Gradia ja Kuortaneen urheiluopisto strategiseen liikunta-alan yhteistyöhön

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Kuortaneen urheiluopisto käynnistävät valtakunnallisesti merkittävän yhteistyön liikunta-alan opiskelumahdollisuuksien parantamiseksi Jyväskylässä ja Keski-Suomessa. Yhteistyömalli on esitelty opetus- ja kulttuuriministeriölle ja se on saanut myönteisen palautteen.

Uutta koulutustarjontaa Keski-Suomeen

Yhteistyön myötä Jyväskylässä tulee tarjolle Kuortaneen urheiluopiston järjestämislupien mahdollistamana ammatillisen koulutuksen liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntapaikka-alan ammattitutkinto sekä liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto.

Koulutukset soveltuvat muun muassa urheiluseuroissa, terveydenhuollossa sekä hyvinvointi -ja liikunta-alan yrityksissä liikunnan ja ohjauksen parissa toimiville ja liikuntaan liittyvien projektien tai tapahtumien parissa työskenteleville.

Koulutukset käynnistyvät vuodenvaihteessa Gradia Jyväskylässä ja myöhemmin Gradia Jämsässä.

Liikuntapääkaupunki vahvistuu

Lisäpotkua uudelle koulutustarjonnalle tuo laaja ja syvälle menevä EduFutura-yhteistyö Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kesken. Siinä uusien liikunta-alan ammatillisten tutkintojen suorittajilla on mahdollisuus myös tehdä  tutkinnon osia korkeakoulutuksessa.

”Tähän saakka Jyväskylä on ollut Olympiakomitean valitsemista kuudesta keskuksesta ainoa, jossa ei ole voinut suorittaa liikunta-alan ammatillisia tutkintoja muutoin kuin oppisopimuksella. Liikunta-alan ammatillisen koulutuksen tarjonta vahvistaa Jyväskylän asemaa liikuntapääkaupunkina. Jyväskylän ja Kuortaneen yhteistyö sekä vahvan jyväskyläläisen liikuntaosaamisen aikaisempaa laajempi hyödyntäminen vievät koko koulutusalaa aivan uudelle tasolle, arvioi EduFuturan tavoitteita edistävä työelämäprofessori Sami Kalaja.

Vahvat osaajat yhteistyössä

Gradia on tähän saakkakin tarjonnut liikunta-alan ammatillisia tutkintoja oppisopimuskoulutuksena. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut kuntayhtymän tehtäväksi urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämisen. Gradia järjestää myös tanssin perusopetusta, erityisliikuntaryhmien ohjausta ja Liikkuva koulu -toimintaa.

”Yhteistyö Kuortaneen urheiluopiston kanssa avaa kuitenkin aivan uudenlaisen näkymän ammatillisen koulutuksen tarjontaan keskisuomalaisen liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymän vahvistamiseksi”,  Gradia Jyväskylän rehtori Pirjo Kauhanen vetää yhteen valtakunnallisena pilottina näyttäytyvää hanketta. ”Yhteistyöllä vastataan myös konkreettisesti Jyväskylän alueen työvoimatarpeeseen liikunnan alalla sekä valtakunnalliseen haasteeseen liikkumisen lisäämisestä.”

Kuortaneen urheiluopisto on valtakunnallinen liikunnan koulutuskeskus sekä Olympiakomitean valmennuskeskus. Se on yksi merkittävimmistä liikunta-alan ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen kouluttajista Suomessa. Kuortaneella voi suorittaa liikunnanohjauksen perustutkinnon, hieronnan ammattitutkinnon, liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon, liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinnon sekä valmennuksen erikoisammattitutkinnon.

” Liikunta-ala on voimakkaassa kasvussa ja tarvitsee uusia osaajia. Kuortaneen ja Gradian yhteistyö mahdollistaa nykyistä useamman ammattilaisen kouluttamisen liikunnan ja urheilun kentälle. Liittoutumisratkaisumme on innovatiivinen ja  tukee hienosti uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tavoitteita. Kuortane on ylpeä voidessaan yhdistää koulutusvoimansa Gradian ja Jyväskylän kanssa”, uutta avausta luonnehtii urheiluopiston rehtori Tapio Korjus.

Tavoitteena kehittyvä kumppanuus

Osapuolet näkevät alkavan yhteistyön avaavan näkymän vahvaan kumppanuuteen. Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi jatko-opintopolkujen rakentamiseen Kuortaneen urheiluopiston opiskelijoille Jyväskylän alueen korkeakouluihin sekä yhteistyön Gradian ylläpitämän Schildtin urheilulukion kanssa. EduFutura-kontekstissa mukaan tulee tutkimuksen ja harjoittelun kansainvälisen tason kehittäminen.

Yhteistyösopimus käsitellään yhteistyökumppaneiden hallituksissa 4.10.2019  ja 9.10.2019

Lisätietoja

Pirjo Kauhanen, rehtori, Gradia Jyväskylä, puh. 040 341 6152, pirjo.kauhanen@gradia.fi
Tapio Korjus, rehtori, Kuortaneen Urheiluopisto, puh. 040 574 0355, tapio.korjus@kuortane.com

Kuortaneen urheiluopiston logo