Asiakaspalautteet

Opiskelijoiden ja työelämän palautteet ovat tärkeä osa Gradian laadunvarmistusta. Keräämme jatkuvasti palautetta sekä opiskelijoilta että yhteistyökumppaneiltamme saadaksemme ideoita ja ajatuksia toimintamme kehittämiseksi eri näkökulmista. 

Esimiehet vastaavat kukin omalta osaltaan siitä, että opettajat keräävät sovitut palautteet lukuvuosittain ja että palautteet tulevat käsitellyiksi sekä oman henkilöstömme että opiskelijoiden kanssa. Palautteista kootaan ja muodostetaan konkreettisia kehittämisideoita vuosittaisen toiminnansuunnittelun pohjaksi.

Vuotta 2017 koskevat palautteet

Hakeutumisvaihe Aipal Jyväskylän aikuisopisto Kevät 2017

Hakeutumisvaihe Aipal Jyväskylän aikuisopisto Syksy 2017

Hakeutumisvaihe Aipal Jämsä - Kevät 2017

Jkl ammattiopisto aloitusvaiheen palautteet 2017

Jkl ammattiopisto TOP ja näytöt palautteet 2017

Jkl ammattiopisto työpaikkaohjaajien palautteet 2017

Jkl ammattiopisto valmistumisvaiheen palautteet 2017

Jämsän ammattiopisto aloitusvaiheen palautteet 2017

Jämsän ammattiopisto TOP ja näytöt palautteet 2017

Jämsän ammattiopisto valmistumisvaiheen palautteet 2017

Loppukysely Aipal Gradia Jyväskylä Tammikuu 2018

Loppukysely Aipal Jyväskylän aikuisopisto Kevät 2017

Loppukysely Aipal Jämsä - Kevät 2017

Lukiokoulutus aloitusvaiheen palautteet 2017

Lukiokoulutus valmistumisvaiheen palautteet 2017

Kehittämispäällikkö
Saarikko Taina
040 341 6156
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Hanke- ja kansainvälisyyspalvelut
Kehittämispalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 A, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä