Rekrytoinnin ratkaisuja

Kun yrityksessäsi on tarve rekrytoida uutta osaavaa työvoimaa, kannattaa silloin hyödyntää Gradian tarjoamia vaihtoehtoja, kuten RekryKoulutusta tai oppisopimuskoulutusta. Harjoittelupaikkoja tarjoamalla voit löytää yritykseesi juuri oikeanlaisia tulevaisuuden osaajia.
Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä teille sopivia ratkaisuja, puh. 040 341 5056, yrityksille @gradia.fi

Ota yhteyttä ja kerro yrityksesi tai työyhteisösi tarpeista, niin voimme valita toimivimman ratkaisun ja lähteä heti liikkeelle toteutuksen suunnittelussa.

  • RekryKoulutus
  • Oppisopimuskoulutus
  • Koulutussopimus (ent. työssäoppiminen)

RekryKoulutus - osaavia työntekijöitä juuri oikeaan tarpeeseen

RekryKoulutuksen avulla saat nopeasti osaavaa työvoimaa esimerkiksi silloin, kun ammattitaitoisia henkilöitä on muutoin vaikea löytää. Koulutettavien tulee olla työttömiä tai työttömyysuhan alaisia ja heidät valitaan yhdessä TE-palvelujen kanssa. Koulutuksen sisällöt räätälöidään yrityksen osaamisvaatimusten mukaan ja sen kesto on 10-120 päivää. Yritys maksaa koulutuksen hinnasta 30 %.

Koulutuksen pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja 30 % koulutuksesta on teoriaopintoja. Teoriat voidaan toteuttaa vaikkapa työnantajan omissa tiloissa. Voit kouluttaa yritykseesi vain yhden henkilön tai tarpeen mukaan suurenkin määrän uusia työntekijöitä.

Katso kuinka Kaskipuu Oy on hyödyntänyt RekryKoulutusta etsiessään osaajia Viitasaaren tehtaalle

Oppisopimuskoulutus - uusia työntekijöitä joustavasti

Oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen vaihtoehto, kun rekrytoit uuden työntekijän. Oppiminen tapahtuu työpaikalla ja tarvittavaa lisäosaamista hankitaan oppilaitoksessa. Oppisopimuksen voit käynnistää milloin tahansa yrityksesi tarpeen mukaan. Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisia tutkintoja sekä tutkinnon osia.

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta ja oppisopimuksen ajaksi voi hakea palkkatukea TE-toimistosta silloin, kun henkilö on työtön työnhakija. Osa kunnista myöntää kuntalisää oppisopimuksella työllistämisen tueksi.

Katso kuinka Lassila & Tikanoja Oyj on hyödyntänyt oppisopimusta kehittäessään henkilöstönsä osaamista

Koulutussopimus - tulevaisuuden osaajia yrityksellesi

Turvaa yrityksesi tulevaisuuden osaaminen ja tarjoa opiskelijoille työharjoittelupaikkaa eli koulutussopimusta. Opiskelijat voivat olla eri tutkintotasoilta ja eri ikäisiä, jolloin myös aiempaa osaamista löytyy. Koulutussopimus on opiskelijalle merkittävä osa osaamisen hankkimista ja kehittymistä ammattilaiseksi tai jo oman alansa ammattilaisena. Koulutussopimuksen aikana ei olla työsuhteessa, eikä opiskelijalle makseta palkkaa tai muuta vastiketta eikä työnantaja saa koulutuskorvausta. Yhdistele oppisopimusta ja koulutussopimusta tarpeiden mukaan: laajemman osaamisen hankkimiseksi, joustavasti ja yksilöllisesti. Tutustu oppisopimukseen.

Koulutussopimus suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työnantajan edustajan sekä kyseisen alan opettajan kanssa, jotta työtehtävät ovat sekä tutkinnon mukaisia, että työnantajaa palvelevia. Samalla sovitaan työpaikkakäynneistä ja yhteydenpidosta. Opettaja toimii yhteyshenkilöä ja tukee työpaikkaa opiskelijan ohjaamisessa.

Katso kuinka JTS Solum Oy tekee tiivistä yhteistyötä Gradian kanssa ottamalla yritykseen alan harjoittelijoita

Duuni Gradia -rekrytointipalvelu tarjoaa työnantajien ja opiskelijoiden kohtaamispaikan

Palvelu tarjoaa helpon tavan harjoittelu- ja työpaikkojen julkaisemiseen ja työntekijän rekrytointiin. Työnantajana voit ilmoittaa palvelussa työpaikoista, harjoittelupaikoista sekä erilaisista projekteista. Palvelun käyttö on maksutonta.

Keski-Suomen TE-toimiston Miitti Keski-Suomi -palvelu tarjoaa yritykselle rekrytointipalvelua

Palvelun avulla löydät vaivattomasti ja maksuttomasti sopivia työntekijöitä yritykseesi, voit tehdä yritystäsi ja toimialaasi tunnetuksi ja/tai kartoittaa työntekijöiden saatavuutta alueella. Keski-Suomen TE-toimisto vastaa kaikista järjestelyistä.

Ota meihin yhteyttä, niin valitaan yhdessä teille sopivin rekrytoinnin ratkaisu

Gradia Työelämäpalvelut
040 341 5056
Gradia Jyväskylä
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä