Luontopositiivinen Gradia – Sitoumus2050

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia vahvistaa luontopositiivisuutta sitoutumalla pienentämään energian käytöstä aiheutuvaa luontojalanjälkeä sekä tavoittelemaan energian käytön osalta luonnon kokonaisheikentämättömyyttä vuoteen 2030 mennessä.

Laadittu yhdessä Jyväskylän kaupungin Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylä Yliopiston kanssa.
 

Palsta 2/2
Palsta 1/2

Kestävää tulevaisuutta yhdessä ammatillinen koulutus 2030

Ammatillinen koulutus rakentaa hiilineutraalia ja luonnon kantokyvyn rajoissa toimivaa yhteiskuntaa.

Mukaan on haastettu kaikki Suomen toisen asteen oppilaitokset.
 

Palsta 2/2
Väliotsikko

Sertifikaatit

Palsta 1/2
Palsta 2/2

OKKA-kestävän kehityksen sertifikaatti

Kankaan kampus 2022, Jämsän yläkampus 2023. Puutarha-alalla Jämsässä sertifikaatti on ollut käytössä jo vuodesta 2009 asti.

Tavoitteena, että vuonna 2027 Gradia lukioilla ja Ammattiopisto Gradialla on molemmilla omat voimassa olevat sertifikaatit.
 

Palsta 1/2
Palsta 2/2

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti

Gradia ravintolat 2021 ja 2024.

Palsta 1/3

Kestävä kehitys koko Gradiassa

Palsta 2/3

Kestävästi Jämsän kampuksella

Palsta 3/3

Kestävä työpaikkaohjaus -vinkkejä

Väliotsikko

Näin meillä toimitaan käytännössä

Palsta 1/2
 • Säästämme energiaa ja vettä teknisillä ratkaisuilla sekä omalla toiminnalla.
 • Käytössämme on hiilidioksidivapaata sähköä sekä bioenergialla tuotettua kaukolämpöä. Katoillamme on myös aurinkokennoja.
 • Vähennämme syntyviä jätteitä kierrättämällä ja toimivalla lajittelulla.
 • Kemikaalien hallintaan käytämme  EcoOnline –kemikaalien hallintaohjelmaa.
 • Hankintaohjeena on kierrätettävä, huollettava ja eettinen hankinta.
 • Meillä suositaan kestävää ruokailua: kasvisruokaa, lähi- ja luomuruokaa, ei hävikkiä. Käytössä on Ekompassi-ympäristöjärjestelmä.
 • Kulkuvälineissä on aloitettu siirtymä asteittain uusiutuviin polttoaineisiin.
Palsta 2/2
 • Integroimme kestävyyttä yhä enemmän opetukseen tavaksi toimia ja osaksi ammattitaitoa.  OKKA-sertifikaatti on käytössä jo monella kampuksella.
 • Meillä sisältyy kestävyys henkilöstön, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien perehdytykseen. 
 • Työympäristömme on turvallinen, savuton ja kaikille tasa-arvoinen .
 • Hyvinvointiamme edistetään mm. Hyry-ryhmän ja Tutor-toiminnalla sekä kattavilla liikuntamahdollisuuksilla.
 • Viestimme ja jaamme kestävyystekojamme aktiivisesti. 
 • Kehitämme omaa ja muiden kestävyysosaamista yhteistyössä kumppaniemme kanssa.