Yrittäjyys lukiokoulutuksessa

Valinnaiset työelämä- ja yrittäjyysopinnot on suunniteltu jokaiselle lukiolaiselle, joka haluaa selvittää omia kiinnostuksen kohteita ja kokeilla oman osaamisen hyödyntämistä käytännössä jo lukioaikana. Yrittäjyysosaaminen kannattaa aina, vaikka ei olisikaan perustamassa omaa yritystä.

Yrittäjyysopinnoista paljon iloa ja hyötyä!

Gradia-lukioissa voi valita yksittäisiä työelämä- ja yrittäjyysopintojen jaksoja tai painottaen omia opintojaan yrittäjyyteen isommalla yrittäjyyden opintokokonaisuudella.

Yksittäiset opintojaksot soveltuvat kaikille lukiolaisille missä opintojen vaiheessa tahansa.  Ne soveltuvat omah tulevaisuuden pohdintaan sekä yrittäjämäisen ajattelun ja toiminnan kehittämiseen. Osa opinnoista toteutetaan EduFutura-yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Lukion ensimmäisen vuoden yleis- ja erityislinjojen opiskelija voi valita yrittäjyysopintoja heti opintojen alussa. Näin hänen on mahdollista hyödyntää yrittäjyysopintojen kokonaisuudesta mahdollisimman iso osa.

Miksi yrittäjyysopintoja?

Tulevaisuustaitojen oppiminen

 • luovuus, itsenäisyys, rohkeus, uskallus
 • yhteistyötaidot, johtamistaidot
 • omien erityistaitojen selvittäminen

Arvokkaan kokemuksen hankkiminen

 • kiva oma porukka, erilaisia ihmiä, verkostoitumista
 • työpaikkoihin ja koulun ulkopuolisiin tahoihin tutustuminen
 • varmuutta kesätöiden hankkimiseen
 • varmuutta jatko-opintojen suunnitteluun

Millaisia opintoja?

Yrittäjyyden yksittäisiä opintojaksoja

 • DreamUp-tapahtumatuotanto, toteutus EduFutura-yhteistyössä (2 opintopistettä) 

 • Unelmat ja inspiraatio, toteutus EduFutura-yhteistyössä (2 op) 

 • Luo oma kesäduunisi (2 op) 

 • Ideasta yritykseksi (4 op)  

 •  Minä työnhakijana (2 op)  

 •  Minä työntekijänä (2 op)  

 • Työelämän erityisosaaminen (1 op) 

Yrittäjyyttä kokoavat laajemmat opintojaksot

1. opintovuosi

 • Minä ja tiimi (2 opintopistettä)
 • Mun projekti (4 op)
 • Työelämäviiko (2 op)

2. opintovuosi

 • Oma yritys ja johtajuus (6 op)
 • Oma osaaminen ja tulevaisuus (2 op)