Oppimistulokset

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ovat vuodesta 2007 lähtien arvioineet ammatillista koulutusta ammattiosaamisen näyttöjen perusteella. Arviointia varten ei organisoida erillisiä tehtäviä, vaan kansallinen arviointitieto kootaan opiskelijoiden opintojensa aikana antamista ammattiosaamisen näytöistä. Tietoa tuotetaan sekä opiskelijoiden oppimistuloksista että ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta. 

Ammattiosaamisen näytöistä saatavan tiedon avulla seurataan koulutuksen toteuttamista ja tuetaan koulutuksen laadun kehittämistä.

Ammattiosaamisen näytöistä saatavan tiedon avulla seurataan koulutuksen toteuttamista ja tuetaan koulutuksen laadun kehittämistä. Oppimistulostiedon avulla viranomaiset seuraavat tutkinnon perusteissa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä työelämän edellyttämän ammattiosaamisen saavuttamista. 

Ammatillisen peruskoulutuksen oppimistulosten arviointi.
Ammatillisen peruskoulutuksen oppimistulosten arviointi
Digipalvelupäällikkö
Rajala Hanna
040 341 6175
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Digipalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 D, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä