Yrittäjyys ammatillisessa koulutuksessa

Jokainen ammatillisen koulutuksen opiskelija voi kehittää yrittäjyysosaamistaan ja opiskella yrittäjyyttä koulutusalasta riippumatta. Yrittäjyysosaaminen kannattaa aina, vaikka ei olisikaan perustamassa omaa yritystä.

Yrittäjyysopinnoista on paljon iloa ja hyötyä!

Gradian ammatillisessa koulutuksessa yrittäjyyttä voi opiskella niin perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa kuin erityisammattitutkinnoissakin. Joillakin koulutusaloilla on mahdollisuus yrittäjyyspainotteisiin opintoihin pitkäkestoisesti opintojen aikana. Tällä hetkellä näitä aloja ovat liiketoiminta, hius- ja kauneusala, musiikki, media-ala sekä sosiaali- ja terveysala.

Käytännönläheistä opiskelua ja yrittäjyyden pienimuotoista kokeilua voi tehdä perustamalla NY-yrityksen, liittymällä osuuskuntaan tai jo perustamassaan omassa yrityksessä. 

Miksi yrittäjyysopintoja?

Tulevaisuustaitojen oppiminen

 • luovuus, itsenäisyys, rohkeus, uskallus
 • yhteistyötaidot, johtamistaidot
 • omien erityistaitojen selvittäminen

Arvokkaan kokemuksen hankkiminen

 • kiva oma porukka, erilaisia ihmiä, verkostoitumista
 • työpaikkoihin ja koulun ulkopuolisiin tahoihin tutustuminen
 • varmuutta kesätöiden hankkimiseen
 • varmuutta jatko-opintojen suunnitteluun

Millaisia opintoja?

Ammatillinen perustutkintoopiskelija voi opiskella yrittäjyyttä millä tahansa koulutusalalla:

 • Yrittäjänä toimiminen (15 osaamispistettä) tai 
 • Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp) opinnot 

Ammattitutkinnoissa on tarjolla Yrittäjyyden ammattitutkinto (150 osp), joka koostuu useista hyödyllisistä tutkinnon osista. Myös ammattitutkinnoissa yrittäjyyttä voi opiskella millä tahansa koulutusalalla valitsemalla opintoihinsa yrittäjyyden ammattitutkinnon tutkinnon osia tai suorittamalla koko Yrittäjyyden ammattitutkinnon.

Yrittäjyyden ammattitutkinnon tutkinnon osia ovat:

 • Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen (60 osp) 
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu (60 osp)
 • Projektin suunnittelu ja toteuttaminen (60 osp) 
 • Yrityskaupan suunnittelu ja toteuttaminen (60 osp) 
 • Taloushallinnon neuvontapalvelujen hoitaminen (60 osp) 
 • Liiketoiminnan osa-alueen digitalisointi (60 osp) 
 • Työn organisointi ja johtaminen (60 osp) 
 • Perehdyttäminen ja työnopastaminen 60 osp