Kestävä kehitys

Kestävä kädenjälki kasvaa jokaisen Gradialta valmistuvan ammattilaisen myötä. Kehitämme ja jaamme ympäristöosaamista jatkuvan oppimisen mallin mukaisesti kestävyysasiat huomioiden kaikessa mitä teemme. Hiilijalanjälkeä pienennämme jokaisella askeleella kohti hiilineutraalia Gradiaa.  Meillä on jo tehty paljon kestävyystekoja, ja tulevina vuosina toimintaa kestävyysteemojen ympärillä tiivistetään entisestään.

Tälle sivulle kokoamme kestävän kehityksen toimintaa.

Kestävän tulevaisuuden tekijöitä hiilivapaalla toiminnalla

Kestävyys on kirjattu osaksi strategiaamme. Uusi yhdessä 2020+ -strategiassa yksi kolmesta päätavoitteesta on hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradia-yhteisö. Kestävä kehitys on arvovalinta, ja meille se tarkoittaa sitä, että kaikessa toiminnassamme huomioidaan ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävä tulevaisuuden rakentaminen on myös osa Gradian yhteiskuntavastuuta. Strategian käytännön tueksi on laadittu Kestävän tulevaisuuden kehittämisohjelma Green Book 2020–2023. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat mukana myös muissa strategiaa tukevissa kehittämisohjelmissa.

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista vauhditetaan OPH:n rahoittamalla Gradian vihreä siirtymä -hankkeella vuosina 2022–2023. Hankkeessa vahvistamme kaikkien toimijoidemme tietoja, asenteita ja kestävän kehityksen osaamista. Tavoitteena on hyvinvoiva ja kestävällä tavalla toimiva ammattilainen.

Kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteista pyrimme erityisesti edistämään seuraavia tavoitteita: hyvä koulutus, edullista ja puhdasta energiaa, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, eriarvoisuuden vähentäminen, vastuullinen kuluttaminen sekä ilmastoteot.

Gradian erityisesti edistämät Agenda 2030 -tavoitteet ovat hyvä koulutus, edullista ja puhdasta energiaa, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, eriarvoisuuden vähentäminen, vastuullinen kuluttaminen sekä ilmastoteot.