Yrittäjyys

Näkyvää yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta!

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia antaa valmiuksia monimuotoistuvaan työelämään, osaamisen päivittämiseen ja yrittäjyyteen. Yrittäjyyttä korostetaan asenteena ja oman osaamisen hyödyntämisen toimintatapana.

Yrittäjyysopinnoissa on keskeistä tekemällä oppiminen ja opintojen tarkoituksena on tuoda esiin yrittäjämäistä ajattelutapaa, jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä. Gradian jokainen opiskelija voi suorittaa yrittäjyysopintoja.

Vuoden 2018 alusta Gradian yrittäjyysmahdollisuudet opiskelijalle ovat laajentuneet Jyväskylän yritystehdas -yhteistyön kautta. Jyväskylän Yritystehdas Oy valmentaa, innostaa ja aktivoi opiskelijoita ja henkikökuntaa yrittäjyyteen, järjestää monipuolisia yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia, avaa uusia verkostoja ja tarjoaa henkilökunnalle mahdollisuuden oman asiantuntijuutensa jakamiseen.

Facebook: @jklyritystehdas

Instagram: cocampusjkl

Twitter: @CoCampusJKL