”Hyvällä rekrytoinnilla voi löytää työntekijöitä, jotka viihtyvät meillä aina eläkeikään saakka”, Multian Sahan tuotantojohtaja Juhani Hyvönen kertoo

Valmiita saha-alan ammattilaisia on vähän ja monet heistäkin eläköityvät lähivuosina. RekryKoulutuksen ansiosta Multian Sahalle saatiin kaksi uutta sahaoperaattoria lyhyellä kahden kuukauden mittaisella koulutuksella. RekryKoulutus yllätti tuotantojohtaja Juhani Hyvösen: ”Se oli edullinen ja helppo, kiinnostuneita oli paljon ja saha sai positiivista näkyvyyttä työnantajana”

Vaivaton ja joustava prosessi helpotti työnantajaa

Yleensä uudet työntekijät kasvavat työhön ja oppivat toimintatavat pikkuhiljaa kokeneempien rinnalla. Usein perehdytys vie merkittävästi aikaa työnantajalta ja muulta henkilöstöltä samaan aikaan, kun tuotannon tulee toimia tehokkaasti.

Tuotantojohtaja Juhani Hyvönen kiittelee koko rekrytointiprosessin vaivattomuutta työnantajalle.  Alussa Gradian opettaja ja TE-palveluiden edustaja ottivat päävastuun koulutukseen hakeneiden valintahaastatteluista sekä koulutussisällön suunnittelusta. Koulutuksen aikana opettaja Markus Vehniäinen vastasi saha-alan perusteiden sekä työnkuvaan kuuluvien työtehtävien opetuksesta. ”Pääsääntöisesti minun tarvitsi matkan varrella vain vastailla kysymyksiin kyllä tai ei ja yhteistyökumppanit Gradia ja TE-palvelut hoitivat loput”, Hyvönen kertoo tyytyväisenä.

”RekryKoulutuksella sahalle palkatut työntekijät saivat perehtyä alaan ja työtehtäviin rauhassa ja perusteellisesti, eikä perehdytys hidastanut millään tavalla sahan normaalia toimintaa”, Hyvönen sanoo.

Uutta opittiin sahalla ja verkossa

RekryKoulutuksella sahalle rekrytoitiin Juho Nykänen ja Tuomo Luomajoki. Heidän aiemmat ammattinsa löytyvät metsä-, logistiikka ja maatalousaloilta. Koulutuksen alussa he pohtivat, oppivatko uuden työn ja selviävätkö siitä.  Uuden oppiminen eteni kuitenkin nopeasti.

Tiivis kolmentoista viikon koulutus toteutettiin pääosin sahalla, mutta se sisälsi myös verkko-opetusta Teamsin välityksellä. Osittainen etäopiskelumahdollisuus oli uutta, mutta mieluisaa. ”Opiskelu tuntui yllättävän helpolta ja asiat oppi nopeasti, myös etäopiskelun, vaikka se oli ihan uutta”, kertoo Tuomo Luomajoki.

Koulutettavat työntekijät kokivat koulutuksen sujuneen nopeasti. ”Koulutus meni aivan hujauksessa. Koska osa pystyttiin tekemään etänä, ei se edes tuntunut koulutukselta”, Juho Nykänen, toinen rekrytoiduista sanoo.

Nykänen ja Luomajoki uskovat, ettei uutta ammattia olisi enää tullut lähdettyä opiskelemaan pidemmällä kaavalla. Juhani Hyvönen puolestaan kiittelee miesten asennetta, oma-aloitteisuutta ja rohkeutta tarttua uusiin tehtäviin.

RekryKoulutuksella löytyy uuden oppimisesta kiinnostuneita ihmisiä

Valintaprosessin aikana hyödynnettiin kumppaneiden Nordic Henkilöstöpalveluiden, Gradian ja TE-palveluiden osaamista. Yhteisen rekryviestinnän ansiosta yhteydenottoja ja osallistujia sahalla pidettyyn rekrytoinnin Livemiittiin saatiin yllätyssuuri määrä. Hakijoiden laatu, motivaatio ja osaaminen ylittivät odotukset.

Onnistuneen haastattelun ansiosta Nykänen ja Luomajoki erottuivat hakijoiden joukosta jo alkuvaiheessa. Haastattelussa painotettiin soveltuvuutta alalle, oma-aloitteisuutta ja motivaatiota sekä aiempaa osaamista, joka tukee uuden työn omaksumista. Nopeasti huomattiin, että he kykenivät suunniteltua monipuolisempiin tehtäviin. Osaamista löytyi maataloustöistä ja raskaskoneiden parista. Modernien valvomolaitteiden hallinnan lisäksi työkalut pysyvät hyppysissä ja sahalinjaston korjaus- ja huoltotyötkin sujuvat.

Hyvönen on tyytyväinen sahan saamaan myönteiseen näkyvyyteen ja uskoo sen hyödyttävän seuraavissakin rekrytoinneissa.

”Yritysten kannattaa suhtautua RekryKoulutukseen avoimin silmin ja korvin. Vaikka rekrytoitavien täytyy olla työttömiä, on hyvä muistaa, että heidän joukossaan on paljon eri aloille soveltuvia, uuden oppimisesta kiinnostuneita ihmisiä. Luotin täydellisesti kumppaneihin ja se kyllä kannatti”, Juhani Hyvönen sanoo.

Mikä RekryKoulutus on?

 • RekryKoulutus antaa ammatilliset valmiudet koulutettavalle, joka hakee yrityksen avoimeen työpaikkaan RekryKoulutuksen avulla
 • Joustava ja edullinen rekrytointimuoto
 • Soveltuu esimerkiksi tilanteeseen, jossa osaavia tekijöitä ei löydy avoimilta työmarkkinoilta
 • Koulutus suunnitellaan yhdessä yhden tai useamman työnantajan kanssa
 • Koulutus sisältää ohjattua työssäoppimista ja tietopuolista opetusta
 • Koulutettavan tulee olla työtön, lomautettu tai työttömyysuhan alainen.
 • Koulutettavalta ei edellytetä aiempaa työkokemusta alalta
 • Työnantaja valitsee koulutettavan, mukana myös TE-palvelut ja Gradia
 • Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt voidaan palkata yritykseen
 • Yritys maksaa koulutuksen hinnasta 30 % ja ELY-keskus 70 %
 • Koulutusaika on vähintään 10 päivää, yleensä 3–6 kk

Haluatko kuulla lisää RekryKoulutuksesta?

Ota yhteyttä myyntipäällikkö Stiina Kilpikoskeen tai katso Youtube-video RekryKoulutuksesta.