Asiakaspalautteet

Opiskelijoiden ja työelämän palautteet ovat tärkeä osa Gradian laadunvarmistusta. Keräämme jatkuvasti palautetta sekä opiskelijoilta että yhteistyökumppaneiltamme saadaksemme ideoita ja ajatuksia toimintamme kehittämiseksi eri näkökulmista. 

Esimiehet vastaavat kukin omalta osaltaan siitä, että opettajat keräävät sovitut palautteet lukuvuosittain ja että palautteet tulevat käsitellyiksi sekä oman henkilöstömme että opiskelijoiden kanssa. Palautteista kootaan ja muodostetaan konkreettisia kehittämisideoita vuosittaisen toiminnansuunnittelun pohjaksi.

Opiskelijapalautteet

Amispalaute

Ammatillisen koulutuksen tutkintotavoitteisilta opiskelijoilta kerätään palautetta opintojen alussa ja opintojen päättyessä. Opetushallinnon Arvo-vaikuttavuustietopalvelun amispalautekyselyillä saatuja opiskelijapalautteita hyödynnetään koulutuksen laadun seurannassa ja koulutuksen kehittämisessä.

Amispalautteiden vastuksia käytetään myös koulutuksen järjestäjille maksettavan vaikuttavuusrahoituksen perusteena.

Amispalautteiden koonteihin voi tutustua www.vipunen.fi palvelussa

Vipunen

Vipunen on opetushallinnon raportointipalvelu, jonka tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Vipusessa on vertailukelpoisia tietoja eri koulutuksen järjestäjien toiminnasta.

VALMA- ja OKSA -koulutuksen sekä taiteen perusopetuksen palaute

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA), aikuisten perusopetuksen (OKSA) ja taiteen perusopetuksen opiskelijapalautetta kerätään lukuvuosi- ja kurssipalautteen avulla.  Saatuja opiskelijapalautteita hyödynnetään koulutuksen laadun seurannassa ja koulutuksen kehittämisessä.

Opal-palaute

Tutkintotavoitteisessa OKMn rahoittamassa (VOS) työvoimakoulutuksessa, joka on alkanut 1.1.2018 jälkeen, käytetään ARVOn Amispalautekyselyitä. OPAL -palautejärjestelmän käyttämistä jatketaan edelleen Ely-keskusten hankkimissa muissa ammatillisissa (ei –tutkintotavoitteisissa) koulutuksissa, valmennuksissa ja kotokoulutuksissa.

Lukiokoulutuksen palaute

Lukioiden aloittavilta opiskelijoilta kerätään palautetta aloituskyselyllä, toisen vuoden opiskelijat vastaavat attitude-kyselyyn ja kolmannen vuositason opiskelijoilta kerätään palautetta valmistumisvaiheen kyselyllä. Lisäksi opettajat keräävät opiskelijoilta lukuvuosittain kurssikohtaista kurssipalautetta. Kaikista kyselyistä saatua palautetta hyödynnetään koulutuksen laadun seurannassa ja koulutuksen kehittämisessä.

Kehittämispäällikkö
Saarikko Taina
040 341 6156
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Hanke- ja kansainvälisyyspalvelut
Kehittämispalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 A, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä