Kestävä kehitys etenee vauhdilla Gradia Jämsässä

Ahkera työ kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi palkitaan Gradia Jämsässä, kun Myllymäen yläkampus saa kestävän kehityksen sertifikaatin.

Kestävän kehityksen pioneerina on toiminut puutarha-ala, joka sai OKKA-säätiön myöntämän sertifikaatin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Puutarha-alan lisäksi sertifiointi kattaa jatkossa myös auto-, metsä- ja logistiikka-alan.

”Tärkeintä on, että opiskelijalle näkyy se, että välitämme siitä, mitä ympärillämme tapahtuu ja huomioimme sen omassa toiminnassamme. Haluamme olla esimerkkeinä näyttämässä miten toimia kestävämmin ammattimaisuudesta ja taloudellisuudesta tinkimättä. Myös yritysyhteistyössä kestävän kehityksen osaamiselle on käyttöä”, sanoo Gradia Jämsän kestävän kehityksen tiimin vetäjänä toimiva puutarha-alan opettaja Katri Gummerus.

Hyvinvointia ja yhteistyötä yli alojen

”OKKA-sertifiointimenettely toimii parhaimmillaan kampuksella toimivien alojen yhteistyön ja hyvinvoinnin edistäjänä. Sen avulla jokaisella kampuksella työskentelevällä ja opiskelevalla henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa oman alan ja koko kampuksen toimintaan sekä kehittää havaittuja puutteita, niin taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen kuin ekologisenkin kestävyyden osa-alueella”, sanoo kestävän kehityksen projektipäällikkö Jaana Tuppurainen.

Myllymäen yläkampuksella on laadittu kestävän tulevaisuuden kehittämissuunnitelma, missä esitetään työkaluja ja toimintatapoja tulevaisuuteen sekä tuodaan näkyväksi, miten asetettuja kestävän kehityksen tavoitteita tullaan toteuttamaan.

”Okka-sertifioinnin kriteerit ja mittarit tukevat hyvin Gradian strategista tavoitetta olla hyvinvoiva ja kestävästi toimiva yhteisö. On ollut ilo seurata keke-tiimin toimintaa ja innostavaa työotetta”, sanoo Gradia Jämsän rehtori Petteri Järvinen.

Gradialla OKKA-sertifiointeja viedään eteenpäin kampuslähtöisesti, mutta paljon työtä sen tukemiseen tehdään myös koko Gradian tasolla mm. Ilmastotiekartan toimenpiteiden ja Luontopositiivinen Gradia –Sitoumus2050:n avulla.   

OKKA-säätiö myönsi sertifikaatin Jämsän Myllymäen yläkampukselle 31.5.2023. Sertifikaatin luovutustilaisuus järjestetään syksyllä. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on kansallinen järjestelmä, jota OKKA-säätiö on pitänyt yllä vuodesta 2004 alkaen.